Open conference Breaking barriers – Contemporary use, models and allocation of ISBN across the world: list of speakers and agenda

The National Book Council of Malta is pleased to announce the list of speakers for the open conference Breaking barriers – Contemporary use, models and allocation of ISBN across the world, organised  in collaboration with the Oxford International Centre for Publishing Studies (UK) and Logos. The conference will be held at...

Continue reading

Taħt il-Qoxra: Gioele Galea

F’dan l-episodju ta’ Taħt il-Qoxra, Rachelle Deguara titkellem ma’ Gioele Galea dwar ix-xogħol liriku u poetiku tiegħu, kif ukoll ir-rumanz li ħareġ is-sena li għaddiet, Tħabbat xtaqtek (2017, Horizons). It-taħdita tmiss mat-temi importanti li jidhru fix-xogħol ta’ Galea u t-tifsira tagħhom fil-kuntest personali u spiritwali. Tista’ ssegwi t-taħdita hawnhekk. Il-Kunsill...

Continue reading

Taħt il-Qoxra: Stephen Lughermo

F’dan l-episodju ta’ Taħt il-Qoxra, Rachelle Deguara titkellem ma’ Stephen Lughermo dwar ir-rumanz tiegħu Jarmuk u l-implikazzjonijiet soċjali u politiċi ta’ dan ix-xogħol letterarju. Tista’ ssegwi t-taħdita hawnhekk. Il-Kunsill Nazzjonalli tal-Ktieb jirringrazzja lill-PBS u lill-ħaddiema ta’ Radju Malta 1 għall-għajnuna bix-xandir tal-programm.

Continue reading

Taħt il-Qoxra: Joseph A. Pirotta

F’dan l-episodju ta’ Taħt il-Qoxra, Rachelle Deguara titkellem ma’ Profs. Joseph A. Pirotta dwar ir-riċerka u l-kitba tiegħu fuq l-istorja politika ta’ Malta mill-1945 sal-1964. Tista’ ssegwi t-taħdita hawnhekk. Il-Kunsill Nazzjonalli tal-Ktieb jirringrazzja lill-PBS u lill-ħaddiema ta’ Radju Malta 1 għall-għajnuna bix-xandir tal-programm.

Continue reading

Taħt il-Qoxra: Audrey Friggieri

F’dan l-episodju ta’ Taħt il-Qoxra, Rachelle Deguara titkellem ma’ Audrey Friggieri dwar ir-rumanz tagħha Tangerine Glow (2017, Horizons) u t-temi soċjali li jmiss il-ktieb, b’mod partikolari r-rowl tradizzjonali tal-mara fis-soċjetà Maltija. Tista’ ssegwi t-taħdita hawnhekk. Il-Kunsill Nazzjonalli tal-Ktieb jirringrazzja lill-PBS u lill-ħaddiema ta’ Radju Malta 1 għall-għajnuna bix-xandir tal-programm.

Continue reading

Taħt il-Qoxra: Glen Calleja

F’dan l-episodju ta’ Taħt il-Qoxra, Rachelle Deguara titkellem ma’ Glen Calleja dwar il-kitba tiegħu, il-proċess kreattiv u l-implikazzjonijiet soċjali u politiċi tal-ħidma letterarju tiegħu. Tista’ ssegwi t-taħdita hawnhekk. Il-Kunsill Nazzjonalli tal-Ktieb jirringrazzja lill-PBS u lill-ħaddiema ta’ Radju Malta 1 għall-għajnuna bix-xandir tal-programm.

Continue reading

Taħt il-Qoxra: Loreto J. Dalli

F’dan l-episodju ta’ Taħt il-Qoxra, Rachelle Deguara titkellem ma’ Loreto J. Dalli dwar il-ktieb u l–riċerka tiegħu fil-qasam tal-istorja tal-Gudja. Tista’ ssegwi t-taħdita hawnhekk. Il-Kunsill Nazzjonalli tal-Ktieb jirringrazzja lill-PBS u lill-ħaddiema ta’ Radju Malta 1 għall-għajnuna bix-xandir tal-programm.

