Fl-1971, ingħata għall-ewwel darba l-Premju Letterarju għall-kotba ppubblikati fl-1970 fuq inizjattiva tal-Gvern bit-tir li jinkoraġġixxi l-letteratura Maltija u jippremja l-aħjar awturi kull sena. L-ewwel rebbieħa kienu Anton Buttiġieġ bil-ġabra ta’ poeżiji tiegħu ‘Fl-Arena’ u Francis Ebejer b’‘Id-Drammi Vol. 2’ li fih kien jiġbor it-tliet drammi tiegħu tas-sittinijiet ‘Vaganzi tas-Sajf’, ‘Boulevard’ u ‘Menz’. Il-premjijiet (l-ewwel u t-tieni post) kienu ta’ Lm80-il wieħed. Kienu pparteċipaw tnax il-ktieb b’kollox f’dik l-ewwel edizzjoni tal-Premju u l-ġurija kienet magħmulha minn Dr. A.V. Depasquale, Prof. Ġużè Aquilina, Prof. Ġużè Galea, is-Sur Erin Serracino Inglott u s-Sur Charles Coleiro.

anton buttigieg fl-arena_AB

francis ebejer drammi vol2_FE

Dak li llum il-ġurnata sirna nafuħ aħjar bħala l-Premju Nazzjonali tal-Ktieb nistgħu ngħidu li għadda minn serje ta’ tibdiliet kemm fl-isem uffiċjali, kif ukoll fl-istruttura, format u l-allokazzjoni ta’ premji. Saħansitra anke l-post taċ-ċerimonja inbidel għadd ta’ drabi. Fl-1982, il-Premju ma baqax jingħata aktar minħabba nuqqas ta’ fondi u reġa’ beda jingħata fl-1988 biex jippremja kotba li ġew ippublikati tul l-1987.

Meta twaqqaf il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb fl-2001, l-organizzazjoni tal-Premju għaddiet kompletament f’idejn listess Kunsill u minn dak iż-żmien s’issa sar ħafna xogħol kollaborattiv biex jiġu riveduti r-regolamenti, kategoriji u l-proċess tal-aġġudikazzjoni tal-Premju bil-għan li jintlaħaq livell professjonali u riżultati trasparenti għall-aħħar.

Il-Kunsill tal-Ktieb attwali qed jaħdem qatigħ aktar minn qatt qabel biex jiġbor u jorganizza ‘data’ u informazzjoni relatata mal-ħidma tal-istess Kunsill u llum qed jippreżenta lista definittiva tar-rebbieħa kollha tal-Premju sa mill-ewwel edizzjoni. Ringrazzjament speċjali jmur għas-Sur Victor Fenech u s-Sur Joe Debattista għall-għajnuna tagħhom fir-riċerka kif ukoll għad-dedikazzjoni tagħhom lejn ix-xena letterarja Maltija.

 

PREMJU LETTERARJU

 

SENA 1971: KOTBA 1970
TITLU TAL-KTIEB O.M. AWTUR PUBBLIKATUR
Fl-Arena 1 Anton Buttigieg Union Press
Drammi Vol. 2 1 Francis Ebejer Francis Ebejer

 

SENA 1972: KOTBA 1971
TITLU TAL-KTIEB O.M. AWTUR PUBBLIKATUR
L-Isqaq 1 Ġuże’ Chetcuti Klabb Kotba Maltin
Nixxiegħa, it-tieni ġabra: Raħbi l-Għarib 1 Patri V. Sammut A & C Aquilina

 

SENA 1973: KOTBA 1972
TITLU TAL-KTIEB O.M. AWTUR PUBBLIKATUR
Wara Ibsen 1 Ġuże’ Diacono Melitensia Publications
Tlikki Tlikki ma’ Wenzu 1 Michael Spiteri (Kilin) Klabb Kotba Maltin

 

SENA 1974: KOTBA 1973
TITLU TAL-KTIEB O.M. AWTUR PUBBLIKATUR
Drammi Vol. 3 1 Francis Ebejer Francis Ebejer
Il-ħidma letterarja ta’ Ninu Cremona 1 A.M. Previ Klabb Kotba Maltin

 

SENA 1975: KOTBA 1974
TITLU TAL-KTIEB O.M. AWTUR PUBBLIKATUR
Aquilina u l-Malti 1 Ġuże’ Cassar Pullicino Klabb Kotba Maltin
Il-Poeżiji miġbura 1 Wallace Gulia Lux Press

 

SENA 1976: KOTBA 1975
TITLU TAL-KTIEB O.M. AWTUR PUBBLIKATUR
Ħal Luqa Niesha u Ġrajjietha 1 G. Micallef G. Micallef
Il-mara li għexet 1 G. Scicluna Klabb Kotba Maltin

 

SENA 1977: KOTBA 1976
TITLU TAL-KTIEB O.M. AWTUR PUBBLIKATUR
It-tfajla bil-fjur fuq sidirha 1 Albert Cassola Klabb Kotba Maltin

 

SENA 1978: KOTBA 1977-78
TITLU TAL-KTIEB O.M. AWTUR PUBBLIKATUR
Manwel Magri 1 S. Mallia Istitut Kommunikazzjoni Soċjali

 

SENA 1980: KOTBA 1979
TITLU TAL-KTIEB O.M. AWTUR PUBBLIKATUR
L-Għasafar 1 Sultana & Gauci Soċjeta Ornitoloġika (MOS)
Ġarġir mal-Ħerża 1 M. Vella Veritas Press

 

SENA 1981: KOTBA 1980
TITLU TAL-KTIEB O.M. AWTUR PUBBLIKATUR
Maż-żewġ naħat tas-swar 1 Carmelo Testa Klabb Kotba Maltin
Għaxar snin wara 1 G. Micallef G. Micallef

 

SENA 1982: KOTBA 1981
TITLU TAL-KTIEB O.M. AWTUR PUBBLIKATUR
Ma’ mewġiet il-ħsieb 1 Alfred Degabriele Vexillina

 

SENA 1988: KOTBA 1987
TITLU TAL-KTIEB O.M. AWTUR PUBBLIKATUR
Il-Ktieb tal-Poeżija Maltija Vol. 1 & 2 1 Oliver Friggieri Klabb Kotba Maltin
Tbissima u Tagħlima 2 E. Camilleri E. Camilleri
Ħolm u Fantasija 2 P. Cini Interprint
Ħolm tal-Milied 3 Trevor Zahra Pubblikazzjonijiet Bugelli

 

SENA 1989: KOTBA 1988
TITLU TAL-KTIEB O.M. AWTUR PUBBLIKATUR
Ħajt li jifred 1 P. Caruana Klabb Kotba Maltin
Ilsienna: Studji Grammatikali 2 A. Borg Ħas-Sajjied
Ma ngħatax 3

 

SENA 1991: KOTBA 1990
TITLU TAL-KTIEB O.M. AWTUR PUBBLIKATUR
Il-Girna 1 Mikiel Fsadni Pubblikazzjonijiet Dumnikani
L-Odissea 2 Victor Xuereb Ministeru tal-Edukazzjoni
Storja tal-Inkiżizzjoni ta’ Malta, Vol. I 3 Alexander Bonnici Franġiskani Konventwali

 

SENA 1992: KOTBA 1991
TITLU TAL-KTIEB O.M. AWTUR PUBBLIKATUR
Paceville 1 Frans Sammut Merlin Library
Divina Commedia 2 Alfred Palma Alfred Palma
Għeluq 3 Paul P. Borg Dip. Tat-Tagħrif Partit tal-Ħaddiema

 

SENA 1993: KOTBA 1992
TITLU TAL-KTIEB O.M. AWTUR PUBBLIKATUR
Kadenzi 1 Joe Friggieri Filprint
Ilma, Blat u Ħajja 2 Baldacchino & Schembri Malta University Services
Il-Kitba ta’ Santa Tereża tal-Bambin Ġesu’ Vol. 3 3 A. Busuttil Karmelitani Tereżjani

 

SENA 1994: KOTBA 1993
TITLU TAL-KTIEB O.M. AWTUR PUBBLIKATUR
Poeżiji 1 A. Mizzi Mireva
Fjur tal-Ilma 2 G. Borg Pubblikazzjoni Akkademja tal-Malti
Preludji 3 Alfred Palma Palprint

 

SENA 1995: KOTBA 1994
TITLU TAL-KTIEB O.M. AWTUR PUBBLIKATUR
Is-Seba’ Tronġiet Mewwija 1 Trevor Zahra Merlin Library
Il-Ħolma Maltija 2 Frans Sammut Dip. Tat-Tagħrif Partit tal-Ħaddiema
Fid-Dell tal-Kattidral u Drammi Oħra 3 Alfred Sant P.E.G.

