Fl-1971, ingħata għall-ewwel darba l-Premju Letterarju għall-kotba ppubblikati fl-1970 fuq inizjattiva tal-Gvern bit-tir li jinkoraġġixxi l-letteratura Maltija u jippremja l-aħjar awturi kull sena. L-ewwel rebbieħa kienu Anton Buttiġieġ bil-ġabra ta’ poeżiji tiegħu Fl-Arena u Francis Ebejer b’Id-Drammi Vol. 2 li fih kien jiġbor it-tliet drammi tiegħu tas-sittinijiet ‘Vaganzi tas-Sajf’, ‘Boulevard’ u ‘Menz’. Il-premjijiet (l-ewwel u t-tieni post) kienu ta’ Lm80 il-wieħed. Kienu pparteċipaw tnax il-ktieb b’kollox f’dik l-ewwel edizzjoni tal-Premju u l-ġurija kienet magħmulha minn Dr. A.V. Depasquale, Prof. Ġużè Aquilina, Prof. Ġużè Galea, is-Sur Erin Serracino Inglott u s-Sur Charles Coleiro.

Dak li llum il-ġurnata sirna nafuħ aħjar bħala l-Premju Nazzjonali tal-Ktieb nistgħu ngħidu li għadda minn serje ta’ tibdiliet kemm fl-isem uffiċjali, kif ukoll fl-istruttura, format u l-allokazzjoni ta’ premji. Saħansitra anke l-post taċ-ċerimonja inbidel għadd ta’ drabi. Fl-1982, il-Premju ma baqax jingħata aktar minħabba nuqqas ta’ fondi u reġa’ beda jingħata fl-1988 biex jippremja kotba li ġew ippublikati tul l-1987.

 

Meta twaqqaf il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb fl-2001, l-organizzazjoni tal-Premju għaddiet kompletament f’idejn listess Kunsill u minn dak iż-żmien s’issa sar ħafna xogħol kollaborattiv biex jiġu riveduti r-regolamenti, kategoriji u l-proċess tal-aġġudikazzjoni tal-Premju bil-għan li jintlaħaq livell professjonali u riżultati trasparenti għall-aħħar.

Il-Kunsill tal-Ktieb attwali qed jaħdem qatigħ aktar minn qatt qabel biex jiġbor u jorganizza data u informazzjoni relatata mal-ħidma tal-istess Kunsill u llum qed jippreżenta lista definittiva tar-rebbieħa kollha tal-Premju sa mill-ewwel edizzjoni. Ringrazzjament speċjali jmur għas-Sur Victor Fenech u s-Sur Joe Debattista għall-għajnuna tagħhom fir-riċerka kif ukoll għad-dedikazzjoni tagħhom lejn ix-xena letterarja Maltija.

 

SENA 1971: KOTBA 1970O.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
1Fl-ArenaAnton ButtigiegUnion Press
1Drammi Vol. 2Francis EbejerFrancis Ebejer
 
SENA 1972: KOTBA1971O.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
1L-IsqaqĠuże' ChetcutiKlabb Kotba Maltin
1Nixxiegħa, it-tieni ġabra: Raħbi l-GħaribPatri V. SammutA & C Aquilina
 
SENA 1973: KOTBA1972O.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
1Wara IbsenĠuże' DiaconoMelitensia Publications
1Tlikki Tlikki ma' WenzuMichael Spiteri (Kilin)Klabb Kotba Maltin
 
SENA 1974: KOTBA1973O.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
1Drammi Vol. 3Francis EbejerFrancis Ebejer
1Il-ħidma letterarja ta' Ninu CremonaA.M. PreviKlabb Kotba Maltin
 
SENA 1975: KOTBA 1974O.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
1Aquilina u l-MaltiĠuże' Cassar PullicinoKlabb Kotba Maltin
1Il-Poeżiji MiġburaWallace GuliaLux Press
 
SENA 1976: KOTBA 1975O.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
1Ħal Luqa Niesha u ĠrajjiethaG. MicallefG. Micallef
1Il-Mara li GħexetG. SciclunaKlabb Kotba Maltin
 
SENA 1977: KOTBA1976O.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
1It-Tfajla bil-Fjur fuq SidirhaAlbert CassolaKlabb Kotba Maltin
 
SENA 1978: KOTBA1977-78O.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
1Manwel MagriS. MalliaIstitut Kommunikazzjoni Soċjali
 
SENA 1980: KOTBA1979O.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
1L-GħasafarSultana & GauciSoċjeta Ornitoloġika (MOS)
1Ġarġir mal-ĦerżaM. VellaVeritas Press
 
SENA 1981: KOTBA1980O.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
1Maż-Żewġ Naħat tas-SwarCarmelo TestaKlabb Kotba Maltin
1Għaxar Snin WaraG. MicallefG. Micallef
 
SENA 1982: KOTBA1981O.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
1Ma' Mewġiet il-ĦsiebAlfred DegabrieleVexillina
 
SENA 1988: KOTBA 1987O.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
1Il-Ktieb tal-Poeżija Maltija Vol. 1 & 2Oliver FriggieriKlabb Kotba Maltin
2Tbissima u TagħlimaE. CamilleriE. Camilleri
2Ħolm u FantasijaP. CiniInterprint
3Ħolm tal-MiliedTrevor ZahraPubblikazzjonijiet Bugelli
 
SENA 1989: KOTBA 1988O.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
1Ħajt li JifredP. CaruanaKlabb Kotba Maltin
2Ilsienna: Studji GrammatikaliA. BorgĦas-Sajjied
3Ma ngħatax
 
SENA 1991: KOTBA1990O.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
1Il-GirnaMikiel FsadniPubblikazzjonijiet Dumnikani
2L-OdisseaVictor XuerebMinisteru tal-Edukazzjoni
3Storja tal-Inkwiżizzjoni ta' Malta, Vol. IAlexander BonniciFranġiskani Konventwali
 
SENA 1992: KOTBA 1991O.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
1PacevilleFrans SammutMerlin Library
2Divina CommediaAlfred PalmaAlfred Palma
3GħeluqPaul P. BorgDip. Tat-Tagħrif Partit tal-Ħaddiema
 
SENA 1993: KOTBA 1992O.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
1KadenziJoe FriggieriFilprint
2Ilma, Blat u ĦajjaBaldacchino & SchembriMalta University Services
3Il-Kitba ta' Santa Tereża tal-Bambin Ġesu' Vol. 3A. BusuttilKarmelitani Tereżjani
 
SENA 1994: KOTBA 1993O.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
1PoeżijiA. MizziMireva
2Fjur tal-IlmaĠ. BorgPubblikazzjoni Akkademja tal-Malti
3PreludjiAlfred PalmaPalprint
 
SENA 1995: KOTBA 1994O.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
1Is-Seba' Tronġiet MewwijaTrevor ZahraMerlin Library
2Il-Ħolma MaltijaFrans SammutDip. Tat-Tagħrif Partit tal-Ħaddiema
3Fid-Dell tal-Katidral u Drammi OħraAlfred SantP.E.G.
 
SENA 1996: KOTBA 1995O.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
1L-Istudji Kritiċi MiġburaOliver FriggieriTal-Qroqq University
2Noti mis-Sanatorju tal-MistiċiM. AzzopardiPubblikazzjonijiet Indipendenza
3It-Tapit ImsaħħarMichael Spiteri (Kilin)Media Centre
 
SENA 1997: KOTBA 1996O.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
1It-Tnax il-Lejl/Macbeth/ Il-Kummiedja ta' l-Iżbalji/It-TempestaAlfred PalmaAlfred Palma
Il-Ħolma ta' Lejla f'nofs is-Sajf/L-Imqarba Mmansata/I-Re Lear
2LubienTrevor ZahraMerlin Library
3Fejn Jixrob il-Qasab tas-SajfLino SpiteriP.E.G.
Premju speċjali mogħti lil Prof. Oliver Friggieri għall-ktieb 'Dizzjunarju ta' Termini Letterarji'
 
SENA 1998: KOTBA 1997
KATEGORIJAO.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
Letteratura Fittizja1Ma ngħatax
Letteratura Mhux Fittizja1Ugo P. Mifsud: Prim Ministru u Patrijott (1889-1942)J. CamilleriPubblikazzjonijiet Indipendenza
Poeżiji1L-Aħħar Rimi: poeżiji, poeproża 1987-97V. FenechPubblikazzjonijiet Indipendenza
Drama1Ma ngħatax
Letteratura għat-Tfal1L-Għaxar Anniversarju: il-KlabbCharles CashaMerlin Library
Riċerka1L-Estitika MaltijaJ. AttardMireva Publications
Traduzzjoni1Santa Tereża tal-Bambin Ġesu': l-ittriA. BusuttilPubb. Karmelitana Tereżjana
Premju Speċjali mogħti lil Ġ. Bartolo għall-ktieb 'Makbett'
 
