close ups 9

Il-Fond Malti tal-Ktieb huwa inizjattiva mnedija mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb biex irawwem tkabbir kulturali fis-suq lokali tal-kotba.. Din l-inizjattiva hija parti mill-viżjoni tal-Kunsill li jkollu rwol ta’ aġent kulturali fis-soċjetà. Dan ifisser li l-Kunsill isir kontributur proattiv u progressiv fl-iżvilupp kulturali, edukattiv u intellettwali tas-soċjetà. Ammonti żgħar ta’ flus jistgħu jagħmlu differenza kbira meta jintefqu fuq proġetti ta’ pubblikazzjoni f’suq żgħir, iżda b’saħħtu, bħal ma hu is-suq tal-ktieb Malti, speċjalment għal dawk il-proġetti bil-Malti li jkollhom sinjifikanza lokali u kulturali.

Il-KNK, fit-tentattiv tiegħu biex jikkontribwixxi għall-iżvilupp ġenerali tal-industrija tal-kotba Maltija, jistinka biex iwieżen lill-awturi, it-tradutturi u l-pubblikaturi billi jiffinanzja proġetti bħala strateġija biex iqawwi l-kunfidenza ta’ dawn ħalli jidħlu għal proġetti u inizjattivi ġodda u jinkuraġġihom biex ma jwarrbux dal-proġetti minħabba restrizzjonijiet ekonomiċi biss.

L-għan ewlieni tal-fond huwa li jissussidja pubblikazzjonijiet ta’ kwalità li għandhom valur kulturali, edukattivi u intellettwali għoli imma li, fil-kuntest tas-suq lokali, mhumiex meqjusa bħala kummerċjalment vijabbli u allura ma jiġux ippubblikati. Minn dis-sena l-fond jinkludi fih l-Għotjiet għat-Traduzzjoni li jilqgħu applikazzjonijiet għat-traduzzjoni ta’ kotba Maltin f’ilsna oħra, jew it-traduzzjoni ta’ xogħlijiet minn kwalunkwe lingwa għal dik Maltija..

Kull għotja tal-Fond Malti tal-Ktieb issegwi d-direzzjonijiet tal-Karta tad-Drittijiet Ekonomiċi tal-Kittieba. L-għotjiet jingħataw lil applikanti li jgħaddu minn fażi kompetittiva tal-aġġudikazzjoni b’suċċess.

L-għotjiet jingħataw wara proċess rigoruż ta’ evalwazjoni mill-bord tal-aġġudikazzjoni tal-Fond Malti tal-Ktieb, li jasssigura li l-flus imorru għand dawk l-applikanti li jitqiesu li għandhom il-mezzi neċessarji biex jagħmlu l-aħjar użu minnhom.

Il-Fond Malti tal-Ktieb fl-2021 huwa ta’ €105,000. Kull għotja tista’ tkun iffinanzjata sa 100% tal-proġett propost, jew sa massimu ta’ €5,000. 

Għotjiet għall-Pubblikazzjoni

L-Għotjiet għall-Pubblikazzjoni għandhom l-għan li jwieżnu l-pubblikazzjoni ta’ letteratura u/jew xogħlijiet ta’ riċerka ta’ kwalità.

L-Għotjiet għall-Pubblikazzjonijiet se jkunu miftuħa għal xogħlijiet ta’ finzjoni, letteratura mhux fittizja u xogħlijiet ta’ riċerka akkademika. Tingħata preferenza lil proġetti ambizzjużi li jkollhom valur kulturali għoli u relevanza għas-suq lokali mmirat, u partikularment jekk jaffaċċjaw sfidi ta’ vijabbiltà kummerċjali. Il-fondi jwieżnu applikazzjonijiet għall-pubblikazzjoni ta’ xogħlijiet oriġinali ta’ finzjoni, fosthom rumanzi, poeżiji, drammi, bijografiji, letteratura mhux fittizja jew rumanzi grafiċi, u anki kotba akkademiċi li jinkludu monografi, ġabriet editjati jew edizzjonijiet kritiċi. Kotba li jkun fihom biss xbihat jew tal-fotografija ma jgħoddux.

Għotjiet għall-Pubblikazzjoni – linji-gwida u regolamenti.