 

SENA 1996: KOTBA 1995
TITLU TAL-KTIEB O.M. AWTUR PUBBLIKATUR
L-Istudji Kritiċi Miġbura 1 Oliver Friggieri Tal-Qroqq University
Noti mis-Sanatorju tal-Mistiċi 2 M. Azzopardi Pubblikazzjonijiet Indipendenza
It-Tapit Imsaħħar 3 Michael Spiteri (Kilin) Media Centre

 

SENA 1997: KOTBA 1996
TITLU TAL-KTIEB O.M. AWTUR PUBBLIKATUR
It-Tnax il-Lejl/Macbeth/ Il-Kummiedja ta’ l-Iżbalji/It-Tempesta 1 Alfred Palma Alfred Palma
Il-Ħolma ta’ Lejla f’nofs is-Sajf/L-Imqarba Mmansata/I-Re Lear
Lubien 2 Trevor Zahra Merlin Library
Fejn Jixrob il-Qasab tas-Sajf 3 Lino Spiteri P.E.G.
Premju Speċjali mogħti lil Prof. Oliver Friggieri għall-ktieb ‘Dizzjunarju ta’ Termini Letterarji’

 

SENA 1998: KOTBA 1997
KATEGORIJA O.M. TITLU TAL-KTIEB AWTUR PUBBLIKATUR
Proża Fittizja 1 Ma ngħatax
Proża mhux fittizja 1 Ugo P. Mifsud: Prim Ministru u Patrijott (1889-1942) J. Camilleri Pubblikazzjonijiet Indipendenza
Poeżija 1 L-Aħħar Rimi: poeżiji, poeproża 1987-97 V. Fenech Pubblikazzjonijiet Indipendenza
Drama 1 Ma ngħatax
Letteratura għat-tfal 1 L-Għaxar Anniversarju: il-Klabb Charles Casha Merlin Library
Riċerka 1 L-Estitika Maltija J. Attard Mireva Publications
Traduzzjoni 1 Santa Tereża tal-Bambin Ġesu’: l-ittri A. Busuttil Pubb. Karmelitana Tereżjana
Premju Speċjali mogħti lil Ġ. Bartolo għall-ktieb ‘Makbett’

 

SENA 1999: KOTBA 1998
KATEGORIJA O.M. TITLU TAL-KTIEB AWTUR PUBBLIKATUR
Proża Fittizja 1 Ċikku Fenech: il-Qtil, il-Ħarba, il-Bidwi Paul P. Borg Paul P. Borg
Proża mhux fittizja 1 Ħbiebi l-Awturi Maltin: ġrajja awtobijografika Ġuże’ Chetcuti P.E.G.
Poeżija 1 Vetrati Milwiena Achille Mizzi P.E.G.
Drama 1 Mid-Djarju ta’ Sara Joe Friggieri Merlin Library
Letteratura għat-tfal 1 Tużżana: stejjer għat-tfal minn 12-il kittieba Trevor Zahra u Ġorġ Mallia (Edit.) Merlin Library
Riċerka 1 It-Trejdjoniżmu f’Malta Vol. 3 Karmenu Ellul Galea Pubblikazzjonijiet Indipendenza
Traduzzjoni 1 Santa Tereża tal-Bambin Ġesu Fr Anġeliku Busuttil Pubb.Karmelitana Tereżjana
Premjijiet Speċjali mogħtija lil:  Michael Falzon għall-ktieb ‘L-Orħos Offerta’; Prof. Oliver Friggieri għall-ktieb ‘ Poeżiji’ u Charles Farrugia għall-ktieb ‘L-Imqabba mal-medda taż-żmien’.
Premju Pubblikaturi mogħti lil Sensiela Mireva Kittieba Maltin

 

PREMJU NAZZJONALI TAL-KTIEB

SENA 2000: KOTBA 1999
KATEGORIJA O.M. TITLU TAL-KTIEB AWTUR PUBBLIKATUR
Proża Letterarja 1 Rabta Ċoff Alfie Guillaumier
Proża mhux fittizja 1 Il-Kaċċa Aldo Azzopardi
Poeżija 1 Iżda mhux biss Maria Grech Ganado
Drama 1 Qabel tiftaħ l-Inkjesta u drammi oħra Alfred Sant
Letteratura għat-tfal 1 Il-Ġnien u l-Arka Carmel S. Aquilina
Riċerka 1 In-Novella Maltija Charles Briffa
Traduzzjoni 1 L-Iljade Victor Xuereb
Melitensia 1 The Dgħajsa and other traditional Maltese boats Joseph Muscat
L-Aħjar Preżentazzjoni ta’ ktieb Kullana Kulturali Media Link Communications
Premju Speċjali Il-Ħajja ta’ Kelb Ġorġ Peresso
Premju Speċjali Żiffa u Stejjer Oħra Vincent Vella
Premju Speċjali L-Istorja tat-Trasport f’Malta Guido Lanfranco

 

SENA 2001: KOTBA 2000
KATEGORIJA O.M. TITLU TAL-KTIEB AWTUR PUBBLIKATUR
Proża Letterarja 1 Provenz Trevor Zahra Merlin Library Ltd.
2 Nbid ta’ kuljum Ġuże’ Stagno Minima Publishers
Proża mhux fittizja 1 John F. Marks 1894-1954: ħajtu u ħidmietu Edwin Camilleri P.E.G.
2 L-Istituti ta’ ħajja kkonsagrata Alexander Bonnici Pubblikazzjonijiet Indipendenza
Poeżija 1 Marjanu Vella (Poeżiji) Fr. Paul Galea Mireva Publications
2 Alfa Salv Sammut et al
Letteratura għat-tfal 1 Ġummienu Charles Casha Klabb Kotba Maltin
2 Bongi Wongi u versi oħra għat-tfal Jesmond Grech Klabb Kotba Maltin
Riċerka 1 Il-mużika ta’ Malta sa l-aħħar tas-seklu tmintax Joseph Vella Bondin Pubblikazzjonijiet Indipendenza
2 Qxur, biċċiet u opri tal-baħar Carmel Pule’ Pubblikazzjonijiet Indipendenza
Traduzzjoni 1 Il-Qur’an Patri Edmund Teuma Provinċja OFM Konv.
2 Kollox għal Alla Waħdu: l-ewwel volum Patri Anġeliku M. Busuttil Pubb. Karmelitana Tereżjana
Ktieb b’lingwa oħra 1 Histories of Malta – Deceptions & Perceptions Vol.I Giovanni Bonello Fondazzjoni Patrimonju Malti
2 The origins of Maltese statehood: a case study of Henry Frendo
decolonization in the Mediterranean
L-Aħjar Preżentazzjoni ta’ ktieb bil-Malti Bongi Wongi u versi oħra għat-tfal Jesmond Grech Klabb Kotba Maltin
L-Aħjar Preżentazzjoni ta’ ktieb b’lingwa oħra Histories of Malta – Deceptions & Perceptions Vol.I Giovanni Bonello Fondazzjoni Patrimonju Malti
Premju Speċjali Poeżiji – Ġorġ Pisani Paul G. Pisani Mireva Publications
Premju għall-aħjar Illustratur tal-kotba tat-tfal mogħti lil Frank Schembri għall-ktieb ‘Ġummienu’

 

SENA 2002: KOTBA 2001
KATEGORIJA O.M. TITLU TAL-KTIEB AWTUR PUBBLIKATUR
Proża Letterarja 1 Ma ngħatax
2 Ma ngħatax
Proża mhux fittizja 1 Kif għedtlek Wenz Mikiel Spiteri Publikazzjonijiet Indipendenza
2 Dun Ġorġ: ġrajjiet minn ħajtu Ġorġ Borg Librerija Preca
Poeżija 1 Ma ingħatax Fr. Paul Galea Mireva Publications
2 Il-ktieb tar-riħ u l-fjuri Immanuel Mifsud
Drama 1 Ma ngħatax
2 Ma ngħatax
Letteratura għat-tfal 1 Puttinu u Toninu Philip Farrugia Randon HSBC Malta plc
2 L-avventuri ta’ Roderick u Gridoro Carmel G. Cauchi Merlin Library Ltd.
Riċerka 1 Il-Preistorja Anthony Bonanno Publikazzjonijiet Indipendenza
2 L-Għasafar ta’ Malta Joe Sultana Publikazzjonijiet Indipendenza
Traduzzjoni 1 Ma ngħatax
2 Ma ngħatax
Ktieb b’lingwa oħra 1 Histories of Malta – Figments & Fragments Vol.II Giovanni Bonello Fondazzjoni Patrimonju Malti
2 Palace of the Grand Masters in Valletta John Manduca Fondazzjoni Patrimonju Malti
L-Aħjar Preżentazzjoni ta’ ktieb bil-Malti L-Għasafar ta’ Malta Joe Sultana Publikazzjonijiet Indipendenza
L-Aħjar Preżentazzjoni ta’ ktieb b’lingwa oħra Palace of the Grand Masters in Valletta John Manduca Fondazzjoni Patrimonju Malti
Premju Speċjali Ċensu Tabone: the man and his century Henry Frendo
Premju għall-aħjar Illustratur tal-kotba tat-tfal mogħti lil Marisa Attard għall-ktieb ‘Jien kamra kerha’

 