Continue reading

Taħt il-Qoxra: Carmel Cassar

F’dan l-episodju ta’ Taħt il-Qoxra, Rachelle Deguara titkellem ma’ Profs. Carmel Cassar dwar il-ħidma tiegħu fil-qasam tal-istorja soċjali ta’ Malta. Tista’ ssegwi t-taħdita hawnhekk. Il-Kunsill Nazzjonalli tal-Ktieb jirringrazzja lill-PBS u lill-ħaddiema ta’ Radju Malta 1 għall-għajnuna bix-xandir tal-programm.

Continue reading

Taħt il-Qoxra: Francis Ciappara

F’dan l-episodju ta’ Taħt il-Qoxra, Rachelle Deguara titkellem ma’ Profs. Francis Ciappara dwar il-ktieb tiegħu The Social and Religious History of a Maltese Parish: St Mary’s Qrendi in the 18th Century (2014, Malta University Press) Tista’ ssegwi t-taħdita hawnhekk. Il-Kunsill Nazzjonalli tal-Ktieb jirringrazzja lill-PBS u lill-ħaddiema ta’ Radju Malta 1...

Continue reading

Taħt il-Qoxra: Michael Refalo

F’dan l-episodju ta’ Taħt il-Qoxra, Rachelle Deguara titkellem ma’ Dr. Michael Refalo dwar ix-xoghol u r-riċerka tiegħu fil-qasam tal-istorja tal-kummerċ f’Malta u l-implikazzjonijiet ekonomiċi, soċjali u politiċi ta’ din l-istorja. Tista’ ssegwi t-taħdita hawnhekk. Il-Kunsill Nazzjonalli tal-Ktieb jirringrazzja lill-PBS u lill-ħaddiema ta’ Radju Malta 1 għall-għajnuna bix-xandir tal-programm.

Continue reading

Taħt il-Qoxra: Anthony Aquilina

F’dan l-episodju ta’ Taħt il-Qoxra, Rachelle Deguara titkellem ma’ Athony Aquilina dwar il-ħidma letterarja tiegħu fil-qasam tat-traduzzjoni. Tista’ ssegwi t-taħdita hawnhekk. Il-Kunsill Nazzjonalli tal-Ktieb jirringrazzja lill-PBS u lill-ħaddiema ta’ Radju Malta 1 għall-għajnuna bix-xandir tal-programm.

Continue reading

Taħt il-Qoxra: Joseph Charles Galdes

F’dan l-episodju ta’ Taħt il-Qoxra, Rachelle Deguara titkellem ma’ Joseph Charles Galdes dwar ir-riċerka tiegħu fil-qasam tal-lingwistika fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi. Tista’ ssegwi t-taħdita hawnhekk. Il-Kunsill Nazzjonalli tal-Ktieb jirringrazzja lill-PBS u lill-ħaddiema ta’ Radju Malta 1 għall-għajnuna bix-xandir tal-programm.

Continue reading

Taħt il-Qoxra: Dr Sandra Hili Vassallo

F’dan l-episodju ta’ Taħt il-Qoxra Rachelle Deguara titkellem ma’ Sandra Hili Vassallo dwar il-kitba għat-tfal u l-kwistjonijiet soċjali u personali konnessi ma’ din il-kitba. Tista’ ssegwi t-taħdita hawnhekk. Il-Kunsill Nazzjonalli tal-Ktieb jirringrazzja lill-PBS u lill-ħaddiema ta’ Radju Malta 1 għall-għajnuna bix-xandir tal-programm.

Continue reading

Taħt il-Qoxra: Joseph A. Xerri (it-tieni parti)

F’dan l-episodju ta’ Taħt il-Qoxra, Rachelle Deguara tkompli t-taħdita tagħha ma’ Joseph A. Xerri dwar l-istorja tal-edukazzjoni. Tista’ ssegwi t-taħdita hawnhekk. Il-Kunsill Nazzjonalli tal-Ktieb jirringrazzja lill-PBS u lill-ħaddiema ta’ Radju Malta 1 għall-għajnuna bix-xandir tal-programm.

