Il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb huwa l-akbar avveniment kulturali f’Malta li għandu x’jaqsam mal-kotba u l-qari, u dis-sena se jsir bejn l-Erbgħa 18 u l-Ħadd 22 ta’ Ottubru l-MFCC, Ta’ Qali. It-tema ta’ dis-sena hija #kotbakitbauaktar, u dan jidher fi programm ippakkjat b’attivitajiet u mistiedna lokali u internazzjonali li jixhed il-kapaċità tal-letteratura li tmur lil hinn mill-kelma miktuba.

Dis-sena l-post se jkun maqsum fi nħawi differenti ispirati mill-maskots tal-Festival: Ray il-Qarrej, sajjied immaġinarju dejjem b’xi ktieb f’idejh (is-Sala tal-Qarrejja, sponsorizzata mill-Energy and Water Agency); il-kittieb misterjuż Filip il-Kittieb, li għandu passjoni għall-kelma drammatizzata (is-Sala tal-Kittieba); Ċiċi l-Ispettatriċi, qattusa kurjuża li tagħżel xħin tara xow letterarju (is-Sala fil-Pjazza); u Mia s-Semmiegħa, li togħxa xħin tisma’ l-mużika u taqbad tiżfen mal-istejjer (it-Teatru).

Jacob’s Brew se jkunu qed iservu l-kafè u ikel sħun ieħor b’vann żgħir fil-Pjazza. Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb (KNK) kburi li qed jaħdem ma’ din il-kumpanija li għandha għan filantropiku bbażat fuq il-kunċett ‘ħallas lil ta’ warajk’, billi l-ġest sabiħ li jagħmel miegħek ħaddieħor tagħmlu inti ma’ ħaddieħor, minflok ma’ dak li għamillek il-ġest sabiħ. Dal-kunċett jaqbel mal-messaġġ pożittiv li l-Festival qed irawwem.

Hemm ħafna affarijiet għaddejjin fl-istess ħin, u allura hawnhekk qed nipprovdu gwida ħafifa tal-programm u informazzjoni loġistika oħra sabiex iż-żjara tiegħek tkun waħda sodisfaċenti.

Il-programm tal-avvenimenti

It-tema ta’ dis-sena tirreferi għall-potenzjal ta’ ktieb biex imur lil hinn mill-kelma miktuba u jimmanifesta ruħu f’forom differenti – minn illustrazzjoni għal ħoss, teatru jew adattament ċinematografiku. Hemm madwar 100 attività mifruxin fuq ħamest ijiem, kollha b’xejn u fi swali differenti. Dawn ivarjaw minn xows u attivitajiet għat-tfal u l-familji, tnedijiet u diskussjonijiet ta’ kotba, gruppi ta’ ħidma tal-kitba, qari animat, u laqgħat bejn il-professjonisti fl-industrija tal-pubblikazzjoni. Agħfas hawnhekk għall-programm sħiħ.

L-Esebituri

L-esebituri huma l-ħajja tal-Festival Nazzjonali tal-Ktieb, u did-darba hemm kważi 50 minnhom! Minn pubblikaturi stabbiliti sa oħrajn ġodda u entitajiet li jridu jkunu parti mill-enerġija tal-Festival u l-klijentela tiegħu, l-esebituri tagħna se jimlew l-istands b’materjal eċċellenti għall-qari, kif ukoll se jorganizzaw l-attivitajiet tagħhom. Sib il-lista sħiħa tal-esebituri hawnhekk, u ħu ħsieb li tgħaddi s’għandhom!

Programm għat-tfal u l-familji

Il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb dejjem kien għodda għall-KNK sabiex isaħħaħ il-missjoni edukattiva tiegħu, u dis-sena se jiġri l-istess. Se nilqgħu t-tfal tal-iskola fost il-ġimgħa filgħodu u se noffru xows live u ħin sabiex it-tfal iqallbu fil-kotba u jużaw il-vawċer ta’ €5 li se jingħata lil kulħadd. Il-KNK ħadem mad-drammaturga Simone Spiteri u t-tim tagħha li se jtellgħu xows skont l-età ispirati minn għażla ta’ kotba rebbieħa tal-premji Terramaxka, u fl-aħħar se jidher awtur popolari.