SENA 2003: KOTBA 2002
KATEGORIJA O.M. TITLU TAL-KTIEB AWTUR PUBBLIKATUR
Proża Letterarja 1 L-istejjer strambi ta’ Sara Sue Sammut Immanuel Mifsud Minima Publishers
2 Demgħat Paul P. Borg Klabb Kotba Maltin
Proża mhux fittizja 1 Kittieba Ħbiebi Ġuże’ Chetcuti S.K.S.
2 Xogħol, Ġaħġiħ u Snajja li spiċċaw Guido Lanfranco Bieb Bieb Enterprises
Poeżija 1 Ma ngħatax
2 Mewġiet tal-ħemda Charles Bezzina
Drama 1 Il-Festa tal-bandieri Oreste Calleja
2 Ma ngħatax
Letteratura għat-tfal 1 X’tixtiequ jagħmel il-fenek Trevor Zahra Merlin Library Ltd.
2 Mewta nkun waħdi Joanna Cassar Klabb Kotba Maltin
Riċerka 1 L-Astronomija f’Malta Frank Ventura Publikazzjonijiet Indipendenza
2 Lexicon Frans Sammut S.K.S.
Traduzzjoni 1 Ma ngħatax
2 Ma ngħatax
Ktieb b’lingwa oħra 1 Histories of Malta – versions & diversions III Giovanni Bonello Fondazzjoni Patrimonju Malti
2 Antique Furniture in Malta John Manduca P.E.G.
L-Aħjar Preżentazzjoni ta’ ktieb bil-Malti Graffiti Marittimi Maltin Joseph Muscat Publikazzjonijiet Indipendenza
L-Aħjar Preżentazzjoni ta’ ktieb b’lingwa oħra Histories of Malta – versions & diversions III Giovanni Bonello Fondazzjoni Patrimonju Malti
Premju għall-aħjar Illustratur tal-kotba tat-tfal mogħti lil Trevor Zahra għall-ktieb ‘Din l-Art u kull ma fiha’

 

SENA 2004: KOTBA 2003
KATEGORIJA O.M. TITLU TAL-KTIEB AWTUR PUBBLIKATUR
Proża Letterarja 1 Ma ngħatax
2 Xemx wisq sabiħa Ġuże’ Stagno Minima Publishers
Proża mhux fittizja 1 Kelinu Vella Haber-ħidmietu u l-Moviment tal-Malti Paul P. Borg
2 Ġuże’ Chetcuti: ħajti mill-bidu sa qrib it-tmiem Ġuże’ Chetcuti Union Print Limited
Poeżija 1 Arġeġġi Therese Pace
2 Samsara Josette Attard Mireva Publications
Drama 1 Żewġ drammi Joe Friggieri Filprint Publications
2 www.guċeppimattew callus.com/forka flok teżor Evarist Bartolo S.K.S.
Letteratura għat-tfal 1 Ma ngħatax
2 Il-Ħarba taż-żrinġijiet Rita Antoinette Borg Enchanted Grove Publications
Riċerka 1 Il-kwadri ex-voto marittimi Maltin Joseph Muscat Publikazzjonijiet Indipendenza
2 Il-ktieb Malti Victor Fenech Publikazzjonijiet Indipendenza
Traduzzjoni 1 Ma ngħatax
2 Stejjer mill-Bibbja Pierre J. Mejlak Merlin Library Ltd.
Ktieb b’lingwa oħra 1 Valletta Citta nuova: a map history (1566-1600) Albert Ganado P.E.G.
2 Histories of Malta – convictions and conjectures IV Giovanni Bonello Fondazzjoni Patrimonju Malti
L-Aħjar Preżentazzjoni ta’ ktieb bil-Malti Il-kuntrarju bl-istampi Pawlu Mizzi Klabb Kotba Maltin
L-Aħjar Preżentazzjoni ta’ ktieb b’lingwa oħra Valletta Citta nuova: a map history (1566-1600) Albert Ganado P.E.G.
Premju għall-aħjar Illustratur tal-kotba tat-tfal mogħti lil Marisa Attard għall-ktieb ‘Il-kuntrarju bl-istampi’

 

SENA 2005: KOTBA 2004
KATEGORIJA O.M. TITLU TAL-KTIEB AWTUR PUBBLIKATUR
Proża Letterarja 1 Tliet nisa u mara Mariella Pisani Bencini Klabb Kotba Maltin
2 L-appartament fir-raba’ sular Charles Casha Klabb Kotba Maltin
Proża mhux fittizja 1 Sireni u Serenati Lina Brockdorff Klabb Kotba Maltin
2 Folklor Guido Lanfranco Klabb Kotba Maltin
Poeżija 1 Ma ngħatax
2 Mas-sebħ għasafar John Cremona Klabb Kotba Maltin
Drama 1 Pawlu Redux Oreste Calleja
2 Ċella numru 5/ il-Borg Pisani Anthony Portelli
Letteratura għat-tfal 1 Ma ngħatax
2 Stejjer li kibru fl-art Immanuel Mifsud Klabb Kotba Maltin
Riċerka 1 Is-Sorijiet Ġerosolimitani, il-Knisja u l-Monasteru Ġorġ Aquilina P.E.G.
ta’ Sant’Ursola Valletta
2 Storja ta’ Malta: ‘Żmien l-Ingliżi – is-seklu dsatax’ Henry Frendo Klabb Kotba Maltin
Traduzzjoni 1 L-Enejde Victor Xuereb Publikazzjonijiet Indipendenza
2 Ma ngħatax
Ktieb b’lingwa oħra 1 Antoine Favray (1706-1798): A French Artist in Rome, Stephen Degiorgio Fondazzjoni Patrimonju Malti
Malta and Constantinople Emmanuel Fiorentino
2 Roman Baroque Sculpture for the Knights of Malta Keith Sciberras Fondazzjoni Patrimonju Malti
L-Aħjar Preżentazzjoni ta’ ktieb bil-Malti Is-Sorijiet Ġerosolimitani, il-Knisja u l-Monasteru Ġorġ Aquilina P.E.G.
ta’ Sant’Ursola Valletta
L-Aħjar Preżentazzjoni ta’ ktieb b’lingwa oħra Caravaggio Knight of Malta Philip Farrugia Randon AVC Publications
Premju għall-aħjar Illustratur tal-kotba tat-tfal mogħti lil Victor Falzon għall-ktieb ‘Għasafar madwarna’

 

SENA 2006: KOTBA 2005
KATEGORIJA O.M. TITLU TAL-KTIEB AWTUR PUBBLIKATUR
Rumanzi u Novelli bil-Malti 1 Meta jdellel il-qamar Lino Spiteri P.E.G.
2 Kimika Immanuel Mifsud Klabb Kotba Maltin
Rumanzi u Novelli b’lingwa oħra 1 The Cassandra Curse Fiorella de Maria Progress Press Co. Ltd.
Traduzzjoni ta’ Proża Letterarja 1 La Symphonie Pastorale-Is-Sinfonija Pastorali Toni Aquilina Agenda
Proża mhux fittizja 1 Ma ngħatax
2 Drawwiet u Ħajja mill-Istorja ta’ Malta Guido Lanfranco Wise Owl Publications
Kotba ta’ Xejra Reliġjuża 1 Mulej, mexxi l-Erwieħ lejn il-Ġenna Anton Gauci
Mogħdija taż-Żmien u ‘Lifestyle’ 1 Malta in World War II Albert Ganado P.E.G.
Traduzzjoni ta’ Proża mhux fittizja 1 Fonti għall-Ħajja ta’ San Franġisk t’Assisi Noel Muscat TAU
Proża mhux fittizja b’lingwa oħra 1 The Watercolours John Martin Borg
Textbooks 1 Klikk 3 M.Montebello u C. Tabone Klabb Kotba Maltin
Poeżija bil-Malti 1 Mill-Blat insawwar ħolma Ġorġ Borg
2 Għeluq Victor Fenech
Poeżija b’lingwa oħra 1 Cracked Canvas Maria Grech Ganado
Drama bil-Malti 1 Bagalja Ħolm Vincent Vella APS Bank
2 Ma ngħatax
Riċerka 1 Paintings of the Cathedral Museum Mdina Antonio Espinosa Rodriguez
2 The Human Form in Neolothic Malta Isabelle Vella Gregory Midsea Books Ltd.
Proża għat-Tfal 1 Jien ma n]obbx naqra Joanne Cassar Klabb Kotba Maltin
2 Kieku Kieku Trevor Zahra Merlin Library Ltd.
Proża għall-adolexxenti 1 Ma ngħatax
2 Sfidi Trevor Zahra Merlin Library Ltd.
Traduzzjoniet ta’ kotba għat-tfal u adolexxenti 1 Enċiklopedija għat-tfal Pierre J. Meilaq Merlin Library Ltd.
L-Aħjar Preżentazzjoni ta’ ktieb bil-Malti mogħti lill-Pubblikazzjonijiet Indipendenza għall-ktieb ‘Album ta’ l-istorja: Partit Nazzjonalista 125 sena servizz’ ta’ Martin Camilleri
L-Aħjar Preżentazzjoni ta’ ktieb b’lingwa oħra mogħti lil Midsea Books Limited għall-ktieb ‘Cronologia de I Gan Maestri dello Spedale della Sacra Religione Militare di S.Gio. Gerosolimitano e dell’Ordine del Santo Sepolcro oggi detti di Malta’ ta’ John Edward Critien
Premju għall-aħjar Illustratriċi tal-kotba tat-tfal mogħti lil Greta Borg Carbott għall-kotba ‘Jien ma nħobbx naqra’ ta’ Joanne Cassar u ‘Senduq Maġiku’ ta’ Clare Azzopardi
Premju għal dik il-persuna li tat kontribut siewi fil-Letteratura jew fil-qasam tal-ktieb mogħti lil Mikiel Spiteri (Kilin)