Continue reading

Taħt il-Qoxra: Joseph A. Xerri

F’dan l-episodju ta’ Taħt il-Qoxra Rachelle Deguara titkellem ma’ Joseph A. Xerri dwar ir-riċerka tiegħu fl-istudju tal-istorja tal-edukazzjoni f’Malta.  Tista’ ssegwi t-taħdita hawnhekk. Il-Kunsill Nazzjonalli tal-Ktieb jirringrazzja lill-PBS u lill-ħaddiema ta’ Radju Malta 1 għall-għajnuna bix-xandir tal-programm.

Continue reading

Taħt il-Qoxra: Maria Grech Ganado

F’dan l-episodju ta’ Taħt il-Qoxra Rachelle Deguara titkellem ma’ Maria Grech Ganado dwar il-poeżija u l-ħdima tagħha fix-xena letterarja lokali. Fl-2016 Ganado ingħatat il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb għall-Kontribut Siewi fil-Qasam tal-Kitba, mhux biss għax-xogħol poetiku tagħha iżda wkoll għall-ħidma li wettqet sabiex tippromwovi l-letteratura Maltija lil hinn minn xtutna. Fit-taħdita Ganado...

Continue reading

Taħt il-Qoxra: Achille Mizzi

F’dan l-episodju ta’ Taħt il-Qoxra Rachelle Deguara titkellem ma’ Achille Mizzi dwar il-poeżija u l-ħdima tiegħu fil-qasam tal-kultura, kif ukoll il-kwistjonijiet politiċi, soċjali u personali konnessi max-xogħol letterarju tiegħu. Tista’ ssegwi t-taħdita hawnhekk. Il-Kunsill Nazzjonalli tal-Ktieb jirringrazzja lill-PBS u lill-ħaddiema ta’ Radju Malta 1 għall-għajnuna bix-xandir tal-programm.

Continue reading

Taħt il-Qoxra: Sephora Francalanza u John Grech

F’dan l-episodju ta’ Taħt il-Qoxra Rachelle Deguara titkellem ma’ Sephora Francalanza, il-president tal-Għaqda tal-Malti-Università, u John Grech, il-maniġer tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, dwar il-Festival tal-Ktieb fuq il-Kampus, li ser iseħħ mill-21 sat-23 ta’ Marzu fil-‘quadrangle’ tal-Università. Il-Festival huwa mtella’ mill-Għaqda tal-Malti flimkien mal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Tista’ ssegwi t-taħdita hawnhekk. Il-Kunsill Nazzjonalli...

Continue reading

Taħt il-Qoxra: Sur Trevor Żahra

F’dan l-episodju ta’ Taħt il-Qoxra, Rachelle Deguara titkellem ma’ Trevor Żahra dwar il-kotba u l-karriera tiegħu bħala wieħed mill-kittieba l-iktar magħrufa f’pajjiżna. Tista’ ssegwi t-taħdita hawnhekk. Il-Kunsill Nazzjonalli tal-Ktieb jirringrazzja lill-PBS u lill-ħaddiema ta’ Radju Malta 1 għall-għajnuna bix-xandir tal-programm.

Continue reading

Taħt il-Qoxra: Profs. Yosanne Vella

F’dan l-episodju ta’ Taħt il-Qoxra, Rachelle Deguara titkellem ma’ Yosanne Vella dwar l-istorja tan-nisa; tema li qabel ftit li xejn kienet tiġi investigata mill-istoriċi. Tista’ ssegwi t-taħdita hawnhekk. Il-Kunsill Nazzjonalli tal-Ktieb jirringrazzja lill-PBS u lill-ħaddiema ta’ Radju Malta 1 għall-għajnuna bix-xandir tal-programm.

Continue reading

Taħt il-Qoxra: Mark Montebello

F’dan l-episodju ta’ Taħt il-Qoxra, Rachelle Deguara titkellem ma’ Mark Montebello dwar il-kotba tiegħu u l-implikazzjonijiet politiċi u soċjali tal-viżjoni artistika tiegħu. Tista’ ssegwi t-taħdita hawnhekk. Il-Kunsill Nazzjonalli tal-Ktieb jirringrazzja lill-PBS u lill-ħaddiema ta’ Radju Malta 1 għall-għajnuna bix-xandir tal-programm.

