Iċ-Ċerimonja tal-Għoti tal-Premjijiet tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2020 ixxandret għall-ewwel darba b’mod pubbliku fit-18 ta’ Diċembru mill-paġna tal-Facebook tal-KNK u fuq dan is-sit. Nistiednu lil kulħadd biex ma jitlifx l-opportunità li jsir jaf liema huma l-aħjar kotba li ġew ippubblikati fl-2019.

Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb iħeġġiġkom tibqgħu tixtru kotba ppubblikati Malta, speċjalment il-finalisti tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb, u tużaw il-ħwienet online tal-pubblikaturi lokali. Minn hawnhekk tistgħu taċċessaw l-informazzjoni kollha li teħteġu: https://ktieb.org.mt/mt/l-ezebituri-tal-festival-nazzjonali-tal-ktieb-2020/

__________________________________________________________________________________________________________

Il-perjodu tal-applikazzjonijiet għall-Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2021 (kotba 2020) kien miftuħ bejn it-8 ta’ Marzu u s-26 ta’ April 2021.

Il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb huwa l-ogħla premju letterarju mogħti lil awturi, pubblikaturi u illustraturi għal xogħol ippubblikat lokalment is-sena ta’ qabel. Il-finalisti u r-rebbieħa fid-disa’ kategoriji tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb għall-Adulti u s-sitt kategoriji tal-Premju Terramaxka (Premju Nazzjonali tal-Ktieb għat-Tfal u l-Adolexxenti) huma magħżula minn bord indipendenti tal-aġġudikazzjoni. Il-membri tal-bord isegwu għadd ta’ kriterji fl-evalwazzjoni tagħhom biex jiżguraw l-ogħla grad ta’ trasparenza u professjonalità kif jixraq għal premju tant importanti u prestiġjuż.

Ir-regoli u r-regolamenti jinsabu hawn taħt.

Is-sottomissjonijiet ġew evalwati mill-bord tal-aġġudikazzjoni u l-lista twila ġiet ippubblikata lejn l-aħħar t’April 2021. Il-lista tal-finalisti, li tinkludi kemm il-Premju Terramaxka kif ukoll il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb għall-Adulti, titħabbar għall-bidu ta’ Awwissu 2021.

Iċ-ċerimonja tal-Premju Terramaxka 2021 se tittellgħa f’Novembru waqt il-ftuħ uffiċjali tal-Festival Nazzjonali tal-Ktieb 2021, filwaqt li d-data taċ-ċerimonja tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb titħabbar aktar tard.

Iċ-ċerimonja tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2019 saret fit-30 ta’ Jannar 2020 fil-Palazz ta’ San Anton taħt il-patroċinju tal-Preident tar-Repubblika ta’ Malta, l-E.T. George Vella. Segwi din il-ħolqa għal-lista sħiħa tar-rebbieħa tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2019.

____________________________________________________________________________

Il-Fomola ta’ Applikazzjoni u Regolamenti tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb jinstabu hawn taħt:

Applikazzjoni // Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2021.

Regolamenti // Premju Nazzjonai tal-Ktieb 2021.

 

Il-Kriterji u l-Linji Gwida tal-Kategoriji fil-Premju Nazzjonali tal-Ktieb għall-Adulti jinsabu hawn taħt:

RUMANZI BIL-MALTI U BL-INGLIŻ: Kriterji

NOVELLI BIL-MALTI U BL-INGLIŻ: Kriterji

POEŻIJA BIL-MALTI U BL-INGLIŻ: Kriterji

ID-DRAMM: Kriterji

LETTERATURA MHUX FITTIZJA: Kriterji

TRADUZZJONI: Kriterji

RIĊERKA ĠENERALI: Kriterji

RIĊERKA BIJOGRAFIKA U STORJOGRAFIKA: Kriterji

 

Il-Kriterji u l-Linji Gwida tal-Kategoriji għall-Premju Terramaxka għat-Tfal u l-Adolexxenti jinsabu hawn taħt:

Kriterji 0-7 snin XOGĦOL ORIĠINALI

Kriterji 8-12-il-sena XOGĦOL ORIĠINALI

Kriterji 13-16-il-sena XOGĦOL ORIĠINALI

Kriterji 0-7 snin TRADUZZJONI

Kriterji 8-12-il-sena TRADUZZJONI

Kriterji 13-16-il-sena TRADUZZJONI