F’dan l-episodju ta’ ‘Taħt il-Qoxra’, Rachelle Deguara titkellem mal-Professur Charles Briffa dwar is-sengħa tat-traduzzjoni f’Malta tul iż-żmien u bħalissa, bil-preġji u l-isfidi li ġġorr magħha.

Prof. Briffa jibda billi jgħid li t-traduzzjoni orali kienet ilha sseħħ qabel dik tal-kitba. Jirrimarka li l-kelma interpretu bil-Malti fl-antik kienet ‘turċman’.

Fil-kuntest tal-proża, Prof. Briffa jgħid li rridu mmorru lejn is-Seklu 19, meta bdew isiru bosta addattamenti letterarji minn lingwi oħra għall-Malti. Il-mistieden jitkellem ukoll dwar id-differenza ben addattazzjoni u traduzzjoni. Skont Briffa f’das-seklu f’Malta kien hawn aktar minn tal-ewwel milli l-oħra.

Il-Professur isemmi l-ewwel traduzzjonijiet, bħal dik ta’ Mikiel Anton Vassalli, ‘Is-Sultan Ċiru’ mill-Franċiż (1831) u t-tieni ta’ Richard Taylor li ttradduċa ‘Robinson Crusoe’ (1846).

Aktar ’il quddiem fl-intervista Prof. Briffa jsemmi bosta tradutturi oħra Maltin li aktarx mhumiex daqstant magħrufa.

Segwi l-intervista sħiħa hawnhekk.

X’jista’ jsir biex it-traduzzjonijiet għall-Malti jiżdiedu, l-għarfien tat-teorija tat-traduzzjoni, l-udjenza tat-traduttur, l-istil, l-industrija tat-traduzzjoni u bosta temi oħra huma diskussi f’din l-intervista.

Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jirringrazzja lill-PBS u lill-ħaddiema ta’ Radju Malta 1 għall-għajnuna bix-xandir tal-programm.


Share Article