Continue reading

Taħt il-Qoxra: Guzi Gatt

F’dan l-episodju ta’ Taħt il-Qoxra, Rachelle Deguara titkellem ma’ Guzi Gatt dwar il-kotba tiegħu u l-implikazzjonijiet politiċi u soċjali tal-viżjoni artistika tiegħu. Tista’ ssegwi t-taħdita hawnhekk. Il-Kunsill Nazzjonalli tal-Ktieb jirringrazzja lill-PBS u lill-ħaddiema ta’ Radju Malta 1 għall-għajnuna bix-xandir tal-programm.

Continue reading

Taħt il-Qoxra: Joseph Vella Bondin

F’dan l-episodju ta’ Taħt il-Qoxra, Rachelle Deguara titkellem ma’ Joseph Vella Bondin dwar il-ktieb tiegħu ‘The Great Maltese Composers’ u l-implikazzjonijiet storiċi, politiċi u soċjali tal-ktieb. Tista’ ssegwi t-taħdita hawnhekk. Il-Kunsill Nazzjonalli tal-Ktieb jirringrazzja lill-PBS u lill-ħaddiema ta’ Radju Malta 1 għall-għajnuna bix-xandir tal-programm.

Continue reading

Taħt il-Qoxra: Monica Gatt

F’dan l-episodju ta’ Taħt il-Qoxra Rachelle Deguara titkellem ma’ Monica Gatt dwar ix-xogħol letterarju tagħha, kif ukoll il-kwistjonijiet politiċi, soċjali u personali konnessi mal-kitba tagħha. Tista’ ssegwi t-taħdita hawnhekk. Il-Kunsill Nazzjonalli tal-Ktieb jirringrazzja lill-PBS u lill-ħaddiema ta’ Radju Malta 1 għall-għajnuna bix-xandir tal-programm.

Continue reading

Taħt il-Qoxra: Mark Vella

F’dan l-episodju ta’ Taħt il-Qoxra Rachelle Deguara titkellem ma’ Mark Vella dwar ix-xogħol letterarju tiegħu, kif ukoll il-kwistjonijiet politiċi, soċjali u personali konnessi mal-kitba tiegħu. Tista’ ssegwi t-taħdita hawnhekk. Il-Kunsill Nazzjonalli tal-Ktieb jirringrazzja lill-PBS u lill-ħaddiema ta’ Radju Malta 1 għall-għajnuna bix-xandir tal-programm.  

Continue reading

Call for papers for the academic conference on ISBN on 22 September 2018

Conference title: Breaking barriers – Contemporary use, models and allocation of ISBN across the world. The National Book Council, in collaboration with Oxford International Centre for Publishing Studies and Logos, will be hosting an open conference with a list of speakers on the subject of the ISBN. Librarians, academics, ISBN...

Continue reading

Taħt il-Qoxra: Immanuel Mifsud

F’dan l-episodju ta’ Taħt il-Qoxra Rachelle Deguara titkellem ma’ Immanuel Mifsud dwar il-kotba tiegħu, kif ukoll il-kwistjonijiet politiċi, soċjali u personali konnessi mal-kitba tiegħu. Tista’ ssegwi t-taħdita hawnhekk. Il-Kunsill Nazzjonalli tal-Ktieb jirringrazzja lill-PBS u lill-ħaddiema ta’ Radju Malta 1 għall-għajnuna bix-xandir tal-programm.                ...

Continue reading

Taħt il-Qoxra: Antoine Cassar

F’dan l-episodju ta’ Taħt il-Qoxra Rachelle Deguara titkellem ma’ Antoine Cassar dwar il-ktieb tiegħu Erbgħin Jum, kif ukoll il-kwistjonijiet politiċi, soċjali u personali konnessi miegħu. Tista’ ssegwi t-taħdita hawnhekk.

Continue reading

Taħt il-Qoxra: Loranne Vella

F’dan l-episodju ta’ Taħt il-Qoxra Rachelle Deguara titkellem ma’ Loranne Vella dwar il-kotba u x-xogħol letterarju tagħha, kif ukoll il-kwistjonijiet politiċi, soċjali u personali konnessi magħhom. Tista’ ssegwi t-taħdita hawnhekk.