SENA 1999: KOTBA 1998
KATEGORIJAO.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
Letteratura Fittizja1Ċikku Fenech: Il-Qtil, il-Ħarba, il-BidwiPaul P. BorgPaul P. Borg
Letteratura Mhux Fittizja1Ħbiebi l-Awturi Maltin: Ġrajja AwtobijografikaĠuże' ChetcutiP.E.G.
Poeżiji1Vetrati MilwienaAchille MizziP.E.G.
Drama1Mid-Djarju ta' SaraJoe FriggieriMerlin Library
Letteratura għat-Tfal1Tużżana: Stejjer għat-tfal minn 12-il kittiebaTrevor Zahra u Ġorġ Mallia (Edit.)Merlin Library
Riċerka1It-Trejdjoniżmu f'Malta Vol. 3Karmenu Ellul GaleaPubblikazzjonijiet Indipendenza
Traduzzjoni1Santa Tereża tal-Bambin ĠesuFr Anġeliku BusuttilPubb. Karmelitana Tereżjana
Premjijiet speċjali mogħtija lil:  Michael Falzon għal 'L-Orħos Offerta'; Prof. Oliver Friggieri għal 'Poeżiji' u Charles Farrugia għal 'L-Imqabba mal-Medda taż-Żmien'.
Premju għall-Pubblikaturi mogħti lil Sensiela Mireva Kittieba Maltin
SENA 200: KOTBA 1999
CATEGORYO.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
Letteratura Fittizja1Rabta ĊoffAlfie Guillaumier
Letteratura Mhux Fittizja1Il-KaċċaAldo Azzopardi
Poeżiji1Iżda mhux bissMaria Grech Ganado
Drama1Qabel tiftaħ l-Inkjesta u drammi oħraAlfred Sant
Letteratura għat-Tfal1Il-Ġnien u l-ArkaCarmel S. Aquilina
Riċerka1In-Novella MaltijaCharles Briffa
Traduzzjoni1L-IljadeVictor Xuereb
Melitensia1The Dgħajsa and other traditional Maltese boatsJoseph Muscat
Premju għall-Aħjar Produzzjoni ta' Ktieb bl-Isbaħ DehraKullana KulturaliMedia Link Communications
Premju SpeċjaliIl-Ħajja ta' KelbĠorġ Peresso
Premju SpeċjaliŻiffa u Stejjer OħraVincent Vella
Premju SpeċjaliL-Istorja tat-Trasport f'MaltaGuido Lanfranco
 
SENA 2001: KOTBA 2000
KATEGORIJAO.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
Letteratura Fittizja1ProvenzTrevor ZahraMerlin Library Ltd.
2Nbid ta' KuljumĠuże' StagnoMinima Publishers
Letteratura Mhux Fittizja1John F. Marks 1894-1954: ħajtu u ħidmietuEdwin CamilleriP.E.G.
2L-Istituti ta' Ħajja KkonsagrataAlexander BonniciPubblikazzjonijiet Indipendenza
Poeżiji1Marjanu Vella (Poeżiji)Fr. Paul GaleaMireva Publications
2AlfaSalv Sammut et al
Letteratura għat-Tfal1ĠummienuCharles CashaKlabb Kotba Maltin
2Bongi Wongi u Versi Oħra għat-TfalJesmond GrechKlabb Kotba Maltin
Riċerka1Il-Mużika ta' Malta sa l-aħħar tas-Seklu TmintaxJoseph Vella BondinPubblikazzjonijiet Indipendenza
2Qxur, Biċċiet u Ppri tal-BaħarCarmel Pule'Pubblikazzjonijiet Indipendenza
Traduzzjoni1Il-Qur'anPatri Edmund TeumaProvinċja OFM Konv.
2Kollox għal Alla Waħdu: l-ewwel VolumPatri Anġeliku M. BusuttilPubb. Karmelitana Tereżjana
Ktieb b'Lingwa Oħra1Histories of Malta - Deceptions & Perceptions Vol.IGiovanni BonelloFondazzjoni Patrimonju Malti
2The Origins of Maltese Statehood: A Case Study of Decolonization in the Mediterranean Henry Frendo
Premju għall-Aħjar Produzzjoni ta' Ktieb bil-Malti bl-Isbaħ DehraBongi Wongi u versi oħra għat-tfalJesmond GrechKlabb Kotba Maltin
Premju għall-Aħjar Produzzjoni ta' Ktieb b'Lingwa Oħra bl-Isbaħ DehraHistories of Malta - Deceptions & Perceptions Vol.IGiovanni BonelloFondazzjoni Patrimonju Malti
Premju SpeċjaliPoeżiji - Ġorġ PisaniPaul G. PisaniMireva Publications
Premju għall-aħjar illustratur ta' Kotba għat-Tfal mogħti lil Frank Schembri għall-ktieb tiegħu 'Ġummienu'
 
SENA 2002: KOTBA 2001
KATEGORIJAO.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
Letteratura Fittizja1Ma ngħatax
2Ma ngħatax
Letteratura Mhux Fittizja1Kif Għedtlek WenzMikiel SpiteriPublikazzjonijiet Indipendenza
2Dun Ġorġ: ġrajjiet minn ħajtuĠorġ BorgLibrerija Preca
Poeżiji1Ma ngħataxFr. Paul GaleaMireva Publications
2Il-Ktieb tar-Riħ u l-FjuriImmanuel Mifsud
Drama1Ma ngħatax
2Ma ngħatax
Kotba għat-Tfal1Puttinu u ToninuPhilip Farrugia RandonHSBC Malta plc
2L-Avventuri ta' Roderick u GridoroCarmel G. CauchiMerlin Library Ltd.
Riċerka1Il-PreistorjaAnthony BonannoPublikazzjonijiet Indipendenza
2L-Għasafar ta' MaltaJoe SultanaPublikazzjonijiet Indipendenza
Traduzzjoni1Ma ngħatax
2Ma ngħatax
Ktieb b'Lingwa Oħra1Histories of Malta - Figments & Fragments Vol.IIGiovanni BonelloFondazzjoni Patrimonju Malti
2Palace of the Grand Masters in VallettaJohn ManducaFondazzjoni Patrimonju Malti
Premju għall-Aħjar Produzzjoni ta' Ktieb bil-Malti bl-Isbaħ DehraL-Għasafar ta' MaltaJoe SultanaPublikazzjonijiet Indipendenza
Premju għall-Aħjar Produzzjoni ta' Ktieb b'Lingwa Oħra bl-Isbaħ DehraPalace of the Grand Masters in VallettaJohn ManducaFondazzjoni Patrimonju Malti
Premju SpeċjaliĊensu Tabone: The Man and His CenturyHenry Frendo
Premju għall-aħjar illustratur ta' Kotba għat-Tfal mogħti lil Marisa Attard għall-ktieb 'Jien kamra kerha'
 
SENA 2003: KOTBA 2002
KATEGORIJAO.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
Letteratura Fittizja1L-Istejjer Strambi ta' Sara Sue SammutImmanuel MifsudMinima Publishers
2DemgħatPaul P. BorgKlabb Kotba Maltin
Letteratura Mhux Fittizja1Kittieba ĦbiebiĠuże' ChetcutiS.K.S.
2Xogħol, Ġaħġiħ u Snajja li SpiċċawGuido LanfrancoBieb Bieb Enterprises
Poeżiji1Ma ngħatax
2Mewġiet tal-ħemdaCharles Bezzina
Drama1Il-Festa tal-BandieriOreste Calleja
2Ma ngħatax
Kotba għat-Tfal1X'tixtiequ jagħmel il-fenekTrevor ZahraMerlin Library Ltd.
2Mewta nkun waħdiJoanna CassarKlabb Kotba Maltin
Riċerka1L-Astronomija f'MaltaFrank VenturaPublikazzjonijiet Indipendenza
2LexiconFrans SammutS.K.S.
Traduzzjoni1Ma ngħatax
2Ma ngħatax
Ktieb b'Lingwa Oħra1Histories of Malta - Versions & Diversions III Giovanni BonelloFondazzjoni Patrimonju Malti
2Antique Furniture in MaltaJohn ManducaP.E.G.
Premju għall-Aħjar Produzzjoni ta' Ktieb bil-Malti bl-Isbaħ Dehra mogħti lil Publikazzjonijiet Indipendenza għal 'Graffiti Marittimi Maltin' ta' Joseph Muscat
Premju għall-Aħjar Produzzjoni ta' Ktieb b'Lingwa Oħra mogħti lil Fondazzjoni Patrimonju Malti għal 'Histories of Malta - Versions & Diversions III' ta' Giovanni Bonello
Premju għall-aħjar illustratur ta' Kotba għat-Tfal mogħti lil Trevor Zahra għall-ktieb 'Din l-Art u kull ma fiha'
 
