Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb (KNK) qed iħabbar bi pjaċir il-programm tal-attivitajiet tal-Festival Nazzjonali tal-Ktieb 2021, li dis-sena se jsir bejn l-Erbgħa 3 u l-Ħadd 7 ta’ Novembru fiċ-Ċentru għall-Fieri u l-Konvenzjonijiet (MFCC) f’Ta’ Qali. Il-Festival se jikkonsisti f’żewġ bnadi separati – waħda li se jkun fiha l-bejgħ tal-kotba u l-esebituri, u l-oħra fejn se jsiru l-avvenimenti tal-programm.

Il-programm fih aktar minn 70 attività mifruxin fuq ħamest ijiem, li fost l-oħrajn jinkludu tnedijiet u preżentazzjonijiet ta’ kotba, laqgħat mal-awturi, gruppi ta’ ħidma u diskussjonijiet tematiċi, premieres u skrinjar ta’ films, kif ukoll damma ta’ attivitajiet għat-tfal li se jkunu qed jintbagħtu wkoll online f’kull klassi rreġistrata. Il-programm tal-attivitajiet qed jittella’ mill-KNK f’ħidma ma’ għadd ta’ msieħba oħra, fosthom pubblikaturi, awturi, ħwienet tal-kotba, għaqdiet studenteski, u aġenziji pubbliċi li se jipparteċipaw fil-Festival.

Filwaqt li għan-naħa tal-ħwienet tal-kotba mhux se jkun hemm bżonn reġistrazzjoni jew tilqima kontra l-Covid-19, id-dħul għall-attivitajiet tal-programm – li se jsiru kollha fin-naħa tal-avvenimenti – jirrikjedi esklussivament tilqima valida kontra l-Covid-19. Minkejja dan, dawk l-avvenimenti tat-tfal li se jsiru fin-naħa tal-avvenimenti, se jkunu bir-reġistrazzjoni iżda mingħajr il-ħtieġa li jiġu ppreżentati la t-tilqima u lanqas test tal-PCR.

Huwa meħtieġ li tirreġistra għal kull avveniment tal-Festival Nazzjonali tal-Ktieb. Żur il-programm tal-attivitajiet online għal aktar informazzjoni dwar reġistrazzjonijiet.

Il-mistieden speċjali – Irvine Welsh

Il-mistieden speċjali għal din l-edizzjoni tal-Festival Nazzjonali tal-Ktieb – Il-Ħanut tal-Kotba mhuwa ħadd ħlief Irvine Welsh, l-awtur ċelebri ta’ Trainspotting.

Welsh – il-kittieb ta’ Trainspotting magħruf għar-rappreżentazzjoni tal-kultura Skoċċiża b’sens ta’ realiżmu li ma jemminx bi skrupli u lanqas b’kompromessi – se jkun intervistat mill-awtur Wayne Flask dwar il-ħajja letterarja tiegħu l-Erbgħa 3 ta’ Novembru fis-7:30pm. Wara l-intervista Welsh se jiffirma l-kotba.

L-għada, il-Ħamis 4 ta’ Novembru fis-7:30pm, Welsh se jingħaqad mal-poeta u l-kittieb Immanuel Mifsud f’diskussjoni dwar l-influwenza tal-istess awtur Skoċċiż fuq il-letteratura Maltija. L-attività se tkun immoderata minn Mark Vella, il-fundatur ta’ Minima Publishers li fi żmienha kienet ippubblikat ix-xogħlijiet bikrin ta’ awturi żgħażagħ, fosthom Mifsud innifsu.

Programm ikkurat apposta għall-qarrejja ż-żgħar u l-adolexxenti

Kuljum fost il-ġimgħa l-koppja komika DANUSAN se tkun qed tilħaq lill-istudenti fil-klassi tagħhom bis-saħħa ta’ kwizz interattiv bi stejjer, awturi, u karattri mill-aħjar kotba lokali tat-tfal. Il-kwizz ‘Fejn Hemm il-Kotba Hemm il-Maġija’ huwa tajjeb għall-istudenti tal-primarja u tas-sekondarja, u se jixxandar fil-klassijiet irreġistrati kuljum fost il-ġimgħa fid-9:30am. Il-KNK jixtieq ifakkar li kull student irreġistrat għall-Festival se jkun qed jirċievi wkoll il-vawċer ta’ €5 li jista’ jissarraf mingħand kull ħanut tal-kotba waqt il-Festival jew mill-ħwienet online tagħhom.

Filgħaxija jkun imiss ixx-xow għall-familja kollha ‘Il-Kotba Jieħdu l-Ħajja’, li issa ndara sewwa. DANUSAN ippreparaw performance teatrali bbażata fuq il-kotba rebbieħa tal-Premju Terramaxka 2021, li jkunu għadhom kif tħabbru fil-ftuħ tal-Festival nhar it-Tlieta 2 ta’ Novembru. Dawn ix-xows se jintwerew fost il-ġimgħa fis-6:30pm u s-Sibt u l-Ħadd xow doppju ta’ siegħa ’l wieħed bejn l-4:30pm u l-5:30pm. Tista’ tibbukkja post għal dax-xows fuq www.showshappening.com

Attivitajiet oħra mtellgħin mill-KNK – lejliet ċelebrattivi, xogħol awdjoviżiv, poeżija, vjaġġi letterarji

Bil-għan li jippromwovi l-letteratura lokali, Il-KNK ħejja għadd ta’ attivitajiet oħra f’kollaborazzjoni ma’ msieħba lokali u internazzjonali

Il-Ġimgħa 5 ta’ Novembru fil-5:30pm, il-KNK se jippreżenta bi pjaċir it-tnedija tat-traduzzjoni fl-Ingliż tar-rumanz ċelebri ta’ Walid Nabhan L-Eżodu taċ-Ċikonji (The Exodus of the Storks) mal-pubblikatur Brittaniku importanti Peter Owen Publishers. Id-diskussjoni, immoderata minn Prof Adrian Grima, se tlaqqa’ lill-awtur mal-pubblikatur Nick Kent. 