Continue reading

Taħt il-Qoxra: Dr Adrian Grima

F’dan l-episodju ta’ Taħt il-Qoxra Rachelle Deguara titkellem ma’ Dr Adrian Grima dwar il-kotba u x-xogħol letterarju tiegħu, kif ukoll il-kwistjonijiet politiċi, soċjali u personali konnessi magħhom. Tista’ ssegwi t-taħdita hawnhekk.

Continue reading

Taħt il-Qoxra: Roberta Bajada

F’dan l-episodju ta’ Taħt il-Qoxra Rachelle Deguara titkellem ma’ Roberta Bajada dwar il-kotba tagħha u l-kwistjonijiet politiċi, soċjali u personali konnessi magħhom. Bajada rebħet il-Premju għall-Aħjar Kittieba Emerġenti fi ħdan il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2017. Tista’ ssegwi t-taħdita hawnhekk.

Continue reading

Taħt il-Qoxra: Alfred Sant

F’dan l-episodju ta’ Taħt il-Qoxra Rachelle Deguara titkellem ma’ Alfred Sant dwar il-ktieb tiegħu Western u l-kwistjonijiet politiċi, soċjali u personali konnessi miegħu. Western rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2017 fil-kategorija ‘novelli bil-Malti u bl-Ingliż’. Tista’ ssegwi t-taħdita hawnhekk.

Continue reading

Taħt il-Qoxra: Clare Azzopardi

F’dan l-episodju ta’ Taħt il-Qoxra Rachelle Deguara titkellem ma’ Clare Azzopardi dwar il-kotba tagħha u l-kwistjonijiet politiċi, soċjali u personali konnessi magħhom. Tista’ ssegwi t-taħdita hawnhekk.

Continue reading

Call for Translator and Editor: the Poetry of Dun Karm Psaila

    The National Book Council is launching a new translation project of national importance – the publication of a selection of poems by Dun Karm Psaila, translated into English. The project has been entrusted to the NBC by the government with the aim of ensuring that the poetry of...

Continue reading

Taħt il-Qoxra: Antoinette Borg

F’dan l-episodju ta’ Taħt il-Qoxra Rachelle Deguara titkellem ma’ Antoinette Borg dwar il-ktieb tagħha Fittixni u l-kwistjonijiet politiċi, soċjali u personali konnessi magħhom. Tista’ ssegwi t-taħdita hawnhekk.

Continue reading

Taħt il-Qoxra: Gabriel Schembri u Kit Azzopardi

F’dan l-episodju ta’ Taħt il-Qoxra Rachelle Deguara titkellem ma’ Kit Azzopardi u Gabriel Schembri dwar il-ktieb Patria u l-kwistjonijiet politiċi, soċjali u personali konnessi magħhom. Tista’ ssegwi t-taħdita hawnhekk.

Continue reading

Taħt il-Qoxra: Alex Vella Gera

F’dan l-episodju ta’ Taħt il-Qoxra Rachelle Deguara titkellem ma’ Alex Vella Gera dwar il-kotba tiegħu u l-kwistjonijiet politiċi, soċjali u personali konnessi magħhom. Tista’ ssegwi t-taħdita hawnhekk.

Continue reading

Taħt il-Qoxra: Wayne Flask

F’dan l-episodju ta’ Taħt il-Qoxra Rachelle Deguara titkellem ma’ Wayne Flask dwar il-ktieb tiegħu Kapitali u l-kwistjonijiet politiċi, soċjali u personali konnessi mal-ktieb. Tista’ ssegwi t-taħdita hawnhekk.

Continue reading

Taħt il-Qoxra: John P. Portelli

F’dan l-episodju ta’ Taħt il-Qoxra Rachelle Deguara titkellem ma’ John P. Portelli dwar il-ktieb tiegħu Xewqat tal-Passa u l-kwistjonijiet politiċi, soċjali u personali konnessi mal-ktieb. Tista’ ssegwi t-taħdita hawnhekk.

Continue reading

Taħt il-Qoxra: Norbert Bugeja

F’dan l-episodju ta’ Taħt il-Qoxra Rachelle Deguara titkellem ma’ Norbert Bugeja dwar il-ktieb tiegħu Nartiċi u l-kwistjonijiet politiċi, soċjali u personali konnessi mal-ktieb. Tista’ ssegwi t-taħdita hawnhekk.

