NBP WEB BANNER MLT 1920x583px
Talb Għax-Xita - Alex Mizzi

Talb għax-xita

Fil-lista tal-finalisti fil-kategorija ‘Novelli’, Il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2022

 

Dan il-ktieb huwa dwarna lkoll. Hu ktieb dwar il-bidla fl-ambjent ta’ pajjiżna. Hu ktieb dwar il-bidla fina nfusna. Hu ktieb li jidħol fil-fond ta’ nies li nafu, u oħrajn li ma nafux, imma li bħalhom nafu ħafna. Hu ktieb ta’ stejjer li jistgħu jkunu veri… anzi, x’aktarx li xi mkien, huma veri tassew.

Pubblikatur
Klabb Kotba Maltin

Sena tal-pubblikazzjoni:
2021

Alex Mizzi

Awtur: Alex Mizzi

Wara karriera bankarja ta’ ħamsa u tletin sena, Alex Mizzi ddeċieda li jagħti widen lis-sejħa tal-kitba li kien abbanduna f’żgħożitu imma li wara tant snin irnexxielha terġa’ ssibu. Sa issa ħareġ tliet ġabriet ta’ novelli u rumanz. L-ewwel ktieb tiegħu Mhux Bilfors Hekk… kien finalist fil-Premju Nazzjonali tal-Ktieb tal-2016.
NBP FINALISTS 1080x1080px MLT