SENA 2004: KOTBA 2003
KATEGORIJAO.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
Letteratura Fittizja1Not awarded
2Xemx Wisq SabiħaĠuże' StagnoMinima Publishers
Letteratura Mhux Fittizja1Kelinu Vella Haber-ħidmietu u l-Moviment tal-MaltiPaul P. Borg
2Ġuże' Chetcuti: ħajti mill-Bidu sa Qrib it-TmiemĠuże' ChetcutiUnion Print Limited
Poeżiji1ArpeġġiTherese Pace
2SamsaraJosette AttardMireva Publications
Drama1Żewġ DrammiJoe FriggieriFilprint Publications
2www.gużeppimattew callus.com/ Forka Flok TeżorEvarist BartoloS.K.S.
Kotba għat-Tfal1Ma ngħatax
2Il-Ħarba taż-żrinġijietRita Antoinette BorgEnchanted Grove Publications
Riċerka1Il-Kwadri ex-voto marittimi MaltinJoseph MuscatPublikazzjonijiet Indipendenza
2Il-Ktieb MaltiVictor FenechPublikazzjonijiet Indipendenza
Traduzzjoni1Not awarded
2Stejjer mill-BibbjaPierre J. MejlakMerlin Library Ltd.
Ktieb b'Lingwa Oħra1Valletta Citta nuova: A Map History (1566-1600)Albert GanadoP.E.G.
2Histories of Malta - Convictions and Conjectures IVGiovanni BonelloFondazzjoni Patrimonju Malti
Premju għall-Aħjar Produzzjoni ta' Ktieb bil-Malti bl-Isbaħ DehraIl-Kuntrarju bl-IstampiPawlu MizziKlabb Kotba Maltin
Premju għall-Aħjar Produzzjoni ta' Ktieb b'Lingwa Oħra bl-Isbaħ DehraValletta Citta Nuova: a Map History (1566-1600)Albert GanadoP.E.G.
Premju għall-aħjar illustratur ta' Kotba għat-Tfal mogħti lil Marisa Attard għall-ktieb 'Il-kuntrarju bl-istampi'
 
SENA 2005: KOTBA 2004
KATEGORIJAO.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
Letteratura Fittizja1Tliet Nisa u MaraMariella Pisani BenciniKlabb Kotba Maltin
2L-Appartament fir-raba' sularCharles CashaKlabb Kotba Maltin
Letteratura Mhux Fittizja1Sireni u SerenatiLina BrockdorffKlabb Kotba Maltin
2FolklorGuido LanfrancoKlabb Kotba Maltin
Poeżiji1Ma ngħatax
2Mas-Sebħ GħasafarJohn CremonaKlabb Kotba Maltin
Drama1Pawlu ReduxOreste Calleja
2Ċella Numru 5/ il-Borg PisaniAnthony Portelli
Kotba għat-Tfal1Ma ngħatax
2Stejjer li Kibru fl-ArtImmanuel MifsudKlabb Kotba Maltin
Riċerka1Is-Sorijiet Ġerosolimitani, il-Knisja u l-Monasteru ta' Sant'Ursola VallettaĠorġ AquilinaP.E.G.
2Storja ta' Malta: 'Żmien l-Ingliżi - is-Seklu Dsatax'Henry FrendoKlabb Kotba Maltin
Traduzzjoni1L-EnejdeVictor XuerebPublikazzjonijiet Indipendenza
2Ma ngħatax
Ktieb b'Lingwa Oħra1Antoine Favray (1706-1798): A French Artist in Rome,Stephen DegiorgioFondazzjoni Patrimonju Malti
Malta and ConstantinopleEmmanuel Fiorentino
2Roman Baroque Sculpture for the Knights of MaltaKeith SciberrasFondazzjoni Patrimonju Malti
Premju għall-Aħjar Produzzjoni ta' Ktieb bil-Malti bl-Isbaħ Dehra mogħti lil 'Is-Sorijiet Ġerosolimitani, il-Knisja u l-Monasteru ta' Sant'Ursola Valletta' ta' Ġorġ Aquilina
Premju għall-Aħjar Produzzjoni ta' Ktieb bil-Malti bl-Isbaħ Dehra mogħti lil AVC Publications għal 'Caravaggio Knight of Malta' ta' Philip Farrugia Randon
Premju għall-aħjar illustratur ta' Kotba għat-Tfal mogħti lil Victor Falzon għall-ktieb 'Għasafar Madwarna'
 
SENA 2006: KOTBA 2005
KATEGORIJAO.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
Rumanzi u Novelli bil-Malti1Meta Jdellel il-QamarLino SpiteriP.E.G.
2KimikaImmanuel MifsudKlabb Kotba Maltin
Rumanzi u Novelli b'Lingwa Oħra1The Cassandra CurseFiorella de MariaProgress Press Co. Ltd.
Proża Letterarja Tradotta1La Symphonie Pastorale-Is-Sinfonija PastoraliToni AquilinaAgenda
Letteratura Mhux Fittizja1Ma ngħatax
2Drawwiet u Ħajja mill-Istorja ta' MaltaGuido LanfrancoWise Owl Publications
Kotba Reliġjużi1Mulej, Mexxi l-Erwieħ lejn il-ĠennaAnton Gauci
Kotba dwar is-Stil ta' Ħajja1Malta in World War IIAlbert GanadoP.E.G.
Letteratura Mhux Fittizja Tradotta1Fonti għall-Ħajja ta' San Franġisk t'AssisiNoel MuscatTAU
Letteratura Mhux Fittizja b'Lingwa Oħra1The WatercoloursJohn Martin Borg
Kotba tal-Iskola1Klikk 3M.Montebello u C. TaboneKlabb Kotba Maltin
Poeżiji bil-Malti1Mill-Blat Insawwar ħolmaĠorġ Borg
2GħeluqVictor Fenech
Poeżiji b'Lingwa Oħra1Cracked CanvasMaria Grech Ganado
Drama bil-Malti1Bagalja ĦolmVincent VellaAPS Bank
2Not awarded
Riċerka1Paintings of the Cathedral Museum MdinaAntonio Espinosa Rodriguez
2The Human Form in Neolothic MaltaIsabelle Vella GregoryMidsea Books Ltd.
Letteratura għat-Tfal1Jien ma Nħobbx NaqraJoanne CassarKlabb Kotba Maltin
2Kieku KiekuTrevor ZahraMerlin Library Ltd.
Letteratura għaż-Żgħażagħ1Not awarded
2SfidiTrevor ZahraMerlin Library Ltd.
Letteratura għat-Tfal u ż-Żgħażagħ Tradotta1Enċiklopedija għat-TfalPierre J. MeilaqMerlin Library Ltd.
Premju għall-Aħjar Produzzjoni ta' Ktieb bil-Malti bl-Isbaħ Dehra mogħti lil Pubblikazzjonijiet Indipendenza għal 'Album ta' L-Istorja: Partit Nazzjonalista 125 Sena Servizz' ta' Martin Camilleri
Premju għall-Aħjar Produzzjoni ta' Ktieb b' Lingwa Oħra bl-Isbaħ Dehra mogħti lil Midsea Books Limited għal 'Cronologia dei Gran Maestri dello Spedale della Sacra Religione Militare di S.Gio. Gerosolimitano e dell'Ordine del Santo Sepolcro oggi detti di Malta' ta' John Edward Critien
Premju għall-aħjar illustratur ta' Kotba għat-Tfal mogħti lil Greta Borg Carbott għal 'Jien ma Nħobbx Naqra' ta' Joanne Cassar u 'Senduq Maġiku' ta' Clare Azzopardi
Premju għall-Kontribut Siewi fil-Qasam tal-Kotba u Letteratura Maltija mogħti lil Mikiel Spiteri (Kilin)
 
