Kap Eżekuttiv

Mark Camilleri

Direttur Eżekuttiv

Simona Cassano

Maniġer Anzjan u Segretarju

Matthew Borg

Maniġer

Andrew Ricca

Daniela Said

Assistent Segretarju u Uffiċjal tal-ISBNs

Michael Mercieca

 

Membri tal-Kunsill

Mark Vella

Matthew Borg (Segretarju tal-Bord)

Daniela Attard Bezzina

Maria Brown

Aleks Farrugia

Joseph Mizzi