Continue reading

Taħt il-Qoxra: Jean Paul Borg

  F’dan l-episodju ta’ Taħt il-Qoxra Rachelle Deguara titkellem ma’ Jean Paul Borg dwar il-ktieb tiegħu Mhux Nies u l-kwistjonijiet politiċi, soċjali u personali konnessi mal-ktieb. Tista’ ssegwi t-taħdita hawnhekk.

Continue reading

Taħt il-Qoxra: Lara Calleja

Fit-tieni episodju ta’ Taħt il-Qoxra Rachelle Deguara titkellem ma’ Lara Calleja dwar il-ktieb tagħha Lara Min? u l-kwistjonijiet politiċi, soċjali u personali konnessi mal-ktieb. Tista’ ssegwi t-taħdita hawnhekk.

Continue reading

Taħt il-Qoxra: Taħdita ma’ Leanne Ellul

Fl-ewwel episodju ta’ Taħt il-Qoxra Rachelle Deguara titkellem ma’ Leanne Ellul dwar il-ktieb tagħha Gramma u l-kwistjonijiet politiċi, soċjali u personali konnessi mal-ktieb. Tista’ ssegwi t-taħdita hawnhekk.

Continue reading

TV programme: Wiċċ imb Wiċċ

The National Book Council is announcing a new TV programme called ‘Wiċċ imb Wiċċ’, in collaboration wit Antonella Axisa. In each episode, the presenter, Antonella, reads an excerpt from a Maltese contemporary literary book. The programme is aired on the national TV station every Tuesday at 7.30pm, before the 8pm...

Continue reading

Programm tar-Radju: Taħt il-Qoxra

    Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb iħabbar il-bidu ta’ programm ġdid tar-radju b’kollaborazzjoni ma’ Rachelle Deguara. Il-programm, bl-isem ta’ ‘Taħt Il-Qoxra’, huwa maħsub biex jippromwovi kittieba lokali, ix-xogħlijiet u l-ħsibijiet tagħhom. Rachelle Deguara, li hija studenta u kant-awtriċi, se tkun qed titkellem mal-mistiedna tagħha dwar diversi temi: il-kotba, il-letteratura, il-politika u...

Continue reading

Summer Book Festival – Gozo

The National Book Council announces it has prepared a treat for all book lovers this Summer: the Summer Book Festival – Gozo, a two-day event packed with cultural activities as well as a book fair. It will take place in Gozo on 14 and 15 July at Sir M. A....

Continue reading

NBC book donation to Dingli Primary School, St Nicholas College

In the presence of the Headmaster of the Dingli Primary School, Ms. Elisabeth Galea, St Nicholas College Principal Ms. Maria Camilleri, and several teachers from the school, the National Book Council’s Counsellor Mr. Charles Calleja and Cultural Events Organiser Ms. Simona Cassano donated a considerable amount of books to St...

Continue reading

NBC Celebrates World Book and Copyright Day

The National Book Council this week will be celebrating World Book and Copyright Day in a number of events which aim to increase the public’s awareness of the local book culture and to promote the book as a means of intellectual empowerment. On Thursday 27th April, the National Book Council...

Continue reading

Literary Art Contest: Call for Artists

The National Book Council is issuing a call for artists to submit artwork for a Literary Art Contest, in which competitors will be asked to create a work of art based on a Maltese literary text of their own choice. A total of ten artworks will be chosen by an...

Continue reading

Malta’s Highlight at London Book Fair 2017

This year’s highlight for Malta at the London Book Fair was Walid Nabhan with his novel “L-Eżodu taċ-Ċikonji”, originally published in Maltese by Klabb Kotba Maltin. A profoundly unsettling but moving tale of Nabil, a Palestinian refugee caught up in the various dilemmas of the here-and-there and the then-and-now, the...

Continue reading

Seminars on Maltese contemporary poetry @ the Poetry Pavilion, LBF

The National Book Council would like to announce that during the London Book Fair 2017, which is taking place in London Olympia on 14, 15 and 16 March, poetry seminars have been prepared on the Poetry Pavilion. Poetry readings by Maltese performer Sarah Naudi have been scheduled from 11:30 am on...

