Il-Konkors ta’ Kitba – Letteratura għaż-Żgħażagħ huwa konkors organizzat bejn l-Aġenzija Żgħażagħ u l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb.

L-għan tal-konkors huwa li jintgħażlu, jiġu ppremjati u ppubblikati rumanzi bil-Malti miktubin apposta għaż-żgħażagħ adolexxenti; rumanzi li jesploraw id-dinja tal-adolexxenti tal-lum, b’dak kollu li din il-fażi tal-ħajja ġġib magħha. B’hekk l-organizzaturi jixtiequ li bil-mod il-mod fis-suq ikomplu jiżdiedu aktar kotba f’dan il-ġeneru u l-adolexxenti jsibu qari bil-Malti li jinteressahom u jimmotivahom. Permezz ta’ dan il-konkors, l-organizzaturi jaspiraw li l-manuskritti sottomessi jkunu tal-ogħla livell letterarju.

L-organizzaturi jaspiraw ukoll li jippromovu letteratura ta’ livell għoli billi jippremjaw testi ta’ kontenut letterarju għoli. Barra minn hekk ikun hemm inċentiv għall-awturi biex jissottomettu rumanzi oriġinali u innovattivi b’kontentut mhux didattiku u li ma jaljenax liż-żgħażagħ b’attidudni moralistika. B’hekk l-adoloxxenti jibdew igawdu wkoll minn letteratura miktuba speċifikament għall-etajiet u ż-żminijiet tagħhom – rumanzi li jħeġġuhom jaqraw aktar u aħjar.

Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jaħtar tliet aġġudikaturi li jagħżlu l-manuskritti rebbieħa skont sett ta’ kriterji. Jeżistu erba’ kriterji: żvilupp tal-istorja u l-karattri, oriġinalità, lingwa u kwalità. Ir-rebbieħ jingħata trofew u ċertifikat ta’ tifkira kif ukoll somma ta’ €1,000. Imbagħad jiġi mistoqsi biex jiffirma kuntratt li fih jingħata fondi (€2,000) biex jippubblika x-xogħol ma’ pubblikatur lokali tal-għażla tiegħu.

Kull min hu interessat għandu jissottometti test oriġinali ta’ bejn 20,000 u 25,000 kelma, immirat lejn żgħażagħ ta’ bejn it-13 u t-18-il sena. L-applikanti jistgħu jkunu individwi jew gruppi ta’ individwi u l-manuskritti jridu jiġu sottomessi taħt psewdonimu. L-applikanti kollha irid ikollhom mill-inqas 20 sena. Ix-xogħol irid ikun oriġinali u bil-Malti, u qatt ma jrid ikun ġie ppubblikat xi mkien ieħor kemm b’mod sħiħ u anki parzjalment.

L-applikazzjonijiet għal edizzjoni oħra nfetħu nhar it-8 ta’ Jannar 2020, u għandhom jintbagħtu lill-Aġenzija Żgħażagħ sa mhux aktar tard minn nofsinhar tas-7 ta’ Settembru 2020.