NBP-2021-1-1-207x90

Il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb huwa l-ogħla premju letterarju mogħti lil awturi, pubblikaturi u illustraturi għal xogħol ippubblikat lokalment is-sena ta’ qabel. Il-finalisti u r-rebbieħa fil-kategoriji tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb għall-Adulti u tal-Premju Terramaxka għat-tfal u l-adolexxenti huma magħżula minn bord indipendenti tal-aġġudikazzjoni skont għadd ta’ kriterji sabiex jiġi żgurat l-ogħla grad ta’ professjonalità u trasparenza.

013-2

Il-perjodu tal-applikazzjonijiet għall-Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2021 (kotba 2020) kien miftuħ bejn it-8 ta’ Marzu u s-26 ta’ April 2021.

Il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb huwa l-ogħla premju letterarju mogħti lil awturi, pubblikaturi u illustraturi għal xogħol ippubblikat lokalment is-sena ta’ qabel. Il-finalisti u r-rebbieħa fid-disa’ kategoriji tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb għall-Adulti u s-sitt kategoriji tal-Premju Terramaxka (Premju Nazzjonali tal-Ktieb għat-Tfal u l-Adolexxenti) huma magħżula minn bord indipendenti tal-aġġudikazzjoni. Il-membri tal-bord isegwu għadd ta’ kriterji fl-evalwazzjoni tagħhom biex jiżguraw l-ogħla grad ta’ trasparenza u professjonalità kif jixraq għal premju tant importanti u prestiġjuż.

Ir-regoli u r-regolamenti jinsabu hawn taħt.

Is-sottomissjonijiet ġew evalwati mill-bord tal-aġġudikazzjoni u l-lista twila ġiet ippubblikata lejn l-aħħar t’April 2021. Il-lista tal-finalisti, li tinkludi kemm il-Premju Terramaxka kif ukoll il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb għall-Adulti, titħabbar għall-bidu ta’ Awwissu 2021.

https://ktieb.org.mt/news/the-national-book-prize-and-terramaxka-prize-2021-the-longlist/

Iċ-ċerimonja tal-Premju Terramaxka 2021 se tittellgħa f’Novembru waqt il-ftuħ uffiċjali tal-Festival Nazzjonali tal-Ktieb 2021, filwaqt li d-data taċ-ċerimonja tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb titħabbar aktar tard.

Iċ-ċerimonja tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2019 saret fit-30 ta’ Jannar 2020 fil-Palazz ta’ San Anton taħt il-patroċinju tal-Preident tar-Repubblika ta’ Malta, l-E.T. George Vella. Segwi din il-ħolqa għal-lista sħiħa tar-rebbieħa tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2019.

Il-Fomola ta’ Applikazzjoni u Regolamenti tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb (jinstabu hawn taħt:)

Applikazzjoni// National Book Prize 2021

Regolamenti // National Book Prize 2021

Il-Kriterji u l-Linji Gwida tal-Kategoriji fil-Premju Nazzjonali tal-Ktieb għall-Adulti jinsabu hawn taħt:

RUMANZI BIL-MALTI U BL-INGLIŻ:Kriterji

NOVELLI BIL-MALTI U BL-INGLIŻ: Kriterji

POEŻIJA BIL-MALTI U BL-INGLIŻ:Kriterji

ID-DRAMM: Kriterji

LETTERATURA MHUX FITTIZJA: Kriterji

TRADUZZJONI:Kriterji

RIĊERKA ĠENERALI:Kriterji

RIĊERKA BIJOGRAFIKA U STORJOGRAFIKA Kriterji

Iċ-Ċerimonja tal-Għoti tal-Premjijiet tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2020 ixxandret għall-ewwel darba b’mod pubbliku fit-18 ta’ Diċembru mill-paġna tal-Facebook tal-KNK u fuq dan is-sit. Nistiednu lil kulħadd biex ma jitlifx l-opportunità li jsir jaf liema huma l-aħjar kotba li ġew ippubblikati fl-2019.

Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb iħeġġiġkom tibqgħu tixtru kotba ppubblikati Malta, speċjalment il-finalisti tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb, u tużaw il-ħwienet online tal-pubblikaturi lokali. Minn hawnhekk tistgħu taċċessaw l-informazzjoni kollha li teħteġu:
https://ktieb.org.mt/national-book-festival-2020-publishers/

The 2019 National Book Prize ceremony was held on 30 January 2020 at San Anton Palace under the patronage of the President of the Republic of Malta, His Excellency George Vella. Follow this link for the full list of the 2019 National Book Prize winners.

The 2021 National Book Prize and Terramaxka Prize – shortlist announced

The application period for the 2021 National Book Prize: books published in 2020 was open between 8 March –  26 April 2021.

The National Book Prize is the highest literary prize assigned to authors, publishers and illustrators for work published locally the year before. The shortlisted titles and the winning titles in the now 9 categories of the National Book Prize for Adults and the 6 categories of the Terramaxka Prize (National Book Prize for Children and Adolescents) are selected by an independent board of adjudication, whose members are obliged to follow a set of criteria in their evaluation order to ensure the highest degree of transparency and fairness as is appropriate for such an important and prestigious prize.

Criteria and regulations may be found below.

Entries will then be evaluated by the board of adjudication and the longlist was announced at the end of April 2021: https://ktieb.org.mt/news/the-national-book-prize-and-terramaxka-prize-2021-the-longlist/

The shortlist of both the Terramaxka and National Book Prize for adults titles will be announced at the beginning of August 2021.

The Terramaxka Prize ceremony will take place in November during the opening night of the 2021 Malta Book Festival, while the 2021 National Book Prize award ceremony date will be announced later this year.

____________________________________________________________________________

Below please find the Application Form and Regulations of the National Book Prize (including the Terramaxka Prize)

Application // National Book Prize 2021

Regulations // National Book Prize 2021

 

The Categories and Criteria of the National Book Prize for Adults – Adjudication Guidelines and Criteria – are as follows:

NOVELS IN MALTESE AND ENGLISH: Criteria

SHORT STORIES MALTESE AND ENGLISH: Criteria

POETRY IN MALTESE AND ENGLISH: Criteria

DRAMA (MALTESE AND ENGLISH): Criteria

LITERARY NON-FICTION: Criteria

TRANSLATION: Criteria

GENERAL RESEARCH: Criteria

BIOGRAPHICAL AND HISTORIOGRAPHIC RESEARCH: Criteria

 

The Categories and Criteria of the National Book Prize for Children and Adolescents (Terramaxka Prize) – Adjudication Criteria – are as follows:

Criteria 0-7yrs ORIGINAL WORK

Criteria 8-12 yrs ORIGINAL WORK

Criteria 13-16 yrs ORIGINAL WORK

Criteria 0-7 yrs TRANSLATION

Criteria 8-12yrs TRANSLATION

Criteria 13-16yrs TRANSLATION

__________________________________________________________________________________________________________

The 2020 National Book Prize awards ceremony was held entirely online for the very first time and streamed on the National Book Council Facebook page and website on 18 December. We are therefore extending our invitation to the public to join us for the announcement of the best books published locally in 2019.

We would also like to take this opportunity to encourage the public to keep reading and purchasing shortlisted Maltese publications and more from the online shops of local publishers. More information from where you can find local publications for sale online can be found here: https://ktieb.org.mt/national-book-festival-2020-publishers/

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

The 2019 National Book Prize ceremony was held on 30 January 2020 at San Anton Palace under the patronage of the President of the Republic of Malta, His Excellency George Vella. Follow this link for the full list of the 2019 National Book Prize winners.