Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb qed jistieden lil poeti biex jipparteċipaw fl-ewwel edizzjoni tal-Konkors Nazzjonali tal-Poeżija Doreen Micallef.

Flimkien mal-applikazzjoni, l-applikant mistieden jissottometti 3 kopji ta’ poeżija waħda bil-Malti, li ma tkunx itwal minn 36 vers. Ix-xogħol irid ikun iffirmat bi psewdonimu u ma jridx ikun deher f’xi forma ppubblikata, la f’xi antoloġiji u lanqas f’ġurnali. L-applikant ma jistax jissottometti aktar minn xogħol wieħed. Il-lista tar-regolamenti jistgħu jitniżżlu aktar ‘l isfel.

Ix-xogħol irid jintbagħat lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, Librerija Ċentrali Pubblika, Triq Prof. Joseph J Mangion, il-Furjana FRN1800, mhux aktar tard mit-23 ta’ Awwissu 2019.

Grupp ta’ ġurija maħtura mill-KNK se jkunu qed jaġġudikaw liema jkunu dawk it-tliet poeżiji li jġibu l-aktar marki. Fl-evalwazzjoni tagħhom l-aġġudikanti se jkunu qed isegwu damma ta’ kriterji. F’diskors usa’, il-ġurija se jintalbu jidentifikaw u jippremjaw kwalitajiet poetiċi bħall-awtentiċità, l-immaġinazzjoni, kemm il-vuċi poetika hi distinta, u l-użu oriġinali u ispirattiv tar-ritmu u l-figuri tat-taħdit. Madankollu hemm kwalitajiet oħra x’jitfittxu, ngħidu aħna l-konsistenza tar-reġistru, l-ortografija, il-grammatika, l-aspett viżwali u oħrajn li jġorru ċertu piż fl-evalwazzjoni. Kull parteċipant imħeġġeġ iniżżel il-kriterji u jiflihom sewwa.

Il-poeżija rebbieħa tingħata €1,000; iż-żewġ poeti fit-tieni u t-tielet post jingħataw vawċer li jista’ jintnefaq fi ħwienet tal-kotba madwar Malta u Għawdex. L-aġġudikaturi għandhom id-dritt ma’ jagħtu l-premju lil ħadd jekk jaslu għall-konklużjoni li ma kienx hemm poeżiji li ħaqqhom jirbħu għax ma laħqux ċertu livell. Il-membri tal-Bord tal-KNK ma jistgħux jipparteċipaw fil-Konkors.

Ir-rebbieħa tal-Konkors jitħabbru uffiċjalment f’ċerimonja l-Ġimgħa 8 ta’ Novembru waqt il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb. Il-Festival dis-sena se jsir bejn is-6 u l-10 tax-xahar, Dar il-Mediterran.

Niżżel dawn i-dokumenti:

Ir-regolamenti tal-konkors

Il-formola tal-applikazzjoni

Il-kriterji