 

SENA 2007: KOTBA 2006
KATEGORIJA O.M. TITLU TAL-KTIEB AWTUR PUBBLIKATUR
Rumanzi u Novelli bil-Malti 1 Il-Linja Ħadra Clare Azzopardi Merlin Library
2 Storja tinkiteb Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti Klabb Kotba Maltin
Rumanzi u Novelli b’lingwa oħra 1 Of Craft and Honour and a Templar’s Chronicles George Gregory Buttigieg Miller Publications
Traduzzjoni ta’ Proża Letterarja 1 Ir-ritratt ta’ Dorian Gray Alfred Palma Wise Owl Publications
Proża mhux fittizja 1 Logħob, Taqbil u Ġugarelli tat-tfal Maltin Guido Lanfranco Wise Owl Publications
2 Kassjopea Maurice Mifsud Bonnici
Kotba ta’ Xejra Reliġjuża 1 Passaġġi Vol. 1 u 2 Tony Sciberras Librerija Preca
Traduzzjoni ta’ Proża mhux fittizja 1 Verġni għal Kristu: L-Ordo Virginum Ħajja kkonsagrata Edmund Teuma ĊAK
dejjem ġdida
Proża mhux fittizja b’lingwa oħra 1 Beautiful creations with Ganutell Catherine Balzan
Textbooks 1 Il-Ġaħan ta’ madwarna Doris Vella Camilleri Colour Image
Poeżija bil-Malti 1 Bil-Varloppa Louis Briffa P.E.G. Ltd.
2 Siegħa Vjola: Poeżija 1993-2005 Joseph Buttigieg
Drama bil-Malti 1 Is-sejħa taż-żmien – żewġ drammi Joseph Vella Bondin Klabb Kotba Maltin
2 Mhux skond iz-zokk Tony C. Cutajar Michael Deguara
Traduzzjonijiet ta’ Xogħol ta’ Drama 1 Sa ma jasal Godot Toni Aquilina APS Bank
Riċerka 1 Melchiorre’ Gafa’ Keith Sciberras Midsea Books Ltd.
2 Malta the Medieval Millennium Charles Dalli Midsea Books Ltd.
Proża għat-Tfal 1 Id-drawwiet: kullana għat-tfal Tony C. Cutajar Publikazzjonijiet Indipendenza
2 Trasport Charles Casha Publikazzjonijiet Indipendenza
Proża għall-adolexxenti 1 Sħab Trevor Zahra Merlin Library
2 Realta’ Charles Daniel Saliba Wise Owl Publications
Poeżija għat-tfal u adolexxenti 1 Laqt u Xiber Carmel G. Cauchi
Traduzzjoniet ta’ kotba għat-tfal u adolexxenti 1 Old folk tales of the Maltese Islands Victor Fenech Kotba Merill
Kotba għat-tfal u adolexxenti b’lingwa oħra 1 The frogs and the fish Rosanne Caruana Buttigieg Wise Owl Publications
L-Aħjar Preżentazzjoni ta’ ktieb bil-Malti
L-Aħjar Preżentazzjoni ta’ ktieb b’lingwa oħra
Premju għall-aħjar Illustratratur tal-kotba tat-tfal mogħti lil Manuel Zammit għall-kotba mis-sensiela ‘Kullana għat-tfal’
Premju għal dik il-persuna li tat kontribut siewi fil-Letteratura jew fil-qasam tal-ktieb mogħti lil Michael Schiavone

 

SENA 2008: KOTBA 2007
KATEGORIJA O.M. TITLU TAL-KTIEB AWTUR PUBBLIKATUR
Rumanzi u Novelli bil-Malti 1 Ġuże’ Bonnici in-novelli Mark A. Sammut Għaqda tal-Malti
2 Sepja Trevor Zahra Merlin Library Ltd.
Rumanzi u Novelli b’lingwa oħra 1 In search of Carmen Caruana Lou Drofenik
Traduzzjoni ta’ Proża Letterarja 1 La Malta Revo Carmel Mallia Ulrich Becker
Proża mhux fittizja 1 The Politics of Persuasion Guido De Marco Allied Publications
1 Richard Ellis: the photography collection Natalino Fenech BDL
Kotba ta’ Xejra Reliġjuża 1 Jiem tad-deheb: San Ġorġ Preca: minn twelidu sa Joe Micallef Publikazzjonijiet Indipendenza
sena wara l-Kanonizazzjoni
Traduzzjoni ta’ Proża mhux fittizja 1 Il-vjaġġ tal-Beagle Paul Sammut Wise Owl Publications
Textbooks 1 Sixth Form College Physics Alfred C. Xuereb Allied Publications
Poeżija bil-Malti 1 Eklissi perpetwi Achille Mizzi Klabb Kotba Maltin
2 O għatx imkebbes fjamma Joe P. Galea
Poeżija b’lingwa oħra u traduzzjoni ta’ Poeżija 1 Voices from the land of tress Abigail Ardelle Zammit Smokestack Publishers
Drama bil-Malti 1 Caravaggio: l-inkjesta Joe Friggieri Klabb Kotba Maltin
2 Ma ngħatax
Riċerka Bijografika u Storika 1 Carmelo Mangion hislife and works 1905-1997 Joseph Paul Cassar Midsea Books Ltd.
1 Charles Frederick de Brockhorff: watercolours of Bernardine Scicluna Malta National Library
Malta at the National Library, Valletta
Riċerka Ġenerali 1 L-Għasafar li jbejtu fl-ambjenti naturali tal-gżejjer Alfred E. Baldacchino MUPL Ltd.
Maltin John Azzopardi
2 L-Ikona, il-Vanġelu bil-kulur Thomas Calleja Reliġjon u Ħajja
Proża għat-Tfal 1 Dun Ġorġ Emanuel Curmi Preca Publications
2 Senduq kuluri aħmar Clare Azzopardi Merlin Library Ltd.
Proża għall-adolexxenti 1 Riħ isfel Pierre J. Mejlak Merlin Library Ltd.
2 Alicia titkellem mill-imwiet Mario Azzopardi Merlin Library Ltd.
Proża mhux fittizja għat-tfal u adolexxenti 1 Daqq, Għana u Zfin Malti Anna Borg Cardona P.E.G. Ltd.
Traduzzjoni u kotba b’lingwa oħra għat-tfal u adolexxenti 1 Ir-rakkont il-kbir tal-Bibbja: it-Testment il-Ġdid Thomas Calleja Reliġjon u Ħajja
L-Aħjar Preżentazzjoni ta’ ktieb bil-Malti mogħti lil Merlin Library Limited għall-ktieb ‘Sqaq l-Infern’ ta’ Loranne Vella u Simon Bartolo
L-Aħjar Preżentazzjoni ta’ ktieb b’lingwa oħra mogħti lil Book Distributors Limited għall-ktieb ‘Richard Ellis: The Photography Collection’ ta’ Natalino Fenech
L-Aħjar Disinjatur ta’ ktieb bil-Malti mogħti lil Michael J. Schiavone għall-kotba mis-sensiela ‘Kullana tat-tfal’
L-Aħjar Disinjatur ta’ ktieb b’lingwa oħra mogħti lil Joseph Mizzi għall-ktieb ‘Gorgeous Gozo’ ta’ Charles Cini
Premju għall-aħjar Illustratratur tal-kotba tat-tfal mogħti lil Frank Schembri għall-ktieb ‘Is-sigriet ta’ għajnejn il-kobra’
Premju għal dik il-persuna li tat kontribut siewi fil-Letteratura jew fil-qasam tal-ktieb mogħti lil Guido Lanfranco

 