Għotjiet għat-Traduzzjoni

L-għan tal-Għotjiet għat-Traduzzjoni huwa li tiżdied il-viżibbiltà internazzjonali tax-xogħol kreattiv u l-kitba akkademika Maltija u li jkun ta’ sapport għat-tradutturi Maltin li jixtiequ jagħtu aċċess lill-pubbliku li jaqra bil-Malti għal xogħlijiet letterarji internazzjonali.

L-Għotjiet għat-Traduzzjoni jinqasmu f’żewġ kategoriji: 

Kategorija 1 – Traduzzjoni ta’ kotba Maltin

Dil-kategorija tista’ tiffinanzja applikazzjonijiet għal proġetti ta’ traduzzjoni ta’ xogħlijiet Maltin (ippubblikati bil-Malti jew bl-Ingliż f’Malta, u li jkollhom ISBN Malti) f’kull ilsien ieħor, b’allokazzjoni baġitarja totali ta’ €40,000..

Kategorija 2 – Traduzzjonijiet għall-Malti

Dil-kategorija tista’ tiffinanzja applikazzjonijiet għal proġetti ta’ traduzzjoni ta’ xogħlijiet fil-Malti li oriġinarjament kienu ppubblikati f’kull lingwa oħra. L-allokazzjoni baġitarja totali hi ta’ €15,000..

Iż-żewġ kategoriji jirrigwardjaw it-traduzzjoni ta’ xogħlijiet oriġinali ta’ letteratura (finzjoni, poeżija, drammi, bijografiji, letteratura mhux fittizja u rumanzi grafiċi) u xogħolijiet ta’ riċerka.

Għotjiet għat-Traduzzjoni – Linji-gwida u Regolamenti

Kif tapplika

L-applianti interessati mħeġġa jaqraw bir-reqqa l-linji-gwida u r-regoli tal-għotjiet rispettivi biex jiksbu informazzjoni dwar eliġibbiltà u l-proċess tal-evalwazzjoni qabel ma japplikaw.

Minħabba s-sitwazzjoni preżenti tal-COVID-19, l-applikazzjonijiet tal-Fond Malti tal-Ktieb iridu jiġu printjati, ififrmati, skennjati u mibgħuta b’imejl lil [email protected] b’dat-titlu: Il-Fond Malti tal-Ktieb 2020 – applikazzjoni [U ISEM L-APPLIKANT].

L-applikazzjoni stampata u ffirmata trid imbagħad tintbagħat bil-posta lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb f’dan l-indirizz:

Il-Fond Malti tal-Ktieb 2020 – il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb,
L-ewwel sular, il-Librerija Ċentrali Pubblika,
Triq Prof. Joseph J. Mangion,
Il-Furjana, FRN1800


L-għeluq għas-sottomissjonijiet tal-Fond Malti tal-Ktieb 2020

Is-sejħa għall-applikazzjonijiet għalqet it-Tlieta 30 ta’ Ġunju 2020 f’nofsinhar..

X’jiġri wara li tissottometti l-applikazzjoni tiegħek?


It-tħabbir tar-riżultati 

L-ordni tal-klassifikazzjoni tal-applikazzjonijiet sottomessi titħabbar sa 4 ġimgħat wara l-għeluq tas-sottomissjonijiet.

L-implimentazzjoni tal-proġett

Jekk l-applikazzjoni tiegħek tkun approvata u tingħata l-fondi, tintalab tiffirma kuntratt li jispeċifika l-kundizzjonijiet tal-fond, u tirċievi 50% tal-fondi li ġew allokati għall-proġett. Meta jitlesta l-proġett il-bqija tas-somma tingħata meta l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb japprova r-rapport finali, is-sottomissjoni ta’ żewġ kopji tal-pubblikazzjoni, u s-sottomissjoni tal-fatturi u l-irċevuti finali.

Ikkuntatjana

Jekk għandek xi diffikultà jew xi mistoqsijiet dwar il-fond, ibgħat imejl fuq [email protected].Tista’ anki ċċempel fuq +356 99968511 mit-Tnejn sal-Ġimgħa bejn id-09:00hrs u l-16:00hrs.

