Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb bi pjaċir kbir qed joħroġ il-programm kulturali għall-Festival tal-Ktieb fis-Sajf, li se jsir f’Għawdex u se jkun miftuħ għall-pubbliku nhar il-Ġimgħa 14 u s-Sibt 15 ta’ Lulju mill-10 am sas-7 pm. Nhar il-Ġimgħa l-Festival se jkun iddedikat għall-kitba u ż-żgħażagħ, filwaqt li s-Sibt il-Festival se jiċċelebra l-poeżija. Ser ikun hemm serata speċjali f’ġieħ il-poeta Għawdxi Gorg Pisani. (Niżżel il-verżjoni diġitali tal-programm minn hawn.)

Il-Festival se jinfetaħ mill-Onor. Ministru għal Għawdex, Dr. Justyne Caruana, li ser tippresjedi wkoll donazzjoni ta’ kotba lill-librerija ta’ Sir M.A. Refalo Sitt Form mill-KNK.

Fl-14 ta’ Lulju għadd ta’ awturi se jaqraw siltiet tax-xogħol tagħhom, kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż, lil membri żgħażagħ tal-pubbliku: Clare Azzopardi, Loranne Vella, Rita Saliba, Sarah Springham, Prof Anthony Aquilina, Graham Bayes. Se jkun hemm diskussjonijiet ma’ awturi ta’ rumanzi: Roberta Bajada, Simon Bartolo, Leanne Ellul u Claudia Cini, kif ukoll iffirmar ta’ kotba ma’ Stephen Lughermo u sessjoni dwar il-proċess ta’ pubblikazzjoni ma’ Antoinette Borg u Matthew Schembri, iż-żewġ rebbieħa tal-Konkors Letterarju – Kitba għaż-Żgħażagħ. Dawn il-kittieba se jieħdu sehem f’diskussjoni fuq il-kitba għal qarrejja żgħażagħ.

Preżentazzjonijiet ta’ poeżija u poeti ma’ Maria Grech Ganado, Michael Zammit, Norbert Bugeja, Immanuel Mifsud u Kenneth Wain huma skedati matul is-Sibt 15 ta’ Lulju, filwaqt li filgħaxija l-poeti kollha se jingħaqdu għal ċlebrazzjoni tal-poeta Għawdxi Gorg Pisani man-Nutar Paul Borg Pisani, iben il-poeta, Dr Joe Zammit Ciantar u Joe Camilleri.

Membri tal-pubbliku, studenti u għalliema tal-iskejjel tas-sajf, huma mistiedna jsibu ħin biex iżuru l-festival matul il-ġurnata jew filgħaxija. Titilfux din l-opportunità li taraw u tqallbu kotba sbieħ filwaqt li tkunu tistgħu tiltaqgħu ma’ uħud mill-aħjar awturi u poeti attivi f’pajjiżna.

 

Festival tal-Ktieb fis-Sajf 2017

Meta: Nhar il-Ġimgħa 14 u nhar is-Sibt 15 ta’ Lulju
Fejn: Għawdex (Sir MA Refalo Post Secondary School)
Parteċipanti: Merlin, Glen Calleja u EDE books, Faraxa, SCA (Malta Classics Association), Horizons, SKS, Midsea.

 

PROGRAMM TA’ ATTIVITAJIET KULTURALI

­­­­­­­­­­­­­­­­­Il-Ġimgħa 14 ta’ Lulju // Il-Kitba u ż-Żgħażagħ

 

10:00              Ftuħ Uffiċjali

Il-Festival se jinfetaħ mill-Onor. Ministru għal Għawdex, Justyne Caruana, li ser tippresjedi wkoll donazzjoni ta’ kotba lill-librerija ta’ Sir M.A. Refalo Sitt Form mill-KNK.

 

10:30              Żewġ Kittieba Popolari mal-qarrejja ż-żgħar // KNK

L-awturi magħrufa Clare Azzopardi u Loranne Vella se jaqraw siltiet tax-xogħol tagħhom għal membri żgħar tal-pubbliku. Clare se tkun qed taqra siltiet minn Frape, De Molizz u Jake; Loranne Vella se taqra siltiet minn Magna MaterTM.

 

11:20               Awturi Diversi // Faraxa u NBC

Numru ta ‘awturi se jaqraw siltiet dwar ix-xogħol tagħhom, kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż, għal qarrejja żgħażagħ: Rita Saliba se taqra minn Il-Kulur tal-Lellux, Sarah Springham se taqra minn The Gozo Cat Detectives: Trilogy; Prof Anthony Aquilina ser jaqra minn Il-Ġgant id-Dħuli (traduzzjoni ta’ The Friendly Giant ta’ Gladys Masters); Graham Bayes se jaqra minn The Gold Knitting Needles / L-Avventuri ta ‘Joe Fenek / Octavius ​​Moves House

 

12:30               Tnedija ta’ Ktieb // Faraxa

Faraxa se tniedi Is-Sigriet ta’ Lulù ta’ Claudia Cini. Il-kittieba ser tkun preżenti biex tiffirma kopji tal-pubblikazzjoni tagħha u biex tiltaqa’ u titkellem ma’ membri tal-pubbliku.