Il-Kamra Sensorja tassigura li l-Festival ikun post fejn aktar persuni jħossuhom milqugħa. Dan l-ispazju ideali għal min qiegħed fuq l-ispettru tal-awtiżmu se jkollu ambjent bi stimulazzjoni baxxa, u se jkun mgħammar b’oġġetti bażiċi sensorjali u riżorsi ideali għall-awtiżmu. B’hekk l-ispazju se jħalli lit-tfal igawdu minn qari ta’ stejjer b’mod sigur. Jingħata biss aċċess lil tfal akkumpanjati minn ġenituri jew edukaturi. Il-Kamra se tkun immaniġġjata mill-Fondazzjoni Inspire f’ħidma mal-Bank APS.

L-Energy and Water Agency se terġa’ tipparteċipa dis-sena, u se torganizza sessjonijiet għat-tfal bil-għan li tqanqal kuxjenza lejn ir-riżorsi tad-dinja, speċjalment l-użu tajjeb tal-ilma.

Mistiedna internazzjonali, gruppi ta’ ħidma u masterclasses

Minbarra esperjenza sabiħa u ċelebrazzjoni tal-ktieb fil-forom varji tiegħu, il-Festival huwa wkoll appuntament kruċjali fil-kalendarju kulturali lokali. Dan grazzi għall-parteċipazzjoni ta’ mistiedna internazzjonali. Dis-sena se jkun hawn magħna l-kittieba bestseller Irlandiża Sam Blake kif ukoll l-aġent letterarju tagħha Simon Trewin – dan tal-aħħar hija t-tieni darba tiegħu fil-Festival. Blake u Trewin mhux biss se jilqgħu lill-qarrejja u l-pubbliku, iżda se jkunu qed jaħdmu ma’ kittieba aspiranti sabiex itejbu s-sengħa tagħhom u jsibu saqajhom fid-dinja tal-pubblikazzjoni, bis-saħħa ta’ gruppi ta’ ħidma u masterclasses b’xejn. L-editur tal-kotba tat-tfal u rumanzier ġdid Charlie Castelletti – Malti li jgħix Londra – se jagħti masterclass fuq il-kitba tat-tfal u ż-żgħażagħ, u l-fundaturi ta’ Praspar Press li jippubblikaw letteratura kontemporanja minn Malta bl-Ingliż fir-Renju Unit, se jitkellmu dwar l-editjar. Ma’ dawn jingħaqdu Gutenberg Press li se jagħtu seminar informattiv dwar kif jinħadem ktieb u ċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu. Flimkien, dawn l-attivitajiet jimmarkaw il-vjaġġ ta’ pubblikazzjoni, mill-ħsieb tal-bidu sal-pubblikazzjoni, u joffru ċ-ċans li dak li jkun irawwem relazzjonijiet li jgħinuh jikber.

Xows tajbin li joħduk lil hinn minn #kotbakitbauaktar

Avveniment ma jkunx jiswa tebaq fwiedu jekk ma jkollux xi attività li tiġbidlek in-nies. Dis-sena xi ħaġa hekk żgur hi t-teatru mużikali li se jittella’ mid-duo The New Victorians. ‘VII/Fidwa’ sar b’kollaborazzjoni ma’ Teatru Malta, u se jkun jinkludi siltiet mużikali minn xows li saru fil-passat minn Teatru Malta, xows li l-biljetti għalihom kienu nbiegħu kollha. Kull silta mużikali għandha x’taqsam ma’ mumenti ewlenin fl-istorja Maltija meta l-poplu qam u ħadha kontra min kien qed jgħaffġu. Din hija l-unika attività fil-programm tal-Festival li tirrikjedi x-xiri ta’ biljett, u allura nħeġġukom tibbukkjaw postkom minn issa hawnhekk. Id-diskussjoni madwar mejda ma’ Jon Mallia – nhar is-Sibt 21 t’Ottubru – żgur li se tkun appuntament ieħor li m’għandkomx titilfu. Ejjew u isimgħu lil Jon jiddiskuti dwar ix-xena letterarja Maltija ma’ sitt kittieba differenti minn xulxin: Trevor Żahra, Loranne Vella, Aleks Farrugia, Nadia Vella u Lon Kirkop. Intant, l-Istituto Italiano di Cultura se jtella’ l-performance ‘What is a Gap?’ ispirata mill-kotba ta’ Italo Calvino. Il-play tiffoka fuq il-logħob bil-kliem u l-interazzjoni tal-udjenza, u se tittella’ minn Ateliersi.

