Il-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija Doreen Micallef 2021 se jkun qed jilqa’ sottomissjonijiet bejn l-14 ta’ Ġunju u t-23 ta’ Awwissu 2021.

Il-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija Doreen Micallef huwa l-iktar konkors prestiġjuż ta’ poeżija waħda bil-Malti. Kull sena l-konkors jiġi ġġudikat minn ġurija maħtura mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb.

Il-ġurija tevalwa l-poeżiji anonimament skont damma ta’ kriterji li jiffukaw fuq l-awtentiċità, is-saħħa immaġinattiva, il-karattru distintiv tal-vuċi poetika, u l-użu oriġinali tar-ritmu u l-figuri tat-taħdit. 

Ir-rebbieħa tal-konkors jitħabbru u jirċievu l-premju tagħhom f’ċerimonja ta’ premjazzjoni matul il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb 2021. Il-ġurija tirriżerva d-dritt li l-premjijiet ma jingħatawx jekk tqis li ma jkunx intlaħaq il-livell mistenni.

Tliet Premjijiet

L-ewwel premju: €1,000
It-tieni premju: €100 f’vawċers tal-kotba
It-tielet premju: €50 f’vawċers tal-kotba

Kif tipparteċipa

Is-sottomissjonijiet għandhom jinkludu l-formola tal-applikazzjoni u erba’ kopji ta’ poeżija oriġinali bil-Malti li ma ġietx ippubblikata qabel u li ma taqbiżx is-36 vers, u għandhom jintbagħtu bil-posta lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, Librerija Ċentrali Pubblika, Triq Prof. Joseph J. Mangion, il-Furjana, FRN1800.

L-applikazzjoniet għandhom jaslu fl-uffiċċji tal-KNK sa nhar it-Tnejn 23 ta’ Awwissu 2021 f’nofsinhar. Ibgħat ukoll kopja skennjata u ffirmata tal-applikazzjoni tiegħek flimkien mal-poeżija bl-email fuq: [email protected] 

Inħeġġu lill-parteċipanti kollha li jaqraw ir-regoli bir-reqqa qabel ma jdaħħlu l-applikazzjoni tagħhom. Mistoqsijiet jistgħu jintbagħtu bl-email fuq l-istess.

2020

L-ewwel premju: Klara Vassallo għall-‘Dokumentazzjoni tal-minuti mnikkra fik
It-tieni premju: Louis Briffa għall-‘Tgħix Irridek
It-tielet premju: Jesmond Sharples għall-‘F’Posti

Ġurija

Dr. Immanuel Mifsud
Nadia Mifsud
John Aquilina

2019

L-ewwel premju: Nadia Mifsud għall-‘Varjazzjonijiet tas-Skiet’
It-tieni premju: Louis Briffa għall-‘NES Qaqqari’
It-tielet premju: Ritianne Frendo għall-‘Preludju mħarbat’

Ġurija

Dr. Claudine Borg
Prof. Charles Briffa
Antoine Cassar