 

13:10                Mill-viċin: Diskussjoni ma’ kittieba magħrufa // Merlin Publishers

Chris Gruppetta ser jitkellem mal-awturi ta rumanzi Roberta Bajada u Simon Bartolo dwar l-ispirazzjoni u l-esperjenza tal-kitba ta’ rumanzi għal qarrejja żgħażagħ. B’mod partikolari, id-diskussjoni se tħares lejn Termini u Kundizzjonijiet Japplikaw u Arloġġ u Tila ta’ Roberta Bajada u Deformity, ir-rumanz distopjan ta’ Simon Bartolo.

 

15:00               Kitba għaż-żgħażagħ: workshop // Merlin Publishers

F’dan il-workshop Leanne Ellul, il-kittieba ta’ Gramma, se tqis kwistjonijiet importanti fil-kitba tar-rumanzi għall-adulti żgħażagħ: x’inhuma l-ingredjenti tas-suċċess għal rumanz għaż-żgħażagħ? Hemm limiti għall-użu ta’ lingwaġġ u immaġni espliċiti f’din it-tip ta’ kitba?

 

15:50               Kif tippubblika f’Malta u l-proċess editorjali // Merlin Publishers

Antoinette Borg u Matthew Schembri, iż-żewġ rebbieħa tal-Konkors Letterarju – Kitba għaż-Żgħażagħ 2016, se jaqsmu l-esperjenza tagħhom dwar il-proċess ta’ kif wieħed jippubblika x-xogħol tiegħu lokalment. Id-diskussjoni se tkun immexxija minn Chris Gruppetta.

 

16:45               Id-dinja taż-żgħażagħ u l-letteratura: diskussjoni // KNK

Diskussjoni dwar il-kitba għaż-żgħażagħ: il-litteriżmu taż-żgħażagħ, id-diffikultà li tevita lingwaġġ moralistiku meta tindirizza kwistjonijiet taż-żgħażagħ, il-problema tal-użu ta’ referenti kulturali li għandhom ħabta jiskadu malajr.

 

18:00               Preżentazzjoni ta’ Ktieb // Horizons

Iffirmar tal-ktieb X’Aħna Smart ma’ Stephen Lughermo, rebbieħ tal-edizzjoni 2014 tal-Konkors Letterarju – Kitba għaż-Żgħażagħ.

 

 

Is-Sibt 15 ta’ Lulju // Poeżija

 

11:00               Vuċijiet femminili / / Faraxa

Qari ta’ poeżiji: Corrine Annette Zara se taqra poeżiji mhux ippubblikati; Linda Henry se taqra minn Gozo Gems.

 

11:50                Vuċi unika // KNK

Il-poeta Norbert Bugeja se jitkellem ma’ Maria Grech Ganado, ir-rebbieħa tal-Premju għal Kontribut Siewi fil-Letteratura tal-2015, dwar il-poeżija tagħha u l-ħidma tagħha bħala traduttur. Se jkun hemm ukoll qari ta’ poeżiji mill-awtur.

 

12:40               Vuċi  kontemporanja // Midsea Books

Midsea jippreżenta l-awtur Norbert Bugeja, li se jaqra minn Nartiċi

 

15:00               Mużika u poeżija // KNK

Michael Zammit se jaqra x-xogħol tiegħu Għana ‘l Hena, poeżija bil-Malti li oriġinarjament kienet maħsuba biex tinqara f’daqqa. Il-membri tal-udjenza jistgħu jakkwistaw kopja b’xejn tal-ktieb bil-firma tal-kittieb.

 

15:50               Rebbieħ tal-Premju EUPL // KNK

                        Poeta u kittieb magħruf Immanuel Mifsud se jkun qed jaqra siltiet mill-kotba tiegħu tal-poeżija.

 

16:40               Ħajja fil-poeżija // Horizons

Profs. Kenneth Wain se jkun qed jaqra poeżiji mill-pubblikazzjoni tiegħu Who looks at the sun anymore, ippubblikat minn Horizons iktar kmieni din is-sena.

 

18:00               Ċelebrazzjoni ta’ poeta Għawdxi: Ġorg Pisani //KNK

Diskussjoni man-Nutar Paul Borg Pisani, iben il-poeta, Dr Joe Zammit Ciantar u Joe Camilleri, bil-parteċipazzjoni ta’ Maria Grech Ganado, Michael Zammit, Norbert Bugeja, Immanuel Mifsud, Kenneth Wain. Ser ikun hemm qari ta’ poeżiji ta’ Ġorġ Pisani.

 


Share Article