SENA 2007: KOTBA 2006
KATEGORIJAO.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
Rumanzi u Novelli bil-Malti1Il-Linja l-ĦadraClare AzzopardiMerlin Library
2Storja TinkitebKunsill Nazzjonali tal-Ilsien MaltiKlabb Kotba Maltin
Rumanzi u Novelli b'Lingwa Oħra1Of Craft and Honour and a Templar's ChroniclesGeorge Gregory ButtigiegMiller Publications
Proża Letterarja Tradotta1Ir-Ritratt ta' Dorian GrayAlfred PalmaWise Owl Publications
Letteratura Mhux Fittizja1Logħob, Taqbil u Ġugarelli tat-Tfal MaltinGuido LanfrancoWise Owl Publications
2KassjopeaMaurice Mifsud Bonnici
Kotba Reliġjużi1Passaġġi Vol. 1 u 2Tony SciberrasLibrerija Preca
Letteratura Mhux Fittizja Tradotta1Verġni għal Kristu: L-Ordo Virginum Ħajja Kkonsagrata Dejjem ġdidaEdmund TeumaĊAK
Letteratura Mhux Fittizja b'Lingwa Oħra1Beautiful Creations with GanutellCatherine Balzan
Kotba tal-Iskola1Il-Ġaħan ta' MadwarnaDoris Vella CamilleriColour Image
Poeżiji bil-Malti1Bil-VarloppaLouis BriffaP.E.G. Ltd.
2Siegħa Vjola: Poeżija 1993-2005Joseph Buttigieg
Drama bil-Malti1Is-Sejħa taż-żmien - żewġ drammiJoseph Vella BondinKlabb Kotba Maltin
2Mhux Skond iz-ZokkTony C. CutajarMichael Deguara
Drama Tradotta1Sa ma Jasal GodotToni AquilinaAPS Bank
Riċerka1Melchiorre GafàKeith SciberrasMidsea Books Ltd.
2Malta the Medieval MillenniumCharles DalliMidsea Books Ltd.
Letteratura għat-Tfal1Id-Drawwiet: Kullana għat-TfalTony C. CutajarPublikazzjonijiet Indipendenza
2TrasportCharles CashaPublikazzjonijiet Indipendenza
Letteratura għaż-Żgħażagħ1SħabTrevor ZahraMerlin Library
2RealtàCharles Daniel SalibaWise Owl Publications
Poeżiji għat-Tfal u ż-Żagħżagħ1Laqt u XiberCarmel G. Cauchi
Letteratura għat-Tfal u ż-Żgħażagħ Tradotta1Old Folk Tales of the Maltese IslandsVictor FenechKotba Merill
Letteratura għat-Tfal u ż-Żgħażagħ b'Lingwa Oħra1The Frogs and the FishRosanne Caruana ButtigiegWise Owl Publications
Premju għall-aħjar illustratur ta' Kotba għat-Tfal mogħti lil Manuel Zammit għas-serje ta' kotba 'Kullana għat-Tfal'
Premju għall-Kontribut Siewi fil-Qasam tal-Kotba u Letteratura Maltija mogħti lil Michael Schiavone
 
SENA 2008: KOTBA 2007
KATEGORIJAO.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
Rumanzi u Novelli bil-Malti1Ġuże' Bonnici in-NovelliMark A. SammutGħaqda tal-Malti
2SepjaTrevor ZahraMerlin Library Ltd.
Rumanzi u Novelli bl-Ingliż1In Search of Carmen CaruanaLou Drofenik
Proża Letterarja Tradotta1La Malta RevoCarmel MalliaUlrich Becker
Letteratura Mhux Fittizja1The Politics of PersuasionGuido De MarcoAllied Publications
1Richard Ellis: The Photography CollectionNatalino FenechBDL
Kotba Reliġjużi1Jiem tad-Deheb: San Ġorġ Preca: minn Twelidu sa Sena wara l-KanonizazzjoniJoe MicallefPublikazzjonijiet Indipendenza
Letteratura Mhux Fittizja Tradotta1Il-Vjaġġ tal-BeaglePaul SammutWise Owl Publications
Kotba tal-Iskola1Sixth Form College PhysicsAlfred C. XuerebAllied Publications
Poeżiji bil-Malti1Eklissi PerpetwiAchille MizziKlabb Kotba Maltin
2O Għatx Imkebbes FjammaJoe P. Galea
Poeżiji b'Lingwa Oħra u Poeżiji Tradotti1Voices from the Land of TreesAbigail Ardelle ZammitSmokestack Publishers
Drama bil-Malti1Caravaggio: l-InkjestaJoe FriggieriKlabb Kotba Maltin
2Ma Ngħatax
Riċerka Bijografika u Storjografika1Carmelo Mangion: His Life and Works - 1905-1997Joseph Paul CassarMidsea Books Ltd.
1Charles Frederick de Brockhorff: watercolours of Malta at the National Library, VallettaBernardine SciclunaMalta National Library
Riċerka Ġenerali1L-Għasafar li Jbejtu fl-Ambjenti Naturali tal-GżejjerAlfred E. BaldacchinoMUPL Ltd.
MaltinJohn Azzopardi
2L-Ikona, il-Vanġelu bil-KulurThomas CallejaReliġjon u Ħajja
Letteratura Fittizja għat-Tfal1Dun ĠorġEmanuel CurmiPreca Publications
2Senduq Kuluri AħmarClare AzzopardiMerlin Library Ltd.
Letteratura Fittizja għaż-Żgħażagħ1Riħ IsfelPierre J. MejlakMerlin Library Ltd.
2Alicia Titkellem mill-ImwietMario AzzopardiMerlin Library Ltd.
Letteratura Mhux Fittizja għat-Tfal u ż-Żgħażagħ1Daqq, Għana u Zfin MaltiAnna Borg CardonaP.E.G. Ltd.
Letteratura Mhux Fittizja għat-Tfal u ż-Żgħażagħ tradotta jew b'lingwa oħra 1Ir-rakkont il-kbir tal-Bibbja: it-Testment il-ĠdidThomas CallejaReliġjon u Ħajja
Prize for the Best Design for a Book in Maltese awarded to Merlin Library Limited for Sqaq l-Infern by Loranne Vella and Simon Bartolo
Prize for the Best Design for a Book in another language awarded to Book Distributors Limited for Richard Ellis: The Photography Collection by Natalino Fenech
Prize for the Best Designer for a Book in Maltese awarded to Michael J. Schiavone for the book series Kullana tat-tfal
Prize for the Best Designer for a Book in another language awarded to Joseph Mizzi for Gorgeous Gozo by Charles Cini
Premju għall-Aħjar Illustratur ta' Kotba għat-Tfal mogħti lil Frank Schembri għal 'Is-Sigriet ta' Għajnejn il-Kobra'
Premju għall-Kontribut Siewi fil-Qasam tal-Kotba u Letteratura Maltija mogħti lil Guido Lanfranco
 
SENA 2009: BOOKS 2008
KATEGORIJAO.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
Rumanzi u Novelli bil-Malti1Xandru Miżżewweġ u GayBenny CashaBronk Productions Ltd.
2Il-ħajja sigrieta tan-Nanna ĠenoveffaTrevor ZahraMerlin Library Ltd.
Novels and Short Stories in another language1Dead EndPaul GrechAllied Publications
Letteratura Mhux Fittizja1Fjuri li ma JinxfuxOliver FriggieriKlabb Kotba Maltin
2Il-ġenn li Jżommni f'SiktiTrevor ZahraMerlin Library Ltd.
Kotba Reliġjużi1Santa Liena Imperatriċi AwgustaAlbert SammutRev. Kan. Pawl Gauci
Kotba tal-Iskola1A Miracol MostrareMario VellaMerlin Library Ltd.
Poeżiji bil-Malti1Ġabra ta' LeġġendiJoseph SciberrasPublikazzjonijiet Indipendenza
2Meta Siket il-BaħarCharles Bezzina
Riċerka Bijografika u Storjografika1Sails around Malta: Types of Sea VesselsJoseph MuscatPublikazzjonijiet Indipendenza
1600BC - 1900AD
2Printing in Malta 1642-1839William ZammitGutenberg
Riċerka Ġenerali1Il-Letteratura Maltija: L-Istorja tar-NarrattivaCharles BriffaMalta University Publishing
2Cross-Currents: Critical Essays on Art and Culture in MaltaRaphael VellaAllied Publications
Children's Literature1Meta l-Milied ma ġiexClare AzzopardiMerlin Library Ltd.
2Lilla Mormijja BarraNatalie PortelliWise Owl Publications
Letteratura għaż-Żgħażagħ1Wied WirdienSimon Bartolo/Loranne VellaMerlin Library Ltd.
2Xi Mkien IeħorLisa FalzonMerlin Library Ltd.
Children and Adolescent Non-Fiction1Il-FjuriArthur SammutPublikazzjonijiet Indipendenza
Children and Adolescent Literature in translation and/or in another language1Milly, Molly u l-BandliFrans A. AttardUptrend Publishing
Prize for the Best Design for a Book in Maltese awarded to  Merlin Library for X'imkien Ieħor by Lisa Falzon
Prize for the Best Design for a Book in another language awarded to Midsea Books Limited for Antique Collecting in Malta by R. Attard u R. Azzopardi
Prize for the best Translation to Maltese or another language awarded to Victor Fenech for Il-Profeta
Prize for the Most Creative Book awarded to Adrian Grima and Immanuel Mifsud for Riħ min-Nofsinhar
Premju għall-Aħjar Illustratur ta' Kotba għat-Tfal mogħti lil Mark Scicluna għal 'Meta l-Milied ma ġiex'
Premju għall-Kontribut Siewi fil-Qasam tal-Kotba u Letteratura Maltija mogħti lil Pawlu Mizzi
 