 

Il-Fond Malti tal-Ktieb huwa inizjattiva mnedija mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb biex irawwem tkabbir kulturali fis-suq lokali tal-kotba. Din l-inizjattiva hija parti millmissjoni tal-KNK biex ikollna rwol ewlieni bħala aġenti kulturali, u allura nkunu kontributur proattiv u progressiv għall-iżvilupp kulturali, edukattiv u intellettwali tas-soċjetà. Ammonti żgħar ta’ fondi jistgħu jagħmlu differenza sostanzjali għal proġetti ta’ pubblikazzjoni immirati għas-suq tal-kotba żgħir imma b’saħħtu li għandna Malta, speċjalment għal dawk il-proġetti bil-Malti li jkollhom sinjifikanza lokali u kulturali.

Is-sejħa għall-Fond Malti tal-Ktieb 2022 tiftaħ bejn it-12 t’April u t-30 ta’ Ġunju 2022.

Il-KNK, fit-tentattiv tiegħu biex jikkontribwixxi għall-iżvilupp ġenerali tal-industrija tal-kotba Maltija, jistinka biex iwieżen lill-awturi, it-tradutturi u l-pubblikaturi billi jiffinanzja proġetti bħala strateġija biex iqawwi l-kunfidenza ta’ dawn ħalli jidħlu għal proġetti u inizjattivi ġodda u jinkuraġġihom biex ma jwarrbux dal-proġetti minħabba restrizzjonijiet ekonomiċi biss.

L-għan ewlieni tal-fond huwa li jissussidja pubblikazzjonijiet ta’ kwalità li għandhom valur kulturali, edukattivi u intellettwali għoli imma li, fil-kuntest tas-suq lokali, mhumiex meqjusa bħala kummerċjalment vijabbli u allura ma jiġux ippubblikati. Minn dis-sena l-fond jinkludi fih l-Għotjiet għat-Traduzzjoni li jilqgħu applikazzjonijiet għat-traduzzjoni ta’ kotba Maltin f’ilsna oħra, jew it-traduzzjoni ta’ xogħlijiet minn kwalunkwe lingwa għal dik Maltija.

Kull għotja tal-Fond Malti tal-Ktieb issegwi d-direzzjonijiet tal-Karta tad-Drittijiet Ekonomiċi tal-Kittieba. L-għotjiet jingħataw lil applikanti li jgħaddu minn fażi kompetittiva tal-aġġudikazzjoni b’suċċess.

L-għotjiet jingħataw wara proċess rigoruż ta’ evalwazjoni mill-bord tal-aġġudikazzjoni tal-Fond Malti tal-Ktieb, li jasssigura li l-flus imorru għand dawk l-applikanti li jitqiesu li għandhom il-mezzi neċessarji biex jagħmlu l-aħjar użu minnhom.

Il-Fond Malti tal-Ktieb fl-2020 huwa ta’ €105,000. Kull għotja tista’ tkun iffinanzjata sa 100% tal-proġett propost, jew sa massimu ta’ €5,000. 

Ir-riżultati tal-Fond Malti tal-Ktieb 2020

Għotjiet għall-Pubblikazzjoni

 

L-Għotjiet għall-Pubblikazzjoni għandhom l-għan li jwieżnu l-pubblikazzjoni ta’ letteratura u/jew xogħlijiet ta’ riċerka ta’ kwalità. L-Għotjiet għall-Pubblikazzjonijiet se jkunu miftuħa għal xogħlijiet ta’ finzjoni, letteratura mhux fittizja u xogħlijiet ta’ riċerka akkademika. Tingħata preferenza lil proġetti ambizzjużi li jkollhom valur kulturali għoli u relevanza għas-suq lokali mmirat, u partikularment jekk jaffaċċjaw sfidi ta’ vijabbiltà kummerċjali. Il-fondi jwieżnu applikazzjonijiet għall-pubblikazzjoni ta’ xogħlijiet oriġinali ta’ finzjoni, fosthom rumanzi, poeżiji, drammi, bijografiji, letteratura mhux fittizja jew rumanzi grafiċi, u anki kotba akkademiċi li jinkludu monografi, ġabriet editjati jew edizzjonijiet kritiċi. Kotba li jkun fihom biss xbihat jew tal-fotografija ma jgħoddux.Is-somma annwali allokata għall-Għotjiet għall-Pubblikazzjoni hija ta’ €50,000.