L-esebizzjonijiet

L-aspett viżiv tal-letteratura u l-kelma miktuba jieħdu l-ħajja waqt il-Festival. Il-KNK bi pjaċir qiegħed jilqa’ l-wirja Il-Malti: Il-Mixja sal-Għarfien Uffiċjali, organizzata minn Heritage Malta u l-Akkademja tal-Malti. Il-wirja tiffoka fuq l-istorja tal-ilsien Malti – minn għeruqu Għarbin sal-istatus uffiċjali fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea – bis-saħħa ta’ kollezzjoni ta’ kotba u dokumenti li se jitpoġġew f’kuntesti storiċi differenti u se jkunu mirfuda minn materjal informattiv.

Għat-tieni sena konsekuttiva l-KNK ħadem mal-Kunsill Malti għall-Arti biex itella’ l-esebizzjoni From Illustration to Book, li tħares lejn l-evoluzzjoni tal-illustrazzjonijiet lokali tal-kotba fi żminijiet u bi stili differenti. Intant, il-Mural Interattiv f’ħidma mal-Kunsill Malti għall-Arti u l-Malta Community of Illustrators se jlaqqa’ erba’ artisti biex joħolqu mural interattiv u live waqt sessjonijiet immexxija minn Matthew Demarco minn Bloom Creative/Maltatype.

Attivitajiet oħra organizzati mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb – lejliet ċelebrattivi, xogħol awdjoviżiv, poeżija

Il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb huwa pjattaforma sabiex jitweġġħu l-awturi li taw tant lix-xena lokali, kif ukoll jidhru l-awturi l-ġodda li qed jiddefinixxu x-xena bħalissa.

Dis-sena l-KNK se jonora l-ħajja ta’ Henry Frendo, li s-sena l-oħra rebaħ il-Premju għall-Kontribut Siewi fil-Qasam tal-Kotba u l-Letteratura waqt iċ-ċerimonja tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. F’din l-attività se jintwera esklussivament dokumentarju dwar Frendo maħdum minn Blank Canvas Creatives, u wara ssegwi diskussjoni.

L-aspett filmistiku jkompli jsaħħaħ it-tema #kotbakitbauaktar bid-diskussjoni dwar l-adattament ċinematografiku tar-rumanz ta’ Clare Azzopardi Castillo, li qed ikun iffinalizzat bħalissa minn Take Two. F’din l-attività se tintwera silta mill-film, u wara ssegwi diskussjoni mad-diretturi u l-kittieba tal-film Carlos Debattista u Abigail Mallia, bil-parteċipazzjoni tal-attriċi Simone Spiteri u l-awtriċi nnifisha, Clare Azzopardi. Id-diskussjoni se tħares lejn id-dinamiċità tal-adattament letterarju f’dal-proġett, li sar bil-għajnuna tal-Fond għall-Adattament Ċinematografiku tal-KNK.

U kif jiġri kull sena, waqt il-Festival se ssir iċ-Ċerimonja tal-Għoti tal-Premjijiet tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija Doreen Micallef, li issa ilu għaddej ħames snin. Se jkun hemm qari ta’ poeżija mir-rebbieħa u preżentazzjoni tal-edizzjoni sajfija tal-2023 ta’ Modern Poetry in Translation, li ffukat fuq il-poeżija Maltija tradotta bl-Ingliż.

Kif tasal

Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb ħadem sabiex, apparti l-parkeġġ disponibbli min-North Entrance l-MFCC għal dawk li se jżuru bil-karozza, ikun hemm ukoll rotot b’tal-linja sabiex kulħadd ikun jista’ jasal. Malta Public Transport se żżid il-vjaġġi tar-rotot eżistenti li jwasslu lejn Ta’ Qali bejn l-Erbgħa 18 u l-Ħadd 22 ta’ Ottubru. Agħfas hawn għal aktar informazzjoni dwar ir-rotot.

Il-ħinijiet tal-ftuħ

Il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb se jsir bejn l-Erbgħa 18 u l-Ħadd 22 ta’ Ottubru f’dal-ħinijiet: l-Erbgħa u l-Ħamis mid-9am sas-1pm u mill-5pm sad-9pm; il-Ġimgħa mid-9am sas-1pm u mill-5pm sal-10pm; is-Sibt mid-9:30am sal-10pm; u l-Ħadd mid-9:30am sat-8pm.

Il-programm sħiħ tal-attivitajiet tista’ ssibu hawnhekk. Għall-aħħar aġġornamenti ibqa’ segwi s-sit tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, jew il-paġna Facebook tal-KNK u tal-Festival Nazzjonali tal-Ktieb.


Share Article