SENA 2009: KOTBA 2008
KATEGORIJA O.M. TITLU TAL-KTIEB AWTUR PUBBLIKATUR
Rumanzi u Novelli bil-Malti 1 Xandru miżżewweġ u Gay Benny Casha Bronk Productions Ltd.
2 Il-ħajja sigrieta tan-Nanna Ġenoveffa Trevor Zahra Merlin Library Ltd.
Rumanzi u Novelli b’lingwa oħra 1 Dead End Paul Grech Allied Publications
Proża mhux fittizja 1 Fjuri li ma jinxfux Oliver Friggieri Klabb Kotba Maltin
2 Il-ġenn li jżommni f’sikti Trevor Zahra Merlin Library Ltd.
Kotba ta’ Xejra Reliġjuża 1 Santa Liena Imperatriċi Awgusta Albert Sammut Rev. Kan. Pawl Gauci
Textbooks 1 A Miracol Mostrare Mario Vella Merlin Library Ltd.
Poeżija bil-Malti 1 Ġabra ta’ Leġġendi Joseph Sciberras Publikazzjonijiet Indipendenza
2 Meta siket il-baħar Charles Bezzina
Riċerka Bijografika u Storika 1 Sails around Malta: Types of Sea Vessels Joseph Muscat Publikazzjonijiet Indipendenza
1600BC – 1900AD
2 Printing in Malta 1642-1839 William Zammit Gutenberg
Riċerka Ġenerali 1 Il-Letteratura Maltija: L-istorja tar-Narrattiva Charles Briffa Malta University Publishing
2 Cross-currents: Critical Essays on Art and Culture Raphael Vella Allied Publications
in Malta
Proża għat-Tfal 1 Meta l-Milied ma ġiex Clare Azzopardi Merlin Library Ltd.
2 Lilla mormijja barra Natalie Portelli Wise Owl Publications
Proża għall-adolexxenti 1 Wied Wirdien Simon Bartolo/Loranne Vella Merlin Library Ltd.
2 Xi mkien ieħor Lisa Falzon Merlin Library Ltd.
Proża mhux fittizja għat-tfal u adolexxenti 1 Il-Fjuri Arthur Sammut Publikazzjonijiet Indipendenza
Traduzzjoni u kotba b’lingwa oħra għat-tfal u adolexxenti 1 Milly, Molly u l-Bandli Frans A. Attard Uptrend Publishing
L-Aħjar Produzzjoni ta’ ktieb bil-Malti mogħti lil Merlin Library għall-ktieb ‘X’imkien ieħor’ ta’ Lisa Falzon
L-Aħjar Produzzjoni ta’ ktieb b’lingwa oħra mogħti lil Midsea Books Limited għall-ktieb ‘Antique Collecting in Malta’ ta’ R. Attard u R. Azzopardi
L-Aħjar Traduzzjoni għall-Malti jew għal-lingwa oħra mogħti lil Victor Fenech għall-ktieb ‘Il-Profeta’
L-Aħjar ktieb bl-aktar kreattivita’ mogħti lil Adrian Grima u Immanuel Mifsud għall-ktieb ‘Riħ min-Nofsinhar’
Premju għall-aħjar Illustratratur tal-kotba tat-tfal mogħti lil Mark Scicluna għall-ktieb ‘Meta l-Milied ma ġiex’
Premju għal dik il-persuna li tat kontribut siewi fil-Letteratura jew fil-qasam tal-ktieb mogħti lil Pawlu Mizzi

 

SENA 2010: KOTBA 2009
KATEGORIJA O.M. TITLU TAL-KTIEB AWTUR PUBBLIKATUR
Rumanzi u Novelli bil-Malti 1 Qed nistennik nieżla max-xita Pierre J. Mejlak Merlin Library Ltd.
2 Żewġ Alex Vella Gera
2 45 Chris Gruppetta Merlin Library Ltd.
Proża mhux fittizja 1 Panoramic Malta and Gozo Daniel Cilia BDL
2 It-tifel tan-nanna Ġorġ Peresso Horizons
Textbooks 1 Il-Qari tal-Letteratura bejn Esperjenza u Kritika Terence Portelli Allied Publications
Poeżija bil-Malti 1 Weraq sfajjar fix-Xagħri Maruice Mifsud Bonnici
2 Id-demm nieżel bħax-xita Adrian Grima/Karl Schembri Edizzjoni Skarta
2 Bliet Norbert Bugeja Edizzjoni Skarta Emma Delezio
Poeżija b’lingwa oħra 1 Poesie, Poems, Poeżija John J. Cremona Klabb Kotba Maltin
Drama bil-Malti 1 Ħitan bil-Moffa Joseph Vella Bondin Bronk Productions
2 Ippermettili nitlaq Alfred Buttigieg Klabb Kotba Maltin
Riċerka Bijografika u Storika 1 Jewellery in Malta Francesca Balzan Fondazzjoni Patrimonju Malti
2 Baroque Painting Malta Keith Sciberras Midsea Books Ltd.
Riċerka Ġenerali 1 Dan hu l-Islam: Taħriġ ta’ tifsir Edmund Teuma ĊAK
2 Exploring the Maltese Media Landscape Joseph Borg, Adrian Hillman Allied Publications
Mary Anne Lauri
Proża għat-Tfal 1 Il-każ kważi kollu tal-Aħwa Demolizz Clare Azzopardi Merlin Library Ltd.
2 Ir-Re Pankrazju jagħlaq mitt sena Clare Azzopardi Merlin Library Ltd.
2 Id-dar ta’  Sqaq il-Forka Ivan De Battista Klabb Kotba Maltin
Proża għall-adolexxenti 1 Il-Ġnien tad-Dmugħ Simon Bartolo/Loranne Vella Merlin Library Ltd.
2 L-aħħar ġranet ta’ Ciorni u stejjer oħra Mario Azzopardi Merlin Library Ltd.
Poeżija jew Drama għat-tfal u l-adolexxenti 1 Paroli Trevor Zahra Malta Union of Teachers
Traduzzjoni u kotba b’lingwa oħra għat-tfal u adolexxenti 1 Don’t cross the road, Holly!/Taqsamx it-Triq Fuxa! Rita Antoinette Borg Enchanted Grove Publications
L-Aħjar Produzzjoni ta’ ktieb bil-Malti mogħti lil Mario Schiavone għall-ktieb ‘Inservi: Ħidma Politika 1969-2009′ ta’ Michael Schiavone u Leonard Callus
L-Aħjar Produzzjoni ta’ ktieb bil-Malti mogħti lil Joseph Mizzi għall-ktieb ‘Baroque Paintings in Malta’ ta’ Keith Sciberras
L-Aħjar Traduzzjoni għall-Malti jew għal-lingwa oħra mogħti lil Charles Abela Mizzi għall-ktieb ‘Il-Politika tal-Persważjoni’
Premju għall-aħjar Illustratratur tal-kotba tat-tfal mogħti lil Mark Scicluna għall-kotba: ‘Il-Każ kważi kollu tal-Aħwa Demolizz’; ‘Ir-Re Pankrazju jagħlaq mitt sena’ u ‘Jake Cassar isalva r-Renju ta’ Re Pankrazju’
Premju għal dik il-persuna li tat kontribut siewi fil-Letteratura jew fil-qasam tal-ktieb mogħti lil Alfred Palma

 

SENA 2011: KOTBA 2010
KATEGORIJA O.M. TITLU TAL-KTIEB AWTUR PUBBLIKATUR
Rumanzi u Novelli bil-Malti 1 Ix-Xitwa ta’ wara s-Sjuf Victor Fenech Horizons
1 Penumbra Trevor Zahra Merlin Publishers Limited
Rumanzi u Novelli b’lingwa oħra 1 Cast the Long Shadow Lou Drofenik National Biographic
Proża mhux fittizja 1 Seasonal and sustainable cooking for healty living Karen Mugliett Allied Publications
2 Irrid Ngħix Annabelle Vassallo Klabb Kotba Maltin
Kotba ta’ Xejra Reliġjuża 1 Salmi Responsorjali u Mużika Anton Briffa Prov. Patrijiet Kappuċċini Malta
Textbooks 1 Iċ-Ċavetta David Muscat/Carmen Mamo L-Istitut Paulo Freire
Poeżija bil-Malti 1 Leħnek il-libsa tiegħi John Aquilina Edizzjoni Skarta
2 Skizzi tal-Karnival Mario Azzopardi Horizons
Traduzzjoni 1 Beowulf Charles Briffa Publikazzjonijiet Indipendenza
Riċerka Bijografika u Storika 1 Francesco Zahra Keith Sciberras Midsea Books Ltd.
1 Pioneers of Modern Art in Malta Vol.1 : The Birth Joseph Paul Cassar Publikazzjonijiet Indipendenza
of a Maltese Modern Artistic Aesthetic
Riċerka Ġenerali 1 A complete guide to the Birds of Malta Natalino Fenech Midsea Books Ltd.
2 The way we ate Matty Cremona Midsea Books Ltd.
Proża għat-Tfal 1 Buġi Miki u Jake Tricia Fenech Fabri Merlin Publishers Limited
1 Ħadd ma jista’ jidħak Trevor Zahra Merlin Publishers Limited
Proża għall-adolexxenti 1 L-aħħar ħolma John A. Bonello Merlin Publishers Limited
2 Tik Tok is-Sagħtejn Edgar Formosa Horizons
Proża mhux fittizja għat-tfal u adolexxenti 1 Il-Lingwa Charles Briffa Publikazzjonijiet Indipendenza
Traduzzjoni u kotba b’lingwa oħra għat-tfal u adolexxenti 1 Milly u Molly jikkampjaw Frans A. Attard Uptrend Publishing
L-Aħjar Produzzjoni ta’ ktieb bil-Malti mogħti lil Media Maker Ltd. u Allied Publications għall-ktieb ‘Strada Stretta: it-Triq li darba xegħlet il-Belt’ ta’ Ġorġ Cini
L-Aħjar Produzzjoni ta’ ktieb b’lingwa oħra mogħti lil Michael Lowell u Joseph Mizzi għall-ktieb ‘Edward Caruana Dingli (1876-19650): Portraits, Views and Folkloristic scenes tal-Fond. Patrimonju Malti
Premju għall-aħjar Illustratratur tal-kotba tat-tfal mogħti lil Derek Fenech għall-ktieb Buġi, Miki u Jake