Għotjiet għat-Traduzzjoni

L-għan tal-Għotjiet għat-Traduzzjoni huwa li tiżdied il-viżibbiltà internazzjonali tax-xogħol kreattiv u l-kitba akkademika Maltija u li jkun ta’ sapport għat-tradutturi Maltin li jixtiequ jagħtu aċċess lill-pubbliku li jaqra bil-Malti għal xogħlijiet letterarji internazzjonali. L-Għotjiet għat-Traduzzjoni jinqasmu f’żewġ kategoriji:

Kategorija 1

Traduzzjoni ta’ kotba Maltin

 

Dil-kategorija tista’ tiffinanzja applikazzjonijiet għal proġetti ta’ traduzzjoni ta’ xogħlijiet Maltin (ippubblikati bil-Malti jew bl-Ingliż f’Malta, u li jkollhom ISBN Malti) f’kull ilsien ieħor, b’allokazzjoni baġitarja totali ta’ €40,000.

Kategorija 2

Traduzzjonijiet għall-Malti

 

Dil-kategorija tista’ tiffinanzja applikazzjonijiet għal proġetti ta’ traduzzjoni ta’ xogħlijiet fil-Malti li oriġinarjament kienu ppubblikati f’kull lingwa oħra.L-allokazzjoni baġitarja totali hi ta’ €15,000.

Iż-żewġ kategoriji jirrigwardjaw it-traduzzjoni ta’ xogħlijiet oriġinali ta’ letteratura (finzjoni, poeżija, drammi, bijografiji, letteratura mhux fittizja u rumanzi grafiċi) u xogħolijiet ta’ riċerka.

Is-sejħa għall-applikazzjonijiet tagħlaq il-Ħamis 30 ta’ Ġunju 2022 f’nofsinhar.

Kif tapplika

 

L-applianti interessati mħeġġa jaqraw bir-reqqa l-linji-gwida u r-regoli tal-għotjiet rispettivi biex jiksbu informazzjoni dwar eliġibbiltà u l-proċess tal-evalwazzjoni qabel ma japplikaw.

 

Minħabba s-sitwazzjoni preżenti, l-applikazzjonijiet tal-Fond Malti tal-Ktieb iridu jiġu printjati, ififrmati, skennjati u mibgħuta b’imejl lil [email protected] b’dat-titlu: Il-Fond Malti tal-Ktieb 2020 – applikazzjoni [U ISEM L-APPLIKANT].

 

Erba’ kopji ipprintjati u ffirmati tal-applikazzjoni kompluta (li tinkludi d-dokumenti meħtieġa kollha), għandhom xorta jintbagħtu bil-posta lill-uffiċini tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb mhux aktar tard mid-data tal-għeluq speċifikata (id-data tat-timbru tal-posta sservi bħala prova)

 

Il-Fond Malti tal-Ktieb – il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb
L-ewwel sular, il-Librerija Ċentrali Pubblika,
Triq Prof. Joseph J. Mangion,
Il-Furjana, FRN1800

Ikkuntatjana

Jekk għandek xi diffikultà jew xi mistoqsijiet dwar il-fond, ibgħat email fuq [email protected]
Tista’ anki ċċempel fuq +356 27131574 mit-Tnejn sal-Ġimgħa bejn id-09:00hrs u l-16:00hrs.

X’jiġri wara li tissottometti l-applikazzjoni tiegħek?

 

It-tħabbir tar-riżultati
L-ordni tal-klassifikazzjoni tal-applikazzjonijiet sottomessi titħabbar sa sitt (6) ġimgħat wara l-għeluq tas-sottomissjonijiet.

 

L-implimentazzjoni tal-proġett
Jekk l-applikazzjoni tiegħek tkun approvata u tingħata l-fondi, tintalab tiffirma kuntratt li jispeċifika l-kundizzjonijiet tal-fond, u tirċievi 50% tal-fondi li ġew allokati għall-proġett. Meta jitlesta l-proġett il-bqija tas-somma tingħata meta l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb japprova r-rapport finali, is-sottomissjoni ta’ żewġ kopji tal-pubblikazzjoni, u s-sottomissjoni tal-fatturi u l-irċevuti finali.