NBP WEB BANNER MLT 1920x583px
Il-Patt il-Gdid - Paul Mizzi

Il-Patt il-Ġdid

Fil-lista tal-finalisti fil-kategorija ‘Traduzzjoni’, Il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2022

 

Għal Mizzi, m’hemm ebda ktieb aktar essenzjali mill-Bibbja Mqaddsa. Il-Patt il-Ġdid hu t-tieni taqsima tagħha, it-twettiq tal-wegħdi ta’ Alla li kien ta lill-Iżrael mill-antik. Mizzi stinka u studja għal ħafna snin sakemm finalment wasal b’dan ix-xogħol importanti, li hu t-taħbit ta’ mħabbtu lejn Alla, lejn kelmtu u lejn il-bnedmin.

Pubblikatur
Pubblikazzjoni Qum

Sena tal-pubblikazzjoni:
2021

Paul Mizzi

Awtur: Paul Mizzi

Paul Mizzi (B.A. Theo.) twieled ir-Rabat, Għawdex, fit-13 ta’ Diċembru, 1960. Għal aktar minn 30 sena serva bħala pastor fil-Knisja Evanġelika Trinità. Għandu għal qalbu l-kitba kreattiva. Bħala delizzju għandu l-pittura biż-żejt u l-logħba taċ-ċess. Hu miżżewweġ lil Michelle, u għandhom żewġt ulied, Christine u Jeanelle.
NBP FINALISTS 1080x1080px MLT