 

SENA 2012: KOTBA 2011
KATEGORIJA O.M. TITLU TAL-KTIEB AWTUR PUBBLIKATUR
Rumanzi u Novelli bil-Malti 1 Dak il-lejl iħallik tgħid Pierre J. Mejlak Merlin Publishers Limited
2 Bħal f’Dizzjunarju Alfred Sant SKS
Rumanzi u Novelli b’lingwa oħra 1 Slippery steps Vincent Vella Horizons
Proża mhux fittizja 1 Ilwien il-Festi Maltin Vol. 1 Andrew Borg Deer Publications
2 The Times Picture Annual 2011 Darin Zammit Lupi Allied Publications
Textbooks 1 2 MT Clare Azzopardi Merlin Publishers Limited
Poeżija bil-Malti 1 Jumping Puddles Albert Marshall Outlook Coop
2 Spiral Joe Saliba Klabb Kotba Maltin
Drama bil-Malti 1 L-Interdett taħt is-sodda Clare Azzopardi Merlin Publishers
2 Għasir il-bniedem Joseph Vella Bondin Bronk Productions
Traduzzjoni 1 Dawl id-Dinja Joe Debono Reliġjon u Ħajja
Riċerka Bijografika u Storika 1 The Maritime History of Malta Charles Cini
2 Malta’s Philosophy and Philosophers Mark Montebello Pubblikazzjoni Indipendenza
Riċerka Ġenerali 1 Il-Franġiskani Maltin (Ta’ Ġieżu) 1482c-1965c Ġorġ Aquilina Midsea Books Ltd.
2 The Breeding Birds of Malta Joe Sultana/John J. Borg Birdlife/BDL
Charles Gauci/Victor Falzon
Proża għat-Tfal 1 Ħadd ma jista’ jkanta jew idoqq strumenti tal-Banda Trevor Zahra Merlin Publishers Limited
2 Il-Milied tal-Anġli Ivan De Battista Klabb Kotba Maltin
2 Metamorfosi tal-Mama’ Simone Galea Klabb Kotba Maltin
Proża għall-adolexxenti 1 Kulħadd bl-istorja tiegħu Carmel G. Cauchi Pubblikazzjoni Preca
2 Magna TM Mater Loranne Vella Merlin Publishers Limited
L-Aħjar Produzzjoni ta’ ktieb bil-Malti mogħti lil Julia Farrugia għall-ktieb ‘Meta l-Mkunga twelled’ ta’ Julia Farrugia
L-Aħjar Produzzjoni ta’ ktieb b’lingwa oħra mogħti lil Doris Micallef għall-ktieb ‘Paintings of Malta & Gozo ta’ Doris Micallef
Premju għall-aħjar Illustratratur tal-kotba tat-tfal mogħti lil Davida Flores għall-ktieb ‘Il-Ħbieb tagħna l-Annimali’
Premju għal dik il-persuna li tat kontribut siewi fil-Letteratura jew fil-qasam tal-ktieb mogħti lil Prof. Oliver Friggieri

 

SENA 2013: KOTBA 2012
KATEGORIJA O.M. TITLU TAL-KTIEB AWTUR PUBBLIKATUR
Rumanzi u Novelli bil-Malti 1 Is-sriep reġgħu saru velenużi Alex Vella Gera Merlin Publishers Limited
2 Ir-raġel ta’ waħdu Ġorġ Peresso Horizons
Proża mhux fittizja 1 Joseph Vella Bondin: Drammaturgu Charles Briffa Klabb Kotba Maltin
2 Ilwien il-Festi Maltin: Vol. 2 Andrew Borg/Mark Micallef Deer Publications
Kotba ta’ Xejra Reliġjuża 1 Kristoterapija: fejqan sħiħ Elias Vella Reliġjon u Ħajja
Textbooks 1 3. MT Clare Azzopardi Merlin Publishers Limited
Mogħdija taż-Żmien u ‘Lifestyle’ 1 My Favourites Peter Dacoutros Midsea Books Ltd.
Poeżija bil-Malti 1 Il-Fabbrikant tal-Marjunetti Poeżiji u Poesaġġ 2012 Mario Azzopardi Horizons
2 Sekonda qabel tqum/A second before waking Claudia Gauci Edizzjoni Skarta
Poeżija b’lingwa oħra 1 Spring Rain/Winter Blues Victor Fenech Horizons
Drama bil-Malti 1 L-għanja taċ-Ċinju u il-Ġnien ta’ Esopu Joe Friggieri Horizons
2 Dwar Menopawsi, Minorenni u Muturi High Speed Alfred Buttigieg Klabb Kotba Maltin
Traduzzjoni 1 Il-Bibbja: ir-raba’ edizzjoni Għaqda Biblika Maltija
Riċerka Bijografika u Storika 1 Mintoff: il-bniedem u l-istorja Mario Cutajar SKS
2 Sicut Lilium: Devozzjoni u ritwal tul is-sekli Charles J. Farrugia Soċjeta Mużikali tal-Ġilju
Riċerka Ġenerali 1 Speakers’ rulings in the Parliament of Malta: The Raymond Mangion Parlament ta’ Malta
Legislative Assembly 1921-1924, first volume parts
one and two
2 Aphorisms: Wisdom of a philosopher in exile Mark Montebello/Francis Galea SKS
Proża għat-Tfal 1 Kidane Clare Azzopardi Jesuit Refugee Service Malta
2 Kif jaħsibhom Mastru Gerfex Carmel G. Cauchi Merlin Publishers Limited
Proża għall-adolexxenti 1 Is-sitt aħwa John A. Bonello Merlin Publishers Limited
2 Din mhux logħba Adrian Grima Klabb Kotba Maltin
Traduzzjoni u kotba b’lingwa oħra għat-tfal u adolexxenti 1 Deformity Simon Bartolo Merlin Publishers
L-Aħjar Produzzjoni ta’ ktieb bil-Malti mogħti lil Merlin Publishers għall-ktieb ‘Is-Sitt Aħwa’ ta’ John A. Bonello
L-Aħjar Produzzjoni ta’ ktieb b’lingwa oħra mogħti lil Daniel Cilia għall-ktieb ‘Victoria a portrait of a City’ ta’ Charles Cini.
Premju għall-aħjar Illustratratur tal-kotba tat-tfal mogħti lil Frank Schembri għall-ktieb ‘Kif jaħsibhom Mastru Gerfex’
Premju għal dik il-persuna li tat kontribut siewi fil-Letteratura jew fil-qasam tal-ktieb mogħti lil Anton Cassar

 

SENA 2014: KOTBA 2013
KATEGORIJA O.M. TITLU TAL-KTIEB AWTUR PUBBLIKATUR
Rumanzi u Novelli bil-Malti 1 L-eżodu ta’ ċikonji Walid Nabhan Klabb Kotba Maltin
Novelli bil-Malti 1 Ċpar: aktar rakkonti u divertimenti Alfred Sant SKS
Poeżija bil-Malti 1 Penelopi tistenna Immanuel Mifsud Klabb Kotba Maltin
Traduzzjoni 1 L-Alla tal-Ħerba ta’ Yasmin Reza Toni Aquilina Faraxa Publishing
Kotba ta’ Natura Umanistika bil-Malti u bl-Ingliż 1 Verġni Sagri, demonji u boloh għal Alla Mario Azzopardi Horizons
Kotba għat-tfal minn 8 sa 12-il sena 1 Vleġġa kkargata Adrian Grima Klabb Kotba Maltin
L-Aħjar Produzzjoni ta’ ktieb bil-Malti mogħti lil Merlin Publishers għall-ktieb ‘What happens in Brussels stays in Brussels’ ta’ Ġuże’ Stagno
L-Aħjar Produzzjoni ta’ ktieb b’lingwa oħra mogħti lil Midsea Books għall-ktieb ‘Late Medieval Malta (1091-1500) ta’ Charlene Vella
Premju għall-aħjar Illustratratur tal-kotba tat-tfal mogħti lil Trevor Zahra għall-ktieb ‘Tqasqis’
Premju għal dik il-persuna li tat kontribut siewi fil-Letteratura jew fil-qasam tal-ktieb mogħti lil Prof. Godfrey Wettinger

 

SENA 2015: KOTBA 2014
KATEGORIJA O.M. TITLU TAL-KTIEB AWTUR PUBBLIKATUR
Rumanzi bil-Malti u bl-Ingliż 1 Jutta Heim Immanuel Mifsud Klabb Kotba Maltin
Novelli bil-Malti u bl-Ingliż 1 Kulħadd ħalla isem warajh Clare Azzopardi Merlin Publishers Limited
Poeżija bil-Malti u bl-Ingliż 1 Taħt il-kpiepel t’għajnejja Maria Grech Ganado Klabb Kotba Maltin
Traduzzjoni 1 Salammbo’ Paul Zahra
Kotba ta’ Riċerka ta’ Natura Ġenerali 1 The Maltese 19th Century Notary and his archives Michael Refalo Book Distributors Limited
Kotba ta’ Natura Storjografika 1 The Social and Religious History of a Maltese Parish: Frans Ciappara Malta University Press
St Mary’s Qrendi in the 18th Century
L-Aħjar Produzzjoni ta’ ktieb bl-isbaħ dehra għas-sena 2014 mogħti lil Merlin Publishers Limited għall-ktieb ‘ The Maltese Bestiary’ ta’ Stephan D. Mifsud
Premju għal dik il-persuna li tat kontribut siewi fil-Letteratura jew fil-qasam tal-ktieb mogħti lil Maria Grech Ganado