SENA 2010: BOOKS 2009
KATEGORIJAO.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
Rumanzi u Novelli bil-Malti1Qed Nistennik Nieżla max-XitaPierre J. MejlakMerlin Library Ltd.
2ŻewġAlex Vella Gera
245Chris GruppettaMerlin Library Ltd.
Letteratura Mhux Fittizja1Panoramic Malta and GozoDaniel CiliaBDL
2It-Tifel tan-NannaĠorġ PeressoHorizons
Kotba tal-Iskola1Il-Qari tal-Letteratura bejn Esperjenza u KritikaTerence PortelliAllied Publications
Poeżiji bil-Malti1Weraq Sfajjar fix-XagħriMaruice Mifsud Bonnici
2Id-Demm Nieżel Bħax-XitaAdrian Grima/Karl SchembriEdizzjoni Skarta
2BlietNorbert BugejaEdizzjoni Skarta Emma Delezio
Poeżiji b'Lingwa Oħra1Poesie, Poems, PoeżijaJohn J. CremonaKlabb Kotba Maltin
Drama bil-Malti1Ħitan bil-MoffaJoseph Vella BondinBronk Productions
2Ippermettili NitlaqAlfred ButtigiegKlabb Kotba Maltin
Riċerka Bijografika u Storjografika1Jewellery in MaltaFrancesca BalzanFondazzjoni Patrimonju Malti
2Baroque Painting MaltaKeith SciberrasMidsea Books Ltd.
Riċerka Ġenerali1Dan Hu l-Islam: Taħriġ ta' TifsirEdmund TeumaĊAK
2Exploring the Maltese Media LandscapeJoseph Borg, Adrian HillmanAllied Publications
Mary Anne Lauri
Children's Literature1Il-Każ Kważi Kollu tal-Aħwa DemolizzClare AzzopardiMerlin Library Ltd.
2Ir-Re Pankrazju Jagħlaq mitt SenaClare AzzopardiMerlin Library Ltd.
2Id-dar ta' Sqaq il-ForkaIvan De BattistaKlabb Kotba Maltin
Letteratura għaż-Żgħażagħ1Il-Ġnien tad-DmugħSimon Bartolo/Loranne VellaMerlin Library Ltd.
2L-Aħħar ġranet ta' Ciorni u Stejjer OħraMario AzzopardiMerlin Library Ltd.
Children and Adolescents' Poetry or Drama1ParoliTrevor żahraMalta Union of Teachers
Children and Adolescent Literature in translation and/or in another language1Don't Cross the Road, Holly! /Taqsamx it-Triq Fuxa!Rita Antoinette BorgEnchanted Grove Publications
Prize for the Best Design for a Book in Maltese awarded to Mario Schiavone for Inservi: Ħidma Politika 1969-2009 by Michael Schiavone and Leonard Callus
Prize for the Best Design for a Book in another language awarded to Joseph Mizzi għall-ktieb Baroque Paintings in Malta by Keith Sciberras
Prize for the best Translation to Maltese or another language awarded to Charles Abela Mizzi for Il-Politika tal-Persważjoni
Premju għall-Aħjar Illustratur ta' Kotba għat-Tfal mogħti lil Mark Scicluna għal: 'Il-Każ Kważi Kollu tal-Aħwa Demolizz'; 'Ir-Re Pankrazju Jagħlaq mitt Sena' u 'Jake Cassar Isalva r-Renju ta' Re Pankrazju'
Premju għall-Kontribut Siewi fil-Qasam tal-Kotba u Letteratura Maltija mogħti lil Alfred Palma
 
SENA 2011: BOOKS 2010
KATEGORIJAO.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
Novels and Short Stories in Maltese1Ix-Xitwa ta' Wara s-SjufVictor FenechHorizons
1PenumbraTrevor ZahraMerlin Publishers Limited
Novels and Short Stories in another language1Cast the Long ShadowLou DrofenikNational Biographic
Letteratura Mhux Fittizja1Seasonal and Sustainable Cooking for Healthy LivingKaren MugliettAllied Publications
2Irrid NgħixAnnabelle VassalloKlabb Kotba Maltin
Kotba Reliġjużi1Salmi Responsorjali u MużikaAnton BriffaProv. Patrijiet Kappuċċini Malta
Kotba tal-Iskola1Iċ-ĊavettaDavid Muscat/Carmen MamoL-Istitut Paulo Freire
Poeżiji bil-Malti1Leħnek il-Libsa TiegħiJohn AquilinaEdizzjoni Skarta
2Skizzi tal-KarnivalMario AzzopardiHorizons
Traduzzjoni1BeowulfCharles BriffaPublikazzjonijiet Indipendenza
Riċerka Bijografika u Storjografika1Francesco ZahraKeith SciberrasMidsea Books Ltd.
1Pioneers of Modern Art in Malta Vol.1 : The Birth of a Maltese Modern Artistic AestheticJoseph Paul CassarPublikazzjonijiet Indipendenza
Riċerka Ġenerali1A Complete Guide to the Birds of MaltaNatalino FenechMidsea Books Ltd.
2The Way We AteMatty CremonaMidsea Books Ltd.
Children's Literature1Buġi Miki u JakeTricia Fenech FabriMerlin Publishers Limited
1Ħadd ma Jista' JidħakTrevor ZahraMerlin Publishers Limited
Letteratura għaż-Żgħażagħ1L-Aħħar ħolmaJohn A. BonelloMerlin Publishers Limited
2Tik Tok is-SagħtejnEdgar FormosaHorizons
Children and Adolescent Non-Fiction1Il-LingwaCharles BriffaPublikazzjonijiet Indipendenza
Children and Adolescent Literature in translation and/or in another language1Milly u Molly JikkampjawFrans A. AttardUptrend Publishing
Prize for the Best Design of a Book in Maltese awarded to Media Maker Ltd. and Allied Publications for Strada Stretta: it-Triq li Darba Xegħlet il-Belt by Ġorġ Cini
Prize for the Best Design of a Book in another language awarded to Michael Lowell and Joseph Mizzi for Edward Caruana Dingli (1876-1965): Portraits, Views and Folkloristic Scenes by Fondazjoni Patrimonju Malti
Premju għall-Aħjar Illustratur ta' Kotba għat-Tfal mogħti lil Derek Fenech għal 'Buġi, Miki u Jake'
 
SENA 2012: BOOKS 2011
KATEGORIJAO.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
Rumanzi u Novelli bil-Malti1Dak il-Lejl Iħallik TgħidPierre J. MejlakMerlin Publishers Limited
2Bħal f'DizzjunarjuAlfred SantSKS
Novels and Short Stories in another language1Slippery StepsVincent VellaHorizons
Letteratura Mhux Fittizja1Ilwien il-Festi Maltin Vol. 1Andrew BorgDeer Publications
2The Times Picture Annual 2011Darin Zammit LupiAllied Publications
Kotba tal-Iskola12 MTClare AzzopardiMerlin Publishers Limited
Poeżiji bil-Malti1Jumping PuddlesAlbert MarshallOutlook Coop
2SpiralJoe SalibaKlabb Kotba Maltin
Drama bil-Malti1L-Interdett taħt is-SoddaClare AzzopardiMerlin Publishers
2Għasir il-BniedemJoseph Vella BondinBronk Productions
Traduzzjoni1Dawl id-DinjaJoe DebonoReliġjon u Ħajja
Riċerka Bijografika u Storjografika1The Maritime History of MaltaCharles Cini
2Malta's Philosophy and PhilosophersMark MontebelloPubblikazzjoni Indipendenza
Riċerka Ġenerali1Il-Franġiskani Maltin (Ta' Ġieżu) 1482c-1965cĠorġ AquilinaMidsea Books Ltd.
2The Breeding Birds of MaltaJoe Sultana/John J. Borg/Charles Gauci/Victor FalzonBirdlife/BDL
Children's Literature1Ħadd ma Jista' Jkanta jew Idoqq Strumenti tal-BandaTrevor ZahraMerlin Publishers Limited
2Il-Milied tal-AnġliIvan De BattistaKlabb Kotba Maltin
2Metamorfosi tal-Mama'Simone GaleaKlabb Kotba Maltin
Letteratura għaż-Żgħażagħ1Kulħadd bl-Istorja TiegħuCarmel G. CauchiPubblikazzjoni Preca
2Magna TM MaterLoranne VellaMerlin Publishers Limited
Prize for the Best Design of a Book in Maltese awarded to Julia Farrugia for Meta l-Mkunga twelled by Julia Farrugia
Prize for the Best Design of a Book in another language awarded to Doris Micallef for Paintings of Malta & Gozo by Doris Micallef
Premju għall-Aħjar Illustratur ta' Kotba għat-Tfal mogħti lil Davida Flores għal 'Il-Ħbieb tagħna l-Annimali'
Premju għall-Kontribut Siewi fil-Qasam tal-Kotba u Letteratura Maltija mogħti lil Prof. Oliver Friggieri
 
