Aġġornament COVID-19: Is-sottomissjonijiet jistgħu jintbagħtu lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb bil-posta (l-applikazzjoni u l-4 kopji tal-ktieb) jew bl-imejl (l-applkazzjoni biss) lis-Sur Michael Mercieca fuq [email protected] Dawk li se jibagħtu l-applikazzjoni bl-imejl ikunu infurmati meta l-uffiċċju jiftaħ għall-pubbliku sabiex imbagħad ikunu jistgħu jibagħtulna jew iġibu l-kotba stampati l-uffiċċju.

Il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb huwa l-ogħla premju letterarju mogħti lil awturi, pubblikaturi u illustraturi għal xogħol ippubblikat lokalment is-sena ta’ qabel. Il-finalisti u r-rebbieħa fid-disa’ kategoriji tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb għall-Adulti u s-sitt kategoriji tal-Premju Terramaxka (Premju Nazzjonali tal-Ktieb għat-Tfal u l-Adolexxenti) huma magħżula minn bord indipendenti tal-aġġudikazzjoni. Il-membri tal-bord isegwu għadd ta’ kriterji fl-evalwazzjoni tagħhom biex jiżguraw l-ogħla grad ta’ trasparenza u professjonalità kif jixraq għal premju tant importanti u prestiġjuż.

Ir-regoli u r-regolamenti jinsabu hawn taħt.

Il-perjodu tal-applikazzjonijiet għall-Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2020 huwa bejn is-6 ta’ Marzu u l-20 ta’ April 2020 f’nofsinhar.

Is-sottomissjonijiet jiġu evalwati mill-bord tal-aġġudikazzjoni u l-lista twila tiġi ppubblikata lejn l-aħħar t’April 2020. Imbagħad il-lista tal-finalisti, li tinkludi kemm il-Premju Terramaxka kif ukoll il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb għall-Adulti, titħabbar lejn l-aħħar ta’ Lulju 2020.

Iċ-ċerimonja tal-Premju Terramaxka 2020 se tittellgħa fl-10 ta’ Novembru waqt il-ftuħ uffiċjali tal-Festival Nazzjonali tal-Ktieb 2020, filwaqt li d-data taċ-ċerimonja tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb titħabbar aktar tard.

Iċ-ċerimonja tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2019 saret fit-30 ta’ Jannar 2020 fil-Palazz ta’ San Anton taħt il-patroċinju tal-Preident tar-Repubblika ta’ Malta, l-E.T. George Vella. Segwi din il-ħolqa għal-lista sħiħa tar-rebbieħa tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2019.

____________________________________________________________________________

Il-Fomola ta’ Applikazzjoni u Regolamenti tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb jinstabu hawn taħt:

Applikazzjoni // Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2020.

Regolamenti // Premju Nazzjonai tal-Ktieb 2020.

 

Il-Kriterji u l-Linji Gwida tal-Kategoriji fil-Premju Nazzjonali tal-Ktieb għall-Adulti jinsabu hawn taħt:

RUMANZI BIL-MALTI U BL-INGLIŻ: Kriterji

NOVELLI BIL-MALTI U BL-INGLIŻ: Kriterji

POEŻIJA BIL-MALTI: Kriterji

POEŻIJA BL-INGLIŻ: Kriterji

ID-DRAMM: Kriterji

LETTERATURA MHUX FITTIZJA: Kriterji

TRADUZZJONI: Kriterji

RIĊERKA ĠENERALI: Kriterji

RIĊERKA BIJOGRAFIKA U STORJOGRAFIKA: Kriterji

 

Il-Kriterji u l-Linji Gwida tal-Kategoriji għall-Premju Terramaxka għat-Tfal u l-Adolexxenti jinsabu hawn taħt:

Kriterji 0-7 snin XOGĦOL ORIĠINALI

Kriterji 8-12-il-sena XOGĦOL ORIĠINALI

Kriterji 13-16-il-sena XOGĦOL ORIĠINALI

Kriterji 0-7 snin TRADUZZJONI

Kriterji 8-12-il-sena TRADUZZJONI

Kriterji 13-16-il-sena TRADUZZJONI