 

PREMJU NAZZJONALI TAL-KTIEB ‘TERRAMAXKA’ SENA 2015: KOTBA 2014
KATEGORIJA O.M. TITLU TAL-KTIEB AWTUR PUBBLIKATUR
Xogħlijiet Oriġinali: kotba għat-tfal bejn 0-7 snin 1 L-ewwel ktieb tan-numri Terence Portelli Klabb Kotba Maltin
Xogħlijiet Oriġinali: kotba għat-tfal bejn 8-12-il sena 1 Dizzjunarju bil-Malti għat-tfal Christopher J. Micallef Book Distributors Limited
1 Save Samyo City Sherise Bugeja Merlin Publishers Limited
Xogħlijiet Oriġinali: kotba għall-adolexxenti bejn 13-16-il sena 1 Only in Ħal Biżarr David Aloisio Klabb Kotba Maltin
 Kotba maqlubin għall-Malti għat-tfal bejn 0-7 snin 1 Lupu Lupettu kull kulur Clare Azzopardi Merlin Publishers Limited
 Kotba maqlubin għall-Malti għat-tfal bejn 8-12-il sena 1 Kosmos Express; Il-Wikkiel tal-Pjaneti Loranne Vella Merlin Publishers Limited
 Kotba maqlubin għall-Malti għall-adolexxenti bejn 13-16-il sena 1 Kważi kważi lil Tamara nżommuha Simon Bartolo Merlin Publishers Limited
Premju għall-Illustratur fil-kategorija: Xogħlijiet Oriġinali: kotba għat-tfal bejn 8-12-il sena mogħti lil Andrea Meli għall-ktieb ‘Save Samyo City’ ta’ Sherise Bugeja
Premju għall-illustratur fil-kategorija: Xogħlijiet Oriġinali: kotba għall-adolexxenti bejn 13-16 il-sena mogħti lil Mark Scicluna għall-ktieb ‘Only in Ħal Biżarr’ ta’ David Aloisio
L-Aħjar Produzzjoni ta’ ktieb bl-isbaħ dehra għas-sena 2014 mogħti lil Merlin Publishers Limited għall-ktieb ‘ Stampakelma’ ta’  Trevor Zahra

 

 

 

SENA 2016: KOTBA 2015
KATEGORIJA O.M. TITLU TAL-KTIEB AWTUR PUBBLIKATUR
Rumanzi bil-Malti u bl-Ingliż 1 Trojan Alex Vella Gera Klabb Kotba Maltin
Novelli bil-Malti u bl-Ingliż 1 Vespri Trevor Żahra Merlin Publishers Limited
Poeżija bil-Malti u bl-Ingliż 1 Kantuniera ‘l Bogħod Nadia Mifsud Skart
Traduzzjoni 1 L-Iljieli Għarbin Edmund Teuma Book Distributors Limited
Kotba ta’ Riċerka ta’ Natura Ġenerali 1 Antonio Sciortino: The Lost Album Gerald Bugeja Kite Group
Kotba ta’ Natura Storjografika 1 Caravaggio to Mattia Preti: Baroque Painting in Malta Keith Sciberras Midsea Books
 1 The Battle of Lepanto: An Unpublished Hospitaller Account  Paul George Pisani  Salesians of Don Bosco
L-Aħjar Produzzjoni ta’ ktieb bl-isbaħ dehra għas-sena 2015 mogħti lil Bird Life Malta għall-ktieb ‘History of Ornithology in Malta’

Nomina Speċjali fil-kategorija “Poeżija bil-Malti u bl-Ingliż’ lil Victor Fenech għall-pubblikazzjoni Doreen Micallef: il-Poeżija, il-Konferenza  (L-Akkademja tal-Malti u Klabb Kotba Maltin)

Premju lil  Kittieba Emerġenti mogħti lil Leanne Ellul

Premju għal dik il-persuna li tat kontribut siewi fil-Letteratura jew fil-qasam tal-ktieb mogħti lil Mario Azzopardi.

 

 

PREMJU NAZZJONALI TAL-KTIEB ‘TERRAMAXKA’ SENA 2016: KOTBA 2015
KATEGORIJA O.M. TITLU TAL-KTIEB AWTUR PUBBLIKATUR
Xogħlijiet Oriġinali: kotba għat-tfal bejn 0-7 snin 1 Mingu Clare Azzopardi Klabb Kotba Maltin
Xogħlijiet Oriġinali: kotba għat-tfal bejn 8-12-il sena 1 Irvin Vella Investigatur Virtwali: il-Każ Manduca John A. Bonello Merlin Publishers Limited
Xogħlijiet Oriġinali: kotba għall-adolexxenti bejn 13-16-il sena 1 Djamantini Kulleġġ Santa Klara, Skola Sekondarja, Pembroke
 Kotba maqlubin għall-Malti għat-tfal bejn 0-7 snin 1 Vjoletta Loranne Vella Merlin Publishers Limited
 Kotba maqlubin għall-Malti għat-tfal bejn 8-12-il sena 1 Il-Leġenda ta’ San Ġorġ u d-Dragun Pierre J. Mejlak Merlin Publishers Limited
Premju għall-Illustratur fil-kategorija: Xogħlijiet Oriġinali: kotba għat-tfal bejn 0-7-il sena mogħti lil Lisa Falzon għall-ktieb Mingu ta’ Clare Azzopardi
Premju għall-illustratur fil-kategorija: Xogħlijiet Oriġinali: kotba għat-tfal bejn 8-12-il sena mogħti lil Lisa Falzon għall-ktieb ‘Irvin Vella Investigatur Virtwali: il-Kaz Manduca’ ta’ John A. Bonello
L-Aħjar Produzzjoni ta’ ktieb bl-isbaħ dehra għas-sena 2015 mogħti lil Merlin Publishers għall-ktieb ‘Mingu’ ta’ Clare Azzopardi.

 

 

SENA 2017: KOTBA 2016

KATEGORIJA

O.M.

TITLU TAL-KTIEB

AWTUR

PUBBLIKATUR

Rumanzi bil-Malti u bl-Ingliż

1

The Confectioner’s daughter

Lou Drofenik

Horizons

Novelli bil-Malti u bl-Ingliż

1

Wester: bejn rakkonti, bejn divertimenti

Alfred Sant

SKS Publishers

Poeżija bil-Malti u bl-Ingliż

1

Ħuta

Immanuel Mifsud

Klabb Kotba Maltin

Traduzzjoni

1

Marcel Proust: ‘Għat-tfittxija taż-żmien

Paul Zahra

Kotba ta’ Riċerka ta’ Natura Ġenerali

1

The Maltese Village Festa: a traditional

Patrick J. Fenech

Book Distributors Ltd.

Kotba ta’ Riċerka Biografika u Storjografika

1

The Great Maltese Composers: Historical

Joseph Vella Bondin

APS Bank Ltd.

L-Aħjar Produzzjoni ta’ ktieb b’lingwa oħra mogħti lil Kevin Casha għall-ktieb Photography in Malta: The History and the Protagonists

Premju lil Kittieba Emerġenti mogħti lil Roberta Bajada

Premju għal dik il-persuna li tat kontribut siewi fil-Letteratura jew fil-qasam tal-ktieb mogħti lil Victor Fenech

 

PREMJU NAZZJONALI TAL-KTIEB

‘TERRAMAXKA’ SENA 2017: KOTBA 2016

KATEGORIJA

O.M.