’L għada, is-Sibt 6 ta’ Novembru fis-7:30pm se jiltaqgħu tliet pubblikaturi barranin – Nick Kent (Peter Owen – UK), Kat Storace (Praspar Press – UK), Fatimah Abbas (Dar Noon Publishing – Eġittu), u Angela Arce (Colmillo Blanco – Perù) – sabiex jitkellmu dwar xogħol Malti tradott u ppubblikat f’pajjiżhom. Aktar kmieni dakinhar, fil-5pm, ingħaqad ma’ Jen Calleja u Kat Storace minn Praspar Press għat-tnedija ta’ żewġ kotba ta’ letteratura Maltija tradotta, bil-għajnuna tal-KNK: l-antoloġija Scintillas: New Maltese Writing u l-ġabra ta’ novelli ta’ Loranne Vella What will it take for me to leave.

Il-ħabbieba tal-poeżija jkunu qed jistennew il-Ġimgħa waqt il-Festival, speċjalment is-serata li fiha jitħabbru r-rebbieħa tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija Doreen Micallef. Is-serata tibda fis-7pm, u fiha se jkun hemm il-preżentazzjoni lir-rebbieħa u l-qari tal-poeżiji tagħhom. Dis-sena kien hemm 51 poeżija sottomessa.

Min jattendi dik is-serata jista’ jibqa’ għal oħra li fiha żgur se tissemma’ l-poeżija, u lil hinn. Fit-8:30pm tibda d-diskussjoni ‘Il-bieb dejjem imbexxaq’, immoderata mill-poeta u l-akkademika Prof. Simone Galea, li tikkommemora l-ħajja ta’ Oliver Friggieri. L-avveniment se jibda b’silta mill-performance teatrali 249: Il-Kobor u l-Umiltà ta’ Prof. Oliver Friggieri, u l-mistiedna huma Sara Brincat Friggieri, Joseph Mizzi, Joe Friggieri, u Gabriel Lia. 

‘L għada, is-Sibt 6 ta’ Novembru fid-8:45pm se tiġi ċċelebrata l-ħajja ta’ ġgant ieħor tal-letteratura lokali – Trevor Żahra. Żahra, li rebaħ il-Premju għall-Kontribut Siewi fil-Qasam tal-Kotba u l-Letteratura, se jkun akkumpanjat minn Richard Żahra, Chris Gruppetta, u Leanne Ellul. Qabel dan l-skambju jintwera film qasir dwar Żahra, magħmul professjonalment minn Motion Blur.

Il-KNK juża l-Festival ukoll sabiex jesebixxi x-xogħol awdjoviżiv tiegħu li jkun sar tul is-snin bis-saħħa ta’ inizjattivi li jwasslu l-letteratura f’forom artistiċi differenti. L-avveniment li wieħed m’għandux jitlef huwa l-iskrinjar tal-film A Vipers’ Pit, produzzjoni ta’ Shadeena Entertainment bl-iskript ta’ Teodor Reljić. Il-film, ibbażat fuq ir-rumanz ċelebri ta’ Alex Vella Gera Is-Sriep Reġgħu Saru Velenużi, kien il-proġett rebbieħ tal-ewwel edizzjoni tal-Fond għall-Adattament Ċinematografiku tal-KNK, u aktar kmieni dis-sena kien premiered fl-Eden Cinemas qalb rsipons tajjeb mill-udjenza. L-iskrinjar tal-film, b’xejn, se jsir il-Ħadd 7 ta’ Novembru fil-5:30pm.

Attivitajiet tal-esebituri

Għal din l-edizzjoni se jkun hemm in-numru rekord ta’ 40 esebitur li ħafna minnhom se jorganizzaw numru ta’ avvenimenti li jimlew il-programm tal-attivitajiet. Fosthom hemm għadd ta’ kittieba awtoppubblikati li se jkunu qed jesebixxu l-kotba tagħhom u wħud anki jorganizzaw xi avveniment. 

It-tnedijiet u l-preżentazzjonijiet tal-kotba huma attivitajiet popolari tal-Festival, b’bosta pubblikazzjonijiet ġodda minn esebituri bħal BDL, EDE Books, Faraxa Publishing, Kite Group, Horizons, Merlin Publishers, Midsea Books, Miller u Klabb Kotba Maltin. Xi preżentazzjonijiet ta’ min isemmi huma s-sitt kotba ġodda ta’ Teatru Malta, imbagħad hemm tnedijiet mill-Malta University Press, qari minn kotba rebbieħa tal-Premju tal-Unjoni Ewropea għal-Letteratura mtella’ mill-Creative Europe Desk Malta, u seminar dwar il-produzzjoni tal-ktieb mill-Istamperija Gutenberg

Tista’ tara l-programm sħiħ tal-Festival Nazzjonali tal-Ktieb online, li se jkun ukoll disponibbli pprintjat fin-naħa tal-ħwienet tal-kotba bejn it-3 u s-7 ta’ Novembru.

Għal aktar informazzjoni dwar il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb 2021 żur www.ktieb.org.mt jew il-paġna tal-Facebook The Malta Book Festival 2021 – The Bookshop


Share Article