Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jixtieq iħabbar li qed iqassam l-għaxar pagament tal-Jeddijiet tas-Self Pubbliku (Public Lending Rights) lil dawk l-awturi, illustraturi jew fotografi li l-kotba tagħhom ġew mislufa mil-Libreriji Pubbliċi f’Malta u Għawdex matul il-perjodu 1 ta’ Jannar 2017 u l-31 ta’ Marzu, 2017.  Il-lista ta’ dawn il-persuni bis-self relatat mal-kotba tagħhom u t-total ta’ remunirazzjoni huwa kif jidher hawn taħt:

 

Awtur/Illustratur/Fotografu Numru ta’ kotba mislufa Remunirazzjoni (€)
Abela Gloria 17 3.09
Agius Darren 50 9.08
Aloisio David 31 5.63
Attard Anton F. 4 0.73
Attard Edward 245 44.50
Attard Frans A. 1296 235.42
Attard Joe M. 3 0.54
Attard Josette 6 1.09
Attard Marisa 733 133.15
Attard Richard 57 10.35
Azzopardi Andreas 4 0.73
Azzopardi Carmel 3 0.54
Azzopardi Chris 63 11.44
Azzopardi Clare 2864 520.25
Azzopardi Joanna 44 7.99
Azzopardi Mario 119 21.62
Baldacchino Carmel 23 4.18
Bartolo Simon 109 19.80
Bezzina  Charles 7 1.27
Bonello John A. 139 25.25
Bonnici Eman 40 7.27
Borg Carbott Greta 159 28.88
Borg Cardona Anna 2 0.36
Borg Antoinette 56 10.17
Borg Gerard James 43 7.81
Borg Paul P. 117 21.25
Borg Rita Antoinette 167 30.34
Borg Steve 30 5.45
Briffa Angela 14 2.54
Briffa Charles 704 127.88
Brockdorff Lina 478 86.83
Bugeja Ivan 20 3.63
Bugelli Martin 48 8.72
Buhagiar Anna Maria 1 0.18
Busuttil Amanda 22 4.00
Calleja Carmel 42 7.63
Calleja Miriam 1 0.18
Calleja Sharon 110 19.98
Camilleri Magro Sharon 8 1.45
Camilleri Joe 19 3.45
Camilleri Joseph C. 8 1.45
Camilleri Maria 28 5.09
Camilleri Mark 55 9.99
Camilleri Mark 4 0.73
Camilleri Ronald 88 15.99
Caruana Webster Sean 2 0.36
Casha Charles 1187 215.62
Cassar Joseph 1 0.18
Cassar Michael 7 1.27
Cassola Arnold 10 1.82
Cauchi Carmel G. 832 151.14
Cini Claudia 9 1.63
Cini George 11 2.00
Cini Michael 214 38.87
Cordina Anthony 39 7.08
Cutajar Mario 2 0.36
Cutajar Tony C. 516 93.73
De Battista Ivan 212 38.51
Debattista Borg Publius 21 3.81
Debono Sebastian 153 27.79
Dougall Anton B. 69 12.53
Farrugia Anthony 118 21.44
Farrugia Charles 9 1.63
Fenech Conrad 4 0.73
Fenech Victor 557 101.18
Flores Charles 32 5.81
Formosa Edgar 50 9.08
Frendo Henry 18 3.27
Friggieri Audrey 270 49.05
Friggieri Joe 36 6.54
Friggieri Oliver 248 45.05
Galea Charmaine V. 88 15.99
Galea Francis 33 5.99
Galea Lawrence 52 9.45
Gatt Monica 61 11.08
Gatt Naomi 167 30.34
Grasso Anton 78 14.17
Grech Jesmond 172 31.24
Grech Josef 7 1.27
Grech Joseph 1 0.18
Grech Rita 749 136.06
Grech Rose 319 57.95
Grech Sergio 30 5.45
Grima Adrian 40 7.27
Guilaumier Alfie 98 17.80
Hamilton Dunstan 24 4.36
Hili Vassallo Sandra 107 19.44
Holland Henry 1 0.18
Lanfranco Guido 100 18.17
Lombardi Gino 308 55.95
Mahoney Josephine 5 0.91
Mallia Carmel 10 1.82
Massa Alfred 236 42.87
Mejlak Pierre J. 167 30.34
Micallef St John Charles 406 73.75
Micallef Joanne 40 7.27
Mifsud Bonnici Maurice 74 13.44
Mifsud Immanuel 140 25.43
Mifsud Stephen D. 5 0.91
Mintoff Dijonisju 19 3.45
Mizzi Alex 20 3.63
Mizzi Jacqueline 87 15.80
Mizzi Laurence 44 7.99
Montebello Marija 1 0.18
Muscat Adrian 8 1.45
Muscat Lawrence 125 22.71
Nabhan Walid 36 6.54
Olivari D’Emanuele Carlo 102 18.53
Pace Joe 31 5.63
Pace Therese 56 10.17
Palma Alfred 151 27.43
Peresoo Ġorġ 163 29.61
Portelli Emmanuel 525 95.37
Portelli Natalie 5679 1031.61
Portelli Rachel 718 130.43
Pulis Victor 95 17.26
Refalo Michael 5 0.91
Reljic Teodor 5 0.91
Risiott Liliana 115 20.89
Said-Zammit George A. 21 3.81
Saliba Charles Daniel 31 5.63
Saliba Rita 434 78.84
Sammut Louise 25 4.54
Sammut Patrick 74 13.44
Sammut Salv 146 26.52
Sammut Saviour 55 9.99
Sciberras Keith 1 0.18
Sciberras Lillian 1 0.18
Scicluna Zahra Moira 199 36.15
Scicluna Carmel 150 27.25
Scicluna Mark 642 116.62
Spiteri Charles B. 1267 230.15
Stagno Ġuże’ 35 6.36
Sultana Joseph 68 12.35
Tabone Carmel 4 0.73
Turner Natasha 19 3.45
Vassallo Lorna 40 7.27
Vella Camilleri Doris 15 2.72
Vella Gera Alex 21 3.81
Vella Clifford 12 2.18
Vella Loranne 320 58.13
Vella Mark 22 4.00
Zahra Paul 26 4.72
Zammit Maempel George 2 0.36
Zammit Marmara Marcel 4 0.73
Zammit Antonio 3 0.54
Zammit William 3 0.54
Zarb Edmond 271 49.23
Zahra Trevor 4908 891.55

 

 


Share Article