SENA 2013: BOOKS 2012
KATEGORIJAO.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
Rumanzi u Novelli bil-Malti1Is-Sriep Reġgħu Saru VelenużiAlex Vella GeraMerlin Publishers Limited
2Ir-Raġel ta' WaħduĠorġ PeressoHorizons
Letteratura Mhux Fittizja1Joseph Vella Bondin: DrammaturguCharles BriffaKlabb Kotba Maltin
2Ilwien il-Festi Maltin: Vol. 2Andrew Borg/Mark MicallefDeer Publications
Kotba Reliġjużi1Kristoterapija: Fejqan SħiħElias VellaReliġjon u Ħajja
Kotba tal-Iskola13. MTClare AzzopardiMerlin Publishers Limited
Kotba dwar is-Stil ta' Ħajja1My FavouritesPeter DacoutrosMidsea Books Ltd.
Poeżiji bil-Malti1Il-Fabbrikant tal-Marjunetti Poeżiji u Poesaġġ 2012Mario AzzopardiHorizons
2Sekonda Qabel Tqum/A Second before WakingClaudia GauciEdizzjoni Skarta
Poetry in another language1Spring Rain/Winter BluesVictor FenechHorizons
Drama bil-Malti1L-għanja taċ-Ċinju u il-Ġnien ta' EsopuJoe FriggieriHorizons
2Dwar Menopawsi, Minorenni u Muturi High SpeedAlfred ButtigiegKlabb Kotba Maltin
Traduzzjoni1Il-Bibbja: Ir-Raba' EdizzjoniGħaqda Biblika Maltija
Riċerka Bijografika u Storjografika1Mintoff: Il-Bniedem u l-IstorjaMario CutajarSKS
2Sicut Lilium: Devozzjoni u Ritwal tul is-SekliCharles J. FarrugiaSoċjeta Mużikali tal-Ġilju
Riċerka Ġenerali1Speakers' Rulings in the Parliament of Malta: The Legislative Assembly 1921-1924, first volume, parts one and twoRaymond MangionParlament ta' Malta
2Aphorisms: Wisdom of a Philosopher in ExileMark Montebello/Francis GaleaSKS
Children's Literature1KidaneClare AzzopardiJesuit Refugee Service Malta
2Kif Jaħsibhom Mastru GerfexCarmel G. CauchiMerlin Publishers Limited
Letteratura għaż-Żgħażagħ1Is-Sitt AħwaJohn A. BonelloMerlin Publishers Limited
2Din Mhux LogħbaAdrian GrimaKlabb Kotba Maltin
Children and Adolescent Literature in translation and/or in another language1DeformitySimon BartoloMerlin Publishers
Prize for the Best Design of a Book in Maltese awarded to Merlin Publishers for Is-Sitt Aħwa by John A. Bonello
Prize for the Best Design of a Book in another language awarded to Daniel Cilia for Victoria: a Portrait of a City by Charles Cini.
Premju għall-Aħjar Illustratur ta' Kotba għat-Tfal mogħti lil Frank Schembri għal 'Kif jaħsibhom Mastru Gerfex'
Premju għall-Kontribut Siewi fil-Qasam tal-Kotba u Letteratura Maltija mogħti lil Anton Cassar
 
SENA 2014: BOOKS 2013
KATEGORIJAO.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
Novels in Maltese1L-Eżodu taċ-ĊikonjiWalid NabhanKlabb Kotba Maltin
Short Stories in Maltese1Ċpar: Aktar Rakkonti u DivertimentiAlfred SantSKS
Poeżiji bil-Malti1Penelopi TistennaImmanuel MifsudKlabb Kotba Maltin
Traduzzjoni1L-Alla tal-Ħerba ta' Yasmin RezaToni AquilinaFaraxa Publishing
Riċerka bil-Malti jew bl-Ingliż1Verġni Sagri, Demonji u Boloh għal AllaMario AzzopardiHorizons
Childrens's Literature (ages 8-12)1Vleġġa KkargataAdrian GrimaKlabb Kotba Maltin
Prize for Best Design of Book in Maltese awarded to Merlin Publishers for What Happens in Brussels Stays in Brussels by Ġuże' Stagno
Prize for Best Design of Book in another language awarded to  Midsea Books for Late Medieval Malta (1091-1500) by Charlene Vella
Premju għall-Aħjar Illustratur ta' Kotba għat-Tfal mogħti lil Trevor Zahra għal 'Tqasqis'
Premju għall-Kontribut Siewi fil-Qasam tal-Kotba u Letteratura Maltija mogħti lil Prof. Godfrey Wettinger
 
SENA 2015: BOOKS 2014
KATEGORIJAO.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
Novels  in Maltese and English1Jutta HeimImmanuel MifsudKlabb Kotba Maltin
Short Stories in Maltese and English1Kulħadd ħalla Isem WarajhClare AzzopardiMerlin Publishers Limited
Poeżiji bil-Malti u bl-Ingliż1Taħt il-Kpiepel t'GħajnejjaMaria Grech GanadoKlabb Kotba Maltin
Traduzzjoni1Salammbo'Paul Zahra
Riċerka Ġenerali1The Maltese 19th Century Notary and his ArchivesMichael RefaloBook Distributors Limited
Riċerka Storjografika1The Social and Religious History of a Maltese Parish:Frans CiapparaMalta University Press
St Mary's Qrendi in the 18th Century
Prize for the Best Book Design awarded to Merlin Publishers Limited for The Maltese Bestiary by Stephan D. Mifsud
Premju għall-Kontribut Siewi fil-Qasam tal-Kotba u Letteratura Maltija mogħti lil Maria Grech Ganado
 
TERRAMAXKA PRIZE YEAR 2015: BOOKS 2014
CATEGORYO.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
Xogħol Oriġinali: 0-7 1L-Ewwel Ktieb tan-NumriTerence PortelliKlabb Kotba Maltin
Xogħol Oriġinali: 8-12 1Dizzjunarju bil-Malti għat-TfalChristopher J. MicallefBook Distributors Limited
1Save Samyo CitySherise BugejaMerlin Publishers Limited
Xogħol Oriġinali: 13-161Only in Ħal BiżarrDavid AloisioKlabb Kotba Maltin
Xogħol Tradott: 0-71Lupu Lupettu kull KulurClare AzzopardiMerlin Publishers Limited
Xogħol Tradott: 8-121Kosmos Express; Il-Wikkiel tal-PjanetiLoranne VellaMerlin Publishers Limited
Xogħol Tradott: 13-161Kważi Kważi lil Tamara NżommuhaSimon BartoloMerlin Publishers Limited
Prize for Best Illustrator in the Category 'Original Work: 8-12 yrs' awarded to Andrea Meli for Save Samyo City by Sherise Bugeja
Prize for Best Illustrator in the Category ' Original Work: 13-16 yrs' awarded to Mark Scicluna for Only in Ħal Biżarr by David Aloisio
Prize for Best Book Design awarded to Merlin Publishers Limited for Stampakelma by Trevor Zahra
 
SENA 2016: BOOKS 2015
KATEGORIJAO.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
Novels  in Maltese and English1TrojanAlex Vella GeraKlabb Kotba Maltin
Short Stories in Maltese and English1VespriTrevor ŻahraMerlin Publishers Limited
Poeżiji bil-Malti u bl-Ingliż1Kantuniera 'l BogħodNadia MifsudSkarta
Traduzzjoni1L-Iljieli GħarbinEdmund TeumaBook Distributors Limited
Riċerka Ġenerali1Antonio Sciortino, The Lost AlbumGerald BugejaKite Group
Riċerka Storjografika1Caravaggio to Mattia Preti: Baroque Painting in MaltaKeith SciberrasMidsea Books
1The Battle of Lepanto: An Unpublished Hospitaller AccountPaul Borg PisaniSalesians of Don Bosco
Prize for the Best Book Design awarded to Birdlife Malta for History of Ornithology in Malta
Special Nomination in the ‘Poetry in Maltese and English’ category for Victor Fenech for the publication Doreen Micallef: il-Poeżija, il-Konferenza (L-Akkademja tal-Malti and Klabb Kotba Maltin)

Premju għall-Aħjar Awtur Emerġenti mogħti lil Leanne Ellul

Premju għall-Kontribut Siewi fil-Qasam tal-Kotba u Letteratura Maltija mogħti lil Mario Azzopardi
 
TERRAMAXKA PRIZE SENA 2015
KATEGORIJAO.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
Xogħol Oriġinali: 0-71MinguClare AzzopardiMerlin Publishers Limited
Xogħol Oriġinali: 8-121Irvin Vella Investigatur Virtwali: il-Każ ManducaJohn A. BonelloMerlin Publishers Limited
Xogħol Oriġinali: 13-161DjamantiniKulleġġ Santa Klara, Skola Sekondarja, PembrokeSelf-published
Xogħol Tradott: 0-71VjolettaLoranne VellaMerlin Publishers Limited
Xogħol Tradott: 8-121Il-Leġġenda ta’ San Ġorġ u d-DragunPierre J. MejlakMerlin Publishers Limited
Prize for Best Illustrator in the Category 'Original Work: 0-7 yrs' awarded to Lisa Falzon for Mingu by Clare Azzopardi
Prize for Best Illustrator in the Category ' Original Work: 8-12 yrs' awarded to Lisa Falzon for Irvin Vella Investigatur Virtwali: il-Każ Manduca by John A, Bonello
Prize for Best Book Production 2015 awarded to Merlin Publishers Limited for Mingu by Clare Azzopardi.
 