TITLU TAL-KTIEB

AWTUR

PUBBLIKATUR

Xogħlijiet Oriġinali: kotba għat-tfal bejn 0-7 snin

1

Il-qtates ta’ max-xatt

Clare Azzopardi

Merlin Publishers

1

Fil-kamra ta’ Jonas

Emanuel (Noel Tanti

Merlin Publishers

Xogħlijiet Oriġinali: kotba għat-tfal bejn 8-12-il sena

1

Il-każ tas-serqiet  strambi

John A. Bonello

Merlin Publishers

Xogħlijiet Oriġinali: kotba għall-adolexxenti bejn

13-16-il sena

1

Fittixni

Antoinette Borg

Merlin Publishers

Kotba maqlubin għall-Malti għat-tfal bejn 0-7 snin

1

Inħobbok

Leanne Ellul

Merlin Publishers

Kotba maqlubin għall-Malti għat-tfal bejn 8-12-il sena

1

Teresa

Leanne Ellul

Merlin Publishers

Clare Azzopardi

L-Aħjar Produzzjoni ta’ ktieb bl-isbaħ dehra għas-sena 2016 mogħti lil Merlin Publishers għall-ktieb Il-qtates ta’ max-xatt ta’ Clare Azzopardi

SENA 2018: KOTBA 2017
 

 

KATEGORIJA O.M. TITLU TAL-KTIEB AWTUR PUBBLIKATUR
Rumanzi bil-Malti u bl-Ingliż 1 Rokit Loranne Vella Merlin Publishers
Poeżija bil-Malti u bl-Ingliż 1 Erbgħin jum Antoine Cassar EDE Books
Riċerka Ġenerali 1 Curtain Up! Paul Xuereb Midsea Books
Riċerka Bijografika u Storjografika 1 ‘Kollni kemm jien għalikom”: Il-ħajja mqanqla ta’ Mikiel Gonzi u żminjietna (1885-1984) Louis Cilia Klabb Kotba Maltin
1 Sal-quċċata tal-Everest Marco Cremona u Glen Calleja Merlin Publishers
Premju għall-Aqwa Produzzjoni ta’ Ktieb mogħti lil BDL għall-ktieb ‘A Visual Guide to the Fortifications of Malta’ ta’ Stephen C. Spiteri
Premju għall-Aħjar Awtur Emerġenti mogħti lil Antoinette Borg

Il-Premju għall-Kontribut Siewi fil-Qasam tal-Kotba mogħti lil Lillian Sciberras 

PREMJU TERRAMAXKA SENA 2018: KOTBA 2017
KATEGORIJA O.M. TITLU TAL-KTIEB AWTUR PUBBLIKATUR
Xogħol oriġinali: kotba għal tfal bejn 0-7 snin 1 Mama’, Allura Din imħabba? Moira Scicluna Zahra u Mark Scicluna Merlin Publishers
Xogħol oriġinali: kotba għal tfal bejn 8-12-il sena 1 Jissokta l-każ tal-aħwa Saver u Ludmilla Demolizz Clare Azzopardi (illustratur Mark Scicluna) Merlin Publishers
Xogħol oriġinali: kotba għal tfal bejn 13-16-il sena 1 Jarmuk Stephen Lughermo Horizons Communications Ltd.
Kotba maqlubin għall-Malti għat-tfal bejn 0-7 snin 1 Magni Taż-żmien (maqlub minn ‘Macquinas do Tempo’ ta’ Romont Willy) Claudia Gauci Merlin Publishers
Kotba maqlubin għall-Malti għat-tfal bejn 8-12-il sena 1 Il-kulleġġ għall-prinċipijiet perfetti (maqlub minn ‘A Escola dos principes encantandos’ ta’ Eliandro Rocha Noel Tanti Merlin Publishers
L-Aħjar Produzzjoni ta’ ktieb bl-isbaħ dehra għas-sena 2018, kotba tal-2017, mogħti lil Merlin Publishers Limited għal ‘Mamà, Allura Din imħabba?’ ta’ Moira Scicluna Zahra u Mark Scicluna
 

 

SENA 2019: KOTBA 2018

KATEGORIJA

O.M.

TITLU TAL-KTIEB

AWTUR

PUBBLIKATUR

Rumanzi bil-Malti u bl-Ingliż

1

Ma ngħatax

Poezja bil-Malti u bl-Ingliż

1

Framed

Maria Grech Ganado

Merlin Publishers

Novelli bil-Malti u bl-Ingliż

1

365

Trevor Żahra

Merlin Publishers

Letteratura mhux Fittizja

1

No Man’s Land: People, Place and Pollution

Marie Briguglio & Steve Bonello

Kite Group

Traduzzjoni

1

Antigona

Toni Aquilina

Faraxa Publishing

Riċerka Ġenerali

1

Il-Maltin: Għemilhom, Drawwiehom, Ġrajjiethom – it-Tieni Volum

Steve Borg

Klabb Kotba Maltin

Riċerka Bijografika u Storjografika

1

Fortress Colony: The Final Act 1945-1964; Vol 4 1961-1964

Joseph M. Pirotta

Midsea Books

Premju għall-Aqwa Produzzjoni ta’ Ktieb mogħti lil Kite Group għall-ktieb Parallel Existencies – The Notarial Archives: A Photographer’s Inspiration

Premju għall-Aħjar Awtur Emerġenti mogħti lil Gioele Galea

Premju Poeta Lawreat mogħti lil Maria Grech Ganado

Il-Premju għall-Kontribut Siewi fil-Qasam tal-Kotba u l-Letteratura mogħti lil Alfred Sant

PREMJU TERRAMAXKA SENA 2019: KOTBA 2018

KATEGORIJA

O.M.

TITLU TAL-KTIEB

AWTUR

PUBBLIKATUR

Xogħol Oriġinali: Kotba għal tfal bejn 0-7 snin

1

Il-Ħanut tal-Ħelu li Mar Dawra

Clare Azzopardi (illustratur Matt Stroud)

Merlin Publishers

Xogħol Oriġinali: Kotba għal tfal bejn 8-12 yrs

1

Irvin Vella – Investigatur Virtwali: Il-Każ tal-Gżejjer tat-Teżor

John A. Bonello

Merlin Publishers

Xogħol Oriġinali: Kotba għal tfal bejn 13-16 yrs

1

Amina

Antoinette Borg

Merlin Publishers

Kotba maqlubin għall-Malti għat-tfal bejn 0-7 yrs

1

L-Annimali tas-Savana: Il-Verità Kollha fuq l-Annimali

Rachel Portelli

Merlin Publishers

Kotba maqlubin għall-Malti għat-tfal bejn 8-12 yrs

1

Missjoni: Insalvaw il-Pjaneta l-Blu

Dwayne Ellul

Merlin Publishers

L-Aħjar Produzzjoni ta’ ktieb bl-isbaħ dehra għas-sena 2019, kotba tal-2018, mogħti lil BDL Publishing għall-ktieb Lorella u l-Ġenju li Ma Kienx Jaf Jaqra ta’ Rita Saliba (Moira Scicluna Zahra illustratriċi)

 

SENA 2020: KOTBA 2019
KATEGORIJA O.M. TITLU TAL-KTIEB AWTUR PUBBLIKATUR
Rumanzi bil-Malti u bl-Ingliż 1 Il-Wiċċ l-Ieħor Ġorġ Peresso Horizons
Poeżija bil-Malti 1 Tluq John Aquilina Edizzjoni Skarta
Poeżija bl-Ingliż Ma ngħatax
Novelli bil-Malti u bl-Ingliż 1 Għall-Glorja tal-Patrija!: Kapriċċi Patrijottiċi Aleks Farrugia SKS
Traduzzjoni 1 Ma ngħatax
Drama bil-Malti u bl-Ingliż 1 Żewġ Dramm: Appuntamenti / Repubblika Immakulata Simone Spiteri Self-published
Letteratura mhux fittizja 1 Murder on the Malta Express: Who Killed Daphne Caruana Galizia? Carlo Bonini, Manuel Delia, John Sweeney Midsea Books Ltd.
Riċerka Ġenerali 1 The Joannes Gennadius Maltese Treasure Trove in Athens Arnold Cassola Malta University Press
Riċerka Bijografika u Storjografika 1 Ir-Redentur: History, Art and Cult of the Miraculous Effigy of Christ the Redeemer at Senglea, Malta Jonathan Farrugia (ed.) Midsea Books Ltd., Senglea Collegiate Chapter
Premju għall-Aħjar Produzzjoni ta’ Ktieb bl-Isbaħ Dehra mogħti lil Horizons għall-ktieb ‘The Unreality of Realism: An Insular Perspective on the Development of Modern Art’ ta’ Giuseppe Schembri Bonaci
Premju għall-Aħjar Awtur Emerġenti mogħti lil Lara Calleja
Premju Poeta Lawreat mogħti lil John Aquilina
Premju għall-Kontribut Siewi fil-Qasam tal-Kotba u l-Letteratura mogħti lil Trevor Żahra
PREMJU TERRAMAXKA SENA 2020: BOOKS 2019
KATEGORIJA O.M. TITLU TAL-KTIEB AWTUR U ILLUSTRATUR PUBBLIKATUR
Xogħlijiet oriġinali (0-7 snin) 1 Mikelin Sandra Hili Vassallo u l-illustratur Susanna Rumiz Merlin Publishers
Xogħlijiet oriġinali (8-12-il sena) 1 L-Istorja ta’ Seb it-Tieni (u ta’ Seb l-Ewwel ukoll) Leanne Ellul u l-illustratur Noémie Gionet Landry Merlin Publishers
Xogħlijiet oriġinali (13-16-il sena) 1 Ma ngħatax
Xogħlijiet maqlubin għall-Malti (0-7 snin) 1 Ottu Ma Jridx Jikber Clare Azzopardi Merlin Publishers
Xogħlijiet maqlubin għall-Malti (8-12-il sena) 1 L-Ispettaklu Stupend Żanżan Kelma Clare Azzopardi, Leanne Ellul Merlin Publishers
Xogħlijiet maqlubin għall-Malti (13-16-il sena) Żero John A. Bonello Merlin Publishers
Premju għall-Aġjar Produzzjoni ta’ Ktieb bl-Isbaħ Dehra mogħti lil Merlin Publishers għall-ktieb ‘Noé u l-Iskojjattlu Bla Kwiet’ ta’ Leanne Ellul u Stephanie Bugeja

Share Article