Il-Konkors Letterarju – Kitba għaż-Żgħażagħ, imtella’ kull sena mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb f’kollaborazzjoni ma’ Aġenzija Żgħażagħ, jitlob lill-awturi jipproduċu rumanzi oriġinali ta’ bejn 20,000 u 25,000 kelma li jesploraw temi relatati mal-esperjenzi u l-għażliet li adulti żgħażagħ jiffaċċjaw f’dan l-istadju ta’ ħajjithom. L-aġġudikazzjoni tal-premju hija determinata minn ġurija li tipikament tinkludi awturi stabbiliti sew u kritiċi letterarji. Kemm il-Konkors kif ukoll ir-rebbieħa ċertament jixirqilhom aktar attenzjoni mill-midja u mill-pubbliku milli normalment jiksbu.

Din hija waħda mir-raġunijiet għalfejn ittieħdet id-deċiżjoni li l-ewwel ġurnata tal-Festival tal-Ktieb fis-Sajf, fl-14 ta’ Lulju, tkun iddedikata għaż-żgħażagħ u l-letteratura. Bosta rebbieħa ta’ edizzjonijiet imgħoddija tal-Konkors se jipparteċipaw matul dan il-jum billi jaqraw siltiet mill-kotba rebbieħa tagħhom u jitkellmu mal-pubbliku fuq diversi temi relatati ma’ dan il-ġeneru partikolari u, b’mod aktar ġenerali, dwar il-litteriżmu u l-qari fost iż-żgħażagħ.

Rebbieħa tal-konkors li se tidher f’avveniment organizzat mill-NBC u Faraxa (Sessjonijiet ta’ Qari minn Awturi Diversi, 11:20) hija Rita Saliba, li rebħet il-premju fl-2015 b’xogħol letterarju kbir, Il-Kulur Tal-Lellux. Hija storja  li tmiss il-qalb kif ukoll storja qalila fl-esplorazzjoni tagħha tat-temi ta’ ommijiet waħedhom, il-mewt ta’ qraba, suwiċidju, it-trawwim tat-tfal u l-ħarba mir-realtà, filwaqt li tevita dik l-ispeċi ta’ apatija fatalistika li għandha ħabta tikkaratterizza letteratura ta’ dan it-tip bħal In Search of Adam ta’ Caroline Smailes.

L-istorja ddur ma’ Amber, tifla mrobbija minn omm waħedha f’żona residenzjali mitluqa. Id-deskrizzjoni tal-post tfakkrek mal-ewwel f’ċerti lokalitajiet il-Ħamrun, il-Marsa jew il-Qajjenza. Huwa ambjent iebes li ma jidherx li jagħti ħafna lok għall-ħolm u l-fantażija. Iżda mandankollu l-omm u t-tifla joħolmu. Joħolmu ħolm ta’ intensità kbira. Jilgħabu logħba fejn jimmaġinaw għadd ta’ għelieqi kemm jagħtuk għajnejk ta’ lellux – l-istess kulur bħall-għajn stramba ta’ Amber (każ ta’ heterochromia totali), lewn li Amber isostni li qatt ma setgħet tiddeskrivi. Il-qawwa tal-ħolm, madankollu, tinvolvi kompromess li l-kittieba tanalizza b’mod intelliġenti ħafna tul ir-rumanz kollu.

Għadd ta’ kittieba oħra se jidhru matul is-sessjoni ta’ qari. Toni Aquilina se jaqra siltiet mill-aħħar pubblikazzjoni tiegħu Il-Ġgant id-Dħuli, traduzzjoni għall-Malti ta’ The Friendly Giant ta’ Gladys Masters. Din il-parabola dwar l-inklużjoni soċjali tgħallem lit-tfal l-importanza li jilħqu lil dawk li jżommu l-bogħod minna minħabba xi preġudizzju. Aktar importanti, il-ħrafa tenfasizza l-ħtieġa għal sospensjoni reċiproka ta’ nuqqas ta’ fiduċja – il-Ġgant jieħu l-ewwel pass biex jilħaq lill-ġirien tiegħu. Ma tantx hemm bżonn li tiġi enfasizzata l-importanza tematika ta’ dan il-kunċett għax-xenarju soċjali attwali tagħna, minkejja l-fatt li Gladys Masters kitbet l-istorja fl-1943! It-traduttur verament jistħoqqlu tifħir talli għaraf ir-rilevanza ta’ dan ix-xogħol letterarju għas-soċjetà tagħna.

Iż-żewġ awturi l-oħra li se jippreżentaw ix-xogħol tagħhom u jaqraw siltiet għall-pubbliku, it-tnejn kemm huma awturi bbażati f’Għawdex: Sarah Springham bit-triloġija divertenti the Cat Detectives of Gozo u Graham Bayes, li se jaqra mill-kotba tiegħu The Needles Gold Knitting, The Adventures of Joe Fenek u Octavius ​​Moves House.

Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u Faraxa jistiednu liż-żgħażagħ u l-familji biex jattendu din is-sessjoni ta’ qari u jkollhom l-opportunità li jitkellmu mal-kittieba, isiru jafuhom u jixtru l-kotba, li kollha se jkunu għall-bejgħ matul il-Festival.

 

Toni Aquilina jaqra lil tfal tal-iskola waqt it-tnedija ta’ ‘Il-Ġgant id-Dħuli’ fil-Festival tal-Ktieb fuq il-Kampus f’April

Rita Saliba u Roberta Bajada waqt iċ-ċerimonja tal-Konkors Letterarju – Kitba għaż-Żgħażagħ 2015


Share Article