 
SENA 2017: BOOKS 2016
KATEGORIJAO.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
Novels  in Maltese and English1The Confectioner's DaughterLou DrofenikHorizons
Short Stories in Maltese and English1Wester: Bejn Rakkonti, Bejn DivertimentiAlfred SantSKS Publishers
Poeżiji bil-Malti u bl-Ingliż1ĦutaImmanuel MifsudKlabb Kotba Maltin
Traduzzjoni1Marcel Proust: Għat-Tfittxija taż-żmienPaul Zahra
Riċerka Ġenerali1The Maltese Village FestaPatrick J. FenechBook Distributors Ltd.
Riċerka Bijografika u Storjografika1The Great Maltese ComposersJoseph Vella BondinAPS Bank Ltd.
Prize for the Best Book Design awarded to Kevin Casha for Photography in Malta: The History and the Protagonists
Premju għall-Aħjar Awtur Emerġenti lil Roberta Bajada
Premju għall-Kontribut Siewi fil-Qasam tal-Kotba u Letteratura Maltija mogħti lil Victor Fenech
TERRAMAXKA PRIZE SENA 2017: BOOKS 2016
KATEGORIJAO.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
Xogħol Oriġinali: 0-71Il-Qtates ta' max-XattClare AzzopardiMerlin Publishers
1Fil-Kamra ta' JonasEmanuel (Noel Tanti)Merlin Publishers
Xogħol Oriġinali: 8-12 1Il-Każ tas-Serqiet StrambiJohn A. BonelloMerlin Publishers
Xogħol Oriġinali: 13-161FittixniAntoinette BorgMerlin Publishers
Xogħol Tradott: 0-71InħobbokLeanne EllulMerlin Publishers
Xogħol Tradott: 8-121TeresaLeanne EllulMerlin Publishers
Prize for Best Book Production 2016 awarded to Merlin Publishers Limited for Il-Qtates ta' max-Xatt by Clare Azzopardi.
 
YEAR 2018: BOOKS 2017
CATEGORYO.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
Novels  in Maltese and English1RokitLoranne VellaMerlin Publishers
Poeżiji bil-Malti u bl-Ingliż1Erbgħin JumAntoine CassarEDE Books
Riċerka Ġenerali1Curtain Up!Paul XuerebMidsea Books
Riċerka Bijografika u Storjografika1Kollni Kemm Jien Għalikom'': Il-ħajja Mqanqla ta' Mikiel Gonzi u żminjietna (1885-1984)Louis CiliaKlabb Kotba Maltin
1Sal-Quċċata tal-EverestMarco Cremona and Glen CallejaMerlin Publishers
Prize for the Best Book Design awarded to BDL for A Visual Guide to the Fortifications of Malta by Stephen C. Spiteri
Premju għall-Aħjar Awtur Emerġenti lil Antoinette Borg
Premju għall-Kontribut Siewi fil-Qasam tal-Kotba u Letteratura Maltija mogħti lil Lillian Sciberras
TERRAMAXKA PRIZE YEAR 2018: BOOKS 2017
KATEGORIJAO.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
Xogħol Oriġinali: 0-71Mama’, Allura Din Imħabba?Moira Scicluna Zahra and Mark SciclunaMerlin Publishers
Xogħol Oriġinali: 8-12 1Jissokta l-każ tal-Aħwa Saver u Ludmilla DemolizzClare Azzopardi (illustratur Mark Scicluna)Merlin Publishers
Xogħol Oriġinali: 13-161JarmukStephen LughermoHorizons Communications Ltd.
Xogħol Tradott: 0-7 1Magni Taż-żmien (translated from Macquinas do Tempo by Romont Willy)Claudia GauciMerlin Publishers
Xogħol Tradott: 8-12 1Il-Kulleġġ għall-Prinċipijiet Perfetti (translated from A Escola dos Principes Encantandos by Eliandro Rocha)Noel TantiMerlin Publishers
Prize for Best Book Production awarded to Merlin Publishers Limited for Mamà, Allura Din imħabba? by Moira Scicluna Zahra u Mark Scicluna
YEAR 2019: BOOKS 2018
CATEGORYO.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
Novels in Maltese and English1Not awarded
Poeżiji bil-Malti u bl-Ingliż1FramedMaria Grech GanadoMerlin Publishers
Short stories in Maltese and English1365Trevor ŻahraMerlin Publishers
Letteratura Mhux Fittizja1No Man’s Land: People, Place and PollutionMarie Briguglio & Steve BonelloKite Group
Traduzzjoni1AntigonaToni AquilinaFaraxa Publishing
Riċerka Ġenerali1Il-Maltin: Għemilhom, Drawwiehom, Ġrajjiethom - it-Tieni VolumSteve BorgKlabb Kotba Maltin
Riċerka Bijografika u Storjografika1Fortress Colony: The Final Act 1945-1964; Vol 4 1961-1964Joseph M. PirottaMidsea Books
Prize for the Best Book Production awarded to Kite Group for the book Parallel Existencies - The Notarial Archives: A Photographer’s Inspiration
Premju għall-Aħjar Awtur Emerġenti lil Gioele Galea
Poet Laureate Prize awarded to Maria Grech Ganado
Premju għall-Kontribut Siewi fil-Qasam tal-Kotba u Letteratura Maltija mogħti lil Alfred Sant
TERRAMAXKA PRIZE YEAR 2019: BOOKS 2018
KATEGORIJAO.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
Xogħol Oriġinali: 0-71Il-Ħanut tal-Ħelu li Mar DawraClare Azzopardi (illustratur Matt Stroud)Merlin Publishers
Xogħol Oriġinali: 8-121Irvin Vella - Investigatur Virtwali: Il-Każ tal-Gżejjer tat-TeżorJohn A. BonelloMerlin Publishers
Xogħol Oriġinali: 13-16 yrs1AminaAntoinette BorgMerlin Publishers
Xogħol Tradott: 0-7 1L-Annimali tas-Savana: Il-Verità Kollha fuq l-AnnimaliRachel PortelliMerlin Publishers
Xogħol Tradott: 8-121Missjoni: Insalvaw il-Pjaneta l-BluDwayne EllulMerlin Publishers
Prize for Best Book Production awarded to BDL Publishing for the book Lorella u l-Ġenju li Ma Kienx Jaf Jaqra by Rita Saliba (Moira Scicluna Zahra illustratriċi)
 
