Il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb 2020

Il-preparamenti għall-Festival Nazzjonal tal-Ktieb 2020 issa bdew ġmielhom.

Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb huwa konxju tas-sitwazzjoni preżenti tal-vajrus, u, għalkemm qed inżommu saqajna mal-art, qed nitħejjew tajjeb għal kull eventwalità u direttivi maħruġa mill-awtoritajiet sabiex inwasslu lill-pubbliku l-aħjar esperjenza tal-ktieb u nkunu ta’ servizz lill-imsieħba tagħna.

Nissuġġerixxu lill-imsieħba fl-industrija u lill-pubbliku ġenerali biex jibqa’ jsegwi s-sit uffiċjali u l-paġna tal-Facebook tagħna biex jibqa’ aġġornat.

L-istorja tal-FNK

Il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb huwa l-akbar ċelebrazzjoni tal-ktieb fil-kalendarju kulturali Malti. Kull sena jattendu madwar 40,000 persuna u jipparteċipaw aktar minn 40 eżebitur. Il-Festival joffri wkoll diversi opportunitajiet għall-professjonisti fl-industrija sabiex jiltaqgħu u jsaħħu jew joħolqu relazzjonijiet ġodda.

L-ewwel edizzjoni tal-Festival saret fl-1979, taħt l-isem tal-Fiera tal-Ktieb (1979-2012). Minn dakinhar l-avveniment żvilluppa f’festival li jiċċelebra l-kultura tal-kotba fil-forom varji tagħha. Id-dimensjoni internazzjonali tal-Festival qed kulma jmur issir aktar evidenti bil-preżenza ta’ awturi u pubblikaturi barranin mistiedna. Tul is-snin, fost l-oħrajn, żaru l-Festival Ros Barber, Shahd Alshammari, Tim Parks, Philip ò Ceallaigh, Vera Duarte, Naomi Klein u l-Imħallef Rosemarie Aquilina.

Żurna

Ħinijiet tal-ftuħ:
L-Erbgħa 11 ta’ Novembru: 09:00 – 13:00, 17:30 – 21:30
Il-Ħamis 12 ta’ Novembru:  09:00 – 13:00, 17:30 – 21:30
Il-Ġimgħa 13 ta’ Novembru:  09:00 – 13:00, 17:30 – 22:00
Is-Sibt 14 ta’ Novembru:  09:30 – 22:30
Il-Ħadd 15 ta’ Novembru:  08:30 – 20:00

Dħul b’xejn.

Dar il-Mediterran għall-Konferenzi (MCC), Triq l-Isptar, il-Belt Valletta, VLT 1645

Żjarat tal-iskejjel

L-għodwiet ta’ fost il-ġimgħa jkunu ddedikati għaż-żjarat tal-iskejjel. Studenti u għalliema jistgħu jistennew programm addattat għat-tfal, li jinkludi teatru, qari animat u laqgħat mal-kittieba. 

Kull sena tim professjonali ta’ atturi jadatta kotba rebbieħa tal-Premju Terramaxka tas-sena ta’ qabel apposta għall-età tal-istudenti.

COVID-19 – notifika

Filwaqt li t-tħejjijiet għall-Festival Nazzjonali tal-Ktieb 2020 issa qabdu r-ritmu sew, il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb konxju li jista’ jkun hemm xi bidliet fil-pjanijiet jekk l-awtoritajiet jagħtu struzzjonijiet biex jiġu evitati folol pubbliċi. Segwi s-sit tagħna u l-paġna tal-Facebook sabiex tkun aġġornat xi jkun se jiġri

Eżebituri

L-applikazzjonijiet għall-eżebituri li jixtiequ jipparteċipaw fil-Festival (pubblikaturi, distributuri, ħwienet u aġenziji tal-kotba, NGOs u entitajiet pubbliċi) issa fetħu. Niżżel l-applikazzjoni minn hawn u qabel tibgħatha kun ċert li qrajt sewwa l-istruzzjonijiet.

L-applikazzjonijiet għandhom jimtlew sew u jinthemżu f’email lil Michael Mercieca ([email protected]) jew jintbagħtu bil-posta fl-indirizz li jidher ‘il quddiem, sa mhux aktar tard mill-Ġimgħa 14 ta’ Awwissu 2020 f’nofsinhar (12pm)Il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb 2020, Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, Il-Librerija Pubblika Ċentrali, Triq Prof. Joseph J. Mangion, Il-Furjana, FRN 1800, MALTA.

Għall-familji

Id-dettalji dwar xows għall-familji waqt il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb 2020 joħorġu aktar tard.

Skema ta’ promozzjoni għall-eżebituri

Din is-sena l-eżebituri għandhom iċ-ċans li japplikaw għal sussidju fuq il-miżata għall-istand tagħhom jekk ikunu investew fil-promozzjoni tal-parteċipazzjoni tagħhom fil-Festival fuq il-mezzi tal-istampa lokali.

Il-Formola tal-applikazzjoni għall-Iskema tal-Promozzjoni għall-Eżebituri u r-regolamenti tista’ titniżżel minn hawnhekk.

Edizzjonijiet imgħoddija

Il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb 2019

Ara hawnhekk il-programm uffiċjali tal-avvenimenti kollha tal-FNK 2019 (verżjoni għall-mowbajl) li kien jinkludi tnedijiet u preżentazzjonijiet ta’ kotba, qari ta’ poeżija, laqgħat mal-awturi, konferenzi u seminars.

Il-Festival beda l-Erbgħa filgħaxija b’konferenza letterarja dwar il-ġeneru tal-fantaxjenza. Ipparteċipaw Loranne Vella, ir-rebbieħa tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2018 bir-rumanz Rokit (Merlin Publishers), il-kittieb imwieled Malta Jon Courtenay Grimwood, Kali Wallace u Dave Rudden.

Il-mistiedna speċjali ta’ din l-edizzjoni kienet l-On. Imħallef Rosemarie Aquilina, li serqet ix-xena internazzjonali fl-2018 meta ppresediet il-każ ta’ Larry Nassar, u bagħtitu 175 sena ħabs minħabba abbużi sesswali. Minn dakinhar l-Imħallef Aquilina saret wieħed mis-simboli tal-moviment #MeToo.

Il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb 2018

Il-programm kulturali tal-FNK 2018 kellu aktar minn 80 attività bejn tnedijiet ta’ kotba, qari, laqgħat mal-awturi, seminars u konferenzi. Bħala avveniment li fforma parti mill-programm kulturali ta’ Valletta 2018, il-Kapitali Ewropea tal-Kultura, il-Festival ingħata s-sostenn sħiħ tal-Gvern.

Il-mistiedna speċjali ta’ din l-edizzjoni kienet l-awtriċi u attivista ta’ fama internazzjonali Naomi Klein, li kienet intervistata mill-ġurnalist lokali Matthew Vella. Klein hi l-awtriċi tal-ktieb The Shock Doctrine, li kiser rekords ta’ bejgħ fid-dinja u li fih Klein titkellem dwar dak li ssejjaħlu ‘kapitaliżmu tad-diżastri’. Il-ktieb qawwa l-prominenza ta’ Klein, bin-New Yorker jgħid li Klein hi l-aktar figura viżibbli u influwenti fix-xellug Amerikan.

Il-Programm ta’ Attivitajiet Kulturali tal-Festival Nazzjonali tal-Ktieb 2018

Il-formola ta’ rispons għaż-żjajjar tal-iskejjel fil-Festival Nazzjonali tal-Ktieb 2018.