IR-REBBIEĦA TAL-KONKORS TAL-POEŻIJA ‘MONS’ AMANTE BUONTEMPO’ 2016 kif imħabbra nhar il-11 ta’ Novembru 2016, fis-Sala Temi Zammit, Ċentru tal-Konferenzi, Dar il-Mediterran, Valletta waqt il-Festival Nazzjonali tal–Ktieb 2016 huma:-

L-EWWEL PREMJU – Louis Briffa bil-poeżija ‘Falco Peregrinus’
IT-TIENI PREMJU – Paul P. Borg bil-poeżija ‘…bini Ażil…’
IT-TIELET PREMJU – Louis Briffa bil-poeżija ‘Storja Antika’

Is-serata infeħet mill-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, is-Sur Mark Camilleri li qal kelmtejn tal-bidu. Wara li ngħataw il-premijiet u nqraw il-poeziji rispettivi, is-serata ngħalqet b’diskors mill-President tal-Għaqda, is-Sur Jesmond Sharples. Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb flimkien mal-Għaqda Poeti Maltin  jixtiequ jirringrazzjaw lill-parteċipanti kollha li ħadu sehem bil-poeżiji tagħhom u jawguralhom suċċess fil-kitbiet tagħhom.


Share Article