Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb għadu kemm lesta l-evalwazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-Fond Malti tal-Ktieb u qed jiġu mħabbra l-applikanti li ġew magħżula (ara taħt). Il-Fond Malti tal-Ktieb ġie mniedi l-ewwel darba din is-sena mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, bil-għan li jissussidja pubblikazzjonijiet ta’ valur kulturali għoli, liema pubblikazzjoni setgħu jaqgħu fir-riskju li jibqgħu fil-kexxun li kieku ma kellhomx din it-tip ta’ għajnuna. Il-Fond jista’ jservi wkoll biex jgħin lill-awturi u pubblikaturi lokali jesebixxu u jippromwovu xogħolhom barra minn Malta.

Peress li f’Malta is-suq tal-kotba huwa żgħir, pubblikazzjonijiet ta’ valur kulturali, letetrarju u akkademiku għoli ħafna, jistgħu jiġu imċaħda mill-possibbiltá ta’ pubblikazzjoni mill-edituri u l-pubblikaturi lokali minħabba r-restrizzjonijiet u l-limitazzjonijeit tas-suq lokali. Il-Fond Malti tal-Ktieb qed jindirizza direttament din il-problema billi jservi bħala sussidju kulturali għal proġetti tant importanti li mhux neċessarjament ikunu self-sostenibbli.

Il-KNK jemmen li mal-medda taż-żmien, permezz tal-Fond Malti tal-Ktieb ser jinbena korp ta’ xogħol ta’ kwalitá għoli ħafna, liema korp jista’ jkun ippreżentat f’katalgu iktar ‘il quddiem meta jiżdiedu n-numru ta’ kotba sussidjati. B’hekk, wieħed jista’ jgħid ukoll li ser jikber is-sens ta’ prestiġju ta’ dawk il-kotba li jkollhom it-timbru tal-Fond Malti tal-Ktieb

L-evalwazzjoni saret abbażi ta’ dokument regolatorju li ġie ippubblikat fil-Gazzetta tal-Gvern u qiegħed anke aċċessibbli mis-sit tal-KNK stess. L-aġġudikanti kienu Aleks Farrugia, Professur Charles Mifsud u Professur Henry Frendo, li iffurmaw sotto-kumitat indipendenti, amministrat mill-Kap Eżekuttiv tal-KNK, Mark Camilleri.

 

Applikant

Titlu tal-Proġett

 

Ammont (€)

Geoffrey Saliba “Malta’s top ten – A guide to the Island’s Wildlife” €4,000 
Malta Historical Society “The 1565 Great Siege, the Founding of Valletta and their lasting effects” €1,000 
Mark Anthony Sammut
& Walid Nabhan 
“Rendition into modern Maltese (with annotations) of M A Vassalli’s translation of ‘Is-Sultan Ċiru’ by Frans Sammut completed by W Nabhan and M A Sammut” €2,500
SKS  “Dun Kixott mill-Manċa – by Pawlu Montebello” €5,000
Midsea Books  “Minn Tfuliti sa Irguliti: rakkonti minn Leli ta’ Keterin ta’ Lino Psaila” €5,000
Midsea Books  “Kif Dieb il-Gamiem: rakkonti ta’ kaċċa u nsib mill-passat ta’ Natalino Fenech” €5,000
Arnold Cassola  “Malta-Sicily, people, patriots, commerce (1770 – 1860)” €2,400
Michael Refalo  Fatima on Her Way. Transhipment of Ottoman Slaves through a British Colony in the Late Nineteenth Century” €4,500
Glen Calleja  “’The Outstaring Truth’: promotional tour in Romania” €2,000
Toni Aquilina  “Translation into Maltese of ‘Malta Ħanina’ by Daniel Rondeau” €4,500
Martina Caruana
& Burkard Wehner
“The Wignacourt Psalter: An Art-Historical and Musicological Study”  €4,000

.


Share Article