YEAR 2020: BOOKS 2019
KATEGORIJAO.M.TITLU TAL-KTIEBAWTURPUBBLIKATUR
Novels  in Maltese and English1Il-Wiċċ l-IeħorĠorġ PeressoHorizons
Poeżiji bil-Malti1TluqJohn AquilinaEdizzjoni Skarta
Poeżiji bl-IngliżMa ngħatax
Short stories in Maltese and English1Għall-Glorja tal-Patrija!: Kapriċċi PatrijottiċiAleks FarrugiaSKS
Traduzzjoni1Not Awarded
Drama bil-Malti u bl-Ingliż1Żewġ Drammi: Appuntamenti / Repubblika ImmakulataSimone SpiteriSelf-published
Letteratura Mhux Fittizja1Murder on the Malta Express: Who Killed Daphne Caruana Galizia?Carlo Bonini, Manuel Delia, John SweeneyMidsea Books Ltd.
Riċerka Ġenerali1The Joannes Gennadius Maltese Treasure Trove in AthensArnold CassolaMalta University Press
Riċerka Bijografika u Storjografika1Ir-Redentur: History, Art and Cult of the Miraculous Effigy of Christ the Redeemer at Senglea, MaltaJonathan Farrugia (ed.)Midsea Books Ltd., Senglea Collegiate Chapter
Prize for the Best Book Production awarded to Horizons for the book The Unreality of Realism: An Insular Perspective on the Development of Modern Art by Giuseppe Schembri Bonaci
Premju għall-Aħjar Awtur Emerġenti lil Lara Calleja
Poet Laureate Prize awarded to John Aquilina
Premju għall-Kontribut Siewi fil-Qasam tal-Kotba u Letteratura Maltija mogħti lil Trevor Żahra
TERRAMAXKA PRIZE YEAR 2020: BOOKS 2019
KATEGORIJAO.M.TITLU TAL-KTIEBAWTUR U ILLUSTRATURPUBBLIKATUR
Xogħol Oriġinali: 0-7 1MikelinSandra Hili Vassallo and illustrator Susanna RumizMerlin Publishers
Xogħol Oriġinali: 8-12 1L-Istorja ta’ Seb it-Tieni (u ta’ Seb l-Ewwel ukoll)Leanne Ellul and illustrator Noémie Gionet LandryMerlin Publishers
Xogħol Oriġinali: 13-16 yrs1Not Awarded
Xogħol Tradott: 0-7 1Ottu Ma Jridx JikberClare AzzopardiMerlin Publishers
Xogħol Tradott: 8-12 1L-Ispettaklu Stupend Żanżan KelmaClare Azzopardi, Leanne EllulMerlin Publishers
Xogħol Tradott: 13-16 1ŻeroJohn A. BonelloMerlin Publishers
Prize for Best Book Production Year 2020, Books 2019 awarded to Merlin Publishers for the book Noé u l-Iskojjattlu Bla Kwiet by Leanne Ellul and Stephanie Bugeja
YEAR 2021: BOOKS 2020
Novels in Maltese and English1In-Nar Għandu Isem: Noti minn Paġna IntimaGioele GaleaHorizons
Short Stories in Maltese and English1Kissirtu KullimkienLara CallejaMerlin Publishers
Poeżiji bil-Malti u bl-Ingliż1L-Ambjent li Qeridna: Poeżiji (2017-2020)Carmel SciclunaHorizons
Traduzzjoni1Mix-Xaqliba ta’ Dar Swann - Ismijiet ta’ Pajjiżi: l-IsemPaul ZahraSelf-Published
Letteratura Mhux Fittizja1Jien - Noti - Jien: Ħsejjes u StejjerImmanuel Mifsud, Toni SantKlabb Kotba Maltin
Riċerka Ġenerali1The Beheading of Ignez: Katabasis, Ezra Pound, and Three Maltese ArtistsGiuseppe Schembri-BonaciHorizons
Riċerka Bijografika u Storjografika1Crux Invicta: Il-Kurċifiss Mirakuluż u l-Kapuċċini f’GħawdexMartin Micallef (ed.)Midsea Books Ltd.
Prize for Best Book Production awarded to Midsea Books Ltd. for the book The Addolorata Cemetery by Conrad Thake (ed.)
Premju għall-Aħjar Awtur Emerġenti lil Stephen Lughermo
Premju għall-Kontribut Siewi fil-Qasam tal-Kotba u Letteratura Maltija lil Rena Balzan
TERRAMAXKA PRIZE
YEAR 2021: BOOKS 2020
Xogħol Oriġinali (0-7)1Tal-FornNoel Tanti and illustrator Matt StroudMerlin Publishers
Xogħol Oriġinali (8-12)1Il-Kreatura tal-BirSimon Bartolo and illustrator José Luis OscañaMerlin Publishers
Xogħol Tradott (0-7)1Ors fl-IspazjuClare AzzopardiMerlin Publishers
Xogħol Tradott (8-12)1Il-Familja Frattarija u d-Dar li TagħtasSimone InguanezMerlin Publishers
Prize for Best Book Production awarded to Merlin Publishers for the book Amazing Maltese Women by Kristina Chetcuti and illustrated by Marisa Attard
YEAR 2022: BOOKS 2021
Novels in Maltese and English1FrammentiTyrone GrimaMerlin Publishers
Short Stories in Maltese and English1Il-Ħamsin: 24 Awtur, 24 Storja, in-Numru 50Ġorġ Mallia (ed.)Klabb Kotba Maltin
Poeżiji bil-Malti u bl-Ingliż1Varjazzjonijiet tas-SkietNadia MifsudEDE Books
Drama bil-Malti u bl-Ingliż1L-InterrogazzjoniAlfred ButtigiegTeatru Malta
Letteratura Mhux Fittizja1Confessions of a European Maltese: The Middle Years, 1975-1992Alfred SantSKS Publishers
Traduzzjoni1Anne Frank: Id-Djarju ta' Tfajla - Edizzjoni DefinittivaMary Rose MifsudFaraxa Publishing
Riċerka Ġenerali1Art Nouveau To Modernism : Architecture in Malta 1910-1950Conrad ThakeKite Group
Riċerka Bijografika u Storjografika1The Darmanin Artists: Decorative Marble Production for the British EmpireJessica MuscatKite Group
Prize for Best Book Production awarded to Kite Group for the book The Darmanin Artists by Jessica Muscat
Premju għall-Aħjar Awtur Emerġenti lil Matthew Schembri
Poet Laureate Award to Nadia Mifsud
Premju għall-Kontribut Siewi fil-Qasam tal-Kotba u Letteratura Maltija lil Henry Frendo
TERRAMAXKA PRIZE
YEAR 2022: BOOKS 2021
Xogħol Oriġinali (0-7)1Ride the FeelingSabrina Mulligan with illustrator Emma Galea NaudiMerlin Publishers
Xogħol Oriġinali (8-12)1Vjaġġ bil-BallunMaria Borg Cremona and Carmel Busuttil, with illustrator Matt StroudHorizons
Young Adult Literature1#noħlomlixidarbaClare Azzopardi with illustrator Naomi GattServizzi Ewropej f'Malta (SEM)
Xogħol Tradott (0-7)1Mustaċċi JivvintahomClare AzzopardiMerlin Publishers
Xogħol Tradott (8-12)1Vrumm! L-Istorja tal-KarozziNoel TantiMerlin Publishers
Young Adult Literature in Translation1Sherlock, Lupin u Jien: Il-Misteru tal-Warda ĦamraDwayne EllulMerlin Publishers
Prize for Best Book Production awarded to Merlin Publishers for the book 'Mila u l-Iljun ir-Rieqed' by Leanne Ellul and Stephanie Bugeja and illustrated by Alice Samuel
YEAR 2023: BOOKS 2022
Novels in Maltese and EnglishMarta MartaLoranne VellaEde Books
Short Stories in Maltese and EnglishTbajja' tax-Xemx u Stejjer Oħra għad-DellRita SalibaKlabb Kotba Maltin
Poeżiji bil-Malti u bl-IngliżImbagħad il-QiegħMurad ShubertKlabb Kotba Maltin
Drama bil-Malti u bl-IngliżFil-Ħajja li Jmiss u Drammi Oħra tat-TriqLon KirkopMerlin Publishers
TraduzzjoniMur Ġibek... Eżerċizzji ta' Tortura u SeduzzjoniMark VellaHorizons
Riċerka ĠeneraliThe Art of Dying Well: Visual Cultures in Times of Piety and Plague Malta 1675-1814Christian AttardKite Group
Riċerka Bijografika u StorjografikaSlavery, Treason and Blood: The 1749 Plot of the Slaves in MaltaWilliam ZammitHeritage Malta Publishing
Prize for Best Book Production awarded to Fondazzjoni Patrimonju Malti for the book Society Fashion in Malta: The Portrait Photography of Leandro Preziosi 1830-1869 by Caroline Tonna
Premju għall-Aħjar Awtur Emerġenti lil Lon Kirkop
Premju għall-Kontribut Siewi fil-Qasam tal-Kotba u Letteratura Maltija lil Daniel Massa
TERRAMAXKA PRIZE
YEAR 2023: BOOKS 2022
Xogħol Oriġinali (0-7)Luċjan u Enzo: Is-Sriedak li Kienu Jgħiru għal XulxinMaria Farrugia with illustrator Louiselle SciberrasBDL Publishing
Xogħol Oriġinali (8-12)Irvin Vella, Investigatur Virtwali: Il-Każ tal-Ħabsi Bla ĦtijaJohn A. Bonello with illustrator Francesca GrechMerlin Publishers
Letteratura għaż-ŻgħażagħĠgantiDavid AloisioHorizons
Xogħol Tradott (0-7)Kieku Armadillo Jmur f’RistorantJanet MalliaBDL Publishing
Xogħol Tradott (8-12)Każ Miftuħ: Segwi l-Indizji!Noel TantiMerlin Publishers
Letteratura għaż-Żgħażagħ TradottaSherlock, Lupin u Jien: Il-Katidral tal-Biża’Dwayne EllulMerlin Publishers
Prize for Best Book Production awarded to BDL Publishing for the book 'Luċjan u Enzo: Is-Sriedak li Kienu Jgħiru għal Xulsin' by Maria Farrugia and illustrated by Louiselle Sciberras