Il-Festival tal-Ktieb fis-Sajf, li ser iseħħ fl-14 u l-15 ta’ Lulju li ġej, se jiftaħ b’donazzjoni ta’ kotba lill-Iskola Post-Sekondarja Sir MA Refalo (Victoria, Għawdex). L-iskola għamlet l-offerta ġeneruża li tospita l-Festival tul il-jumejn ta’ ftuħ. Kemm id-donazzjoni kif ukoll il-ftuħ uffiċjali tal-Festival se jsiru fil-preżenza tal-Onor. Ministru għal Għawdex, Dr. Justyne Caruana. Din se tkun it-tielet donazzjoni ewlenija ta’ kotba mill-NBC din is-sena. Id-donazzjonijiet l-oħra saru lil St Nicholas College Dingli Primary fl-okkażjoni ta’ Litteriżmu Fest, organizzat flimkien mal-Kunsill Lokali ta’ Ħad-Dingli u l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu fis-27 ta’ April, u lil Malta Libraries fl-okkażjoni ta’ Jum il-Libreriji fit-28 ta’ April.

Dawn id-donazzjonijiet huma wieħed mill-bosta mezzi użati mill-Kunsill sabiex jippromwovu l-qari u jagħtu spinta lill-figuri tal-litteriżmu fost iż-żgħażagħ. Huma jservu wkoll bħala mezz biex jippromwovu letteratura lokali u awturi lokali. Il-kotba għad-donazzjoni huma magħżula bir-reqqa mill-persunal tal-NBC sabiex jiġi żgurat li jibbenefikaw lill-istudenti tal-istituzzjoni edukattiva fil-mira u, f’każ ta’ letteratura lokali, biex jiżguraw li l-letteratura kontemporanja tkun rappreżentata tajjeb.

Filwaqt li d-donazzjonijiet lil skejjel primarji dejjem jinkludu r-rebbieħa tal-Premju Terramaxka u l-kotba finalisti tal-istess premju, donazzjonijiet lil skejjel sekondarji jew post-sekondarji jinkludu xogħlijiet seminali ta’ letteratura adulta kontemporanja bħal L-Eżodu taċ-Ċikonji ta’ Walid Nahban, li ngħata l- Premju tal-Unjoni Ewropeja għall-Letteratura 2017, Trojan ta’ Alex Vella Gera, rebbieħ tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2016, kollezzjonijiet ta’ poeżiji ta’ Maria Grech Ganado, li ġiet onorata bil-Premju għall-Kontribut Siewi fil-Letteratura fl-2015, u titoli oħra minn awturi moderni importanti bħal Immanuel Mifsud, Clare Azzopardi, Mario Azzopardi, Alfred Sant u Trevor Żahra. Huwa ttamat li l-preżenza ta’ dawn il-kotba fil-libreriji ta’ l-iskejjel għandha ssebbaħ l-esperjenza tal-qari ta’ l-istudenti li jżuru l-librerija u tqanqal fihom passjoni għall-kotba, letteratura u awturi lokali.

Mezz ieħor ta’ promozzjoni tal-kultura tal-qari huwa permezz ta’ festivals tal-ktieb. Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb żied sostanzjalment l-attività tiegħu f’dan ir-rigward u riżultat wieħed ta’ dan l-isforz huwa l-Festival tal-Ktieb fis-Sajf. Il-ġimgħa li għaddiet ħareġ il-programm mimli u varjat tiegħu. Il-membri kollha tal-pubbliku huma mħeġġa jżuru u jesperjenzaw il-kultura tal-kotba mill-qrib.

 

 

 


Share Article