NBP WEB BANNER MLT 1920x583px
Insa li Mhijiex Hawn - Norbert Bugeja

Insa li Mhijiex Hawn

Fil-lista tal-finalisti fil-kategorija ‘Poeżija’, Il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2022

 

Insa li Mhijiex Hawn hija ġabra ta’ poeżiji li tulhom, mill-ħemda mġarrba taż-żmien, Bugeja jislet il-waqtiet ġodda ta’ diskursata li waqfet ħesrem, b’qilla traġika, snin ilu. Fit-tiftixa intensa tiegħu għal estetika u vuċi poetika distinta, Bugeja jrawwem imkejjen ta’ tiġrib li fil-qalba tagħhom, fi kliem Maria Grech Ganado, hemm “ix-xbieha elużiva ta’ mara fi spazju magħmul minn elementi diversi — spazju li hu nnifsu msawwar mill-impressjonijiet li esperjenzi globali ħallew fuq l-awtur.”

Pubblikatur
Klabb Kotba Maltin

Sena tal-pubblikazzjoni:
2021

Norbert Bugeja

Awtur: Norbert Bugeja

Il-Professur Norbert Bugeja jgħallem fid-Dipartiment tal-Ingliż fi ħdan il-Fakultà tal-Arti tal-Università ta’ Malta. Huwa d-direttur tal-Istitut tal-Mediterran fl-Università, kif ukoll editur ġenerali tal-Journal of Mediterranean Studies u membru tal-Kunsill Konsultattiv Internazzjonali tal-Fondazzjoni Anna Lindh. Insa li Mhijiex Hawn hija t-tielet ġabra ta’ poeżiji tiegħu bil-Malti.

NBP FINALISTS 1080x1080px MLT