Wara r-rispons sabiħ li irċivew il-poeti lokali fil-Malta Arts Festival, Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb reġa offra l-opportunita lil għadd ta’ poeti żgħażagħ u emerġenti biex jippreżentaw xogħlhom quddiem udjenza ġdida

 

Fit-22 ta’ Awissu, grazzi għall-Kunsill Lokali tal-Gudja, u l-kunsilliera Demelsa Grech b’mod partikolari, il-poeti u kittieba Beverly Agius, Nigel Baldacchino, Keith Borg, Ryan Falzon and Matthew Schembri qraw siltiet ġodda fl-atmosfera rilassanti tal-Ġnien Raymond Caruana, fil-Gudja.

 

L-avveniment kien miftuħ għal kulħadd, inkluż il-familji tal-lokal u wara l-qari ta’ poeżiji, min attenda gawda minn bibita żgħira provduta grazzi għall-Kunsill Lokali tal-Gudja.

 

Nisperaw li ma ndumux ma nsibu l-opportunita norganizzaw attivitajiet simili fil-futur qarib!

 

Poster 1 Gudja pic3

pic1 pic2

pic4pic9

pic6 pic7

pic5

 

Xi uħud mis-siltiet li inqraw waqt l-avveniment:

KLIEMEK – Beverly Agius

 

Meta kliemek jilbes l-aħdar,

nilmaħ il-ward fil-ġnien

jitgeżwer f’ ħarifa

u jidbiel;

 

nilmaħ ’l għajnejja nixfin

iwaqqgħu l-weraq.

Nilmaħni riesqa niġbor

il-petali lewn kruhatek

 

u noħlom.

Noħlom li nsir

rebbiegħa.

 

Rebbiegħa

li toħrof kliemek,

li tlibbsek l-aħmar.

 

Rebbiegħa

li tilmaħ il-ward

jerġa’ jiftaħ.

 

***

 

??? – Keith Borg

 

Kultant,

bir-riħ jittewweb

mal-kanali ta’ wiċċi,

insaqsi lill-qamar

x’hemm fuq in-naħa

oskura tiegħu.

Fil-muta kiesħa

tqattar minn ħalqu stirat

intiegħem it-tweġiba

li beżaq f’ħoġri:

hemm esseri

jistaqsi l-istess

mistoqsija ambigwa.

 

*

 

It-tweġiba rċevejtha

fuq tapit aħmar

meta ramla ramla,

meta stilla stilla

jitwaħħdu

f’verità safja.

 

***

 

silta minn INSATAR – Ryan Falzon

 

“Le, ma rridx ninsatar skont kif jippontali dini. Irrid biss niġri bil- karozza bil-lejl, nitgħammed mid-dawl qawwi ta’ trailer mimli tiġieġ sejrin għal qatla, nsegwi karozza b’ xufier xurban ġo fiha, nidħol niekol m’ għand Ċiniż għajjien, grazzjuż daqs il-ħanut bla tabella tieghu, nieqaf nieħu grokk go bar mejjet b’ barranija zorra wara l- bank ssabbat id-drinks b’ vendikazzjoni u qatt ma’ jkollha żgħar, nara mara pulita b’ imsielet kbar taqlaghha go wiċċha mingħand ir- raġel ta’ magħha xħin nieqaf għal petrol, u npejjep sigarett waqt li narah jisbaħ.”

 

***

 

B’TIFKIRA – Matthew Schembri

 

F’Mater Dei

daħal Awissu

u nxteħet fuq sufan

bil-fannijiet iduru

u jħammġu jdejhom

bis-sapun

waqt li jgħarrxu facebook,

jaraw biss magni.

 

Awissu jċempel

filgħaxija;

mewta oħra ttir quddiemu

b’attakk polikromatiku.

U jħares lejha,

qatt ma jista’ jaqbad

il-lewn li jdawwal

x’reġa’

seta’

mar

ħażin.

 

***

 

fragments – Nigel Baldacchino

 

Even though we fight the same crusade,

We run on separate horses.

Even though we share the same face,

Our tears run separate courses.

 

*

The restless road moves straight beneath us,

While we lie still, here,

Travelling.

 

*

We curated our own intimacy,

Paraphrasing each-other’s instincts,

Using only words we taught one another,

The first few days we met.

 

 


Share Article