Continue reading

Prize-giving Ceremony for Literary Contest ‘Novels for Youth’ 2016

The prize-giving ceremony for the Literary Contest ‘Novels for Youth’ 2016, set up by the National Book Council in collaboration with Aġenzija Żgħażagħ, will take place at ‘Youth Village’ Aġenzija Żgħażagħ at 6:30 in the evening on the 3rd of March 2017 and will be presided over by the Hon....

Continue reading

Clare Azzopardi and Maria Grech Ganado at Librebook-Bruxelles

On 18th March, at Librebook-Bruxelles, a literary cafe in Brussels, two well-known and prize-winning authors will take part in an event set up by the National Book Council on occasion of Malta’s EU presidency. The event starts at 14:00 hours with Clare Azzopardi, who will be reading excerpts from her...

Continue reading

Alex Vella Gera and Loranne Vella at Librebook – Bruxelles

On 17th March, at Librebook – Bruxelles, a literary cafe in Brussels, two well-known and prize-winning authors will appear in an event set up by the National Book Council on occasion of Malta’s EU presidency. The event starts at 18:00 hours with Loranne Vella, who will read excerpts from her...

Continue reading

ISBN open data

In the spirit of the festive season, The National Book Council would like to express its greetings to the public by making a gift of its ISBN database which has been modified as open data. The database, which is hosted on the Council’s website, now allows users to create and...

Continue reading

Malta at the New Literature from Europe Festival NY

Between Dec 7th and 10th, the Arts Council Malta in NY in association with the National Book Council (Malta) presented leading contemporary Maltese poet and novelist Immanuel Mifsud, winner of the European Union Prize for Literature (2011) and both the Malta National Award for Prose (2002, 2015) and for Poetry...

Continue reading

WINNERS OF THE MONS. AMANTE BUONTEMPO POETRY CONTEST 2016

Below please find the Winners of the ‘MONS’ AMANTE BUONTEMPO’ Poetry Contest 2016 as announced in an official ceremony on the 11th of November 2016, in Temi Zammit Hall, Mediterranean Conference Centre Valletta during the Malta Book Festival 2016: FIRST PRIZE – Louis Briffa with his poem ‘Falco Peregrinus’ SECOND PRIZE – Paul...

Continue reading

MBF2016 School Bookings are open!

The National Book Council would like to invite all schools in Malta and Gozo to attend the Malta Book Festival 2016 which will be held from Wednesday 9th till Sunday 13th November 2016 at the Mediterranean Conference Centre (MCC) Valletta. The Malta Book Festival is the most prestigious event related...

Continue reading

7th PLR payment is out

The National Book Council would like to announce that the seventh PLR (Public Lending Rights) payment is being distributed to authors, illustrators and photographers whose books were borrowed from Public Libraries in Malta and Gozo in the period covering the 1st of April 2016 till the 30th June, 2016. The...

Continue reading

Call for Proposals – MBF2016 Exhibtion

  Malta Book Festival 2016 9-13 NOV – MCC Call for Exhibitors This is an open call for proposals for an exhibition on book-binding to be featured in the 2016 edition of the Malta Book Festival. The exhibition, which is expected to be put up and ready by 8th November, is...

Continue reading

NATIONAL POETRY COMPETITION Mons. Amante Buontempo – 2016

The Maltese Poets Association, in collaboration with the National Book Council, is launching the National Poetry Competition Mons. Amante Buontempo 2016   Those wishing to take part are requested to submit up to three poems, each one no longer than thirty lines, in Maltese. The poems must be type-written on A4...

Continue reading

Malta’s ISBN Database

The National Book Council would like to announce that the database containing all local books published under an ISBN has just been finalised. This database may be accessed free of charge from the NBC’s website. The ISBN (International Standard Book Number) is a unique number allocated to every book in...

Continue reading

Beyond a Satin Sea & Tangerine Sky

On Saturday the 7th of May, the National Book Council organised a small reception for everyone involved in the making of Beyond a Satin Sea and Tangerine Sky – two exciting collections bringing together translated selections of poetry and prose excerpts by the recipients of the National Book Prize for...

Continue reading

World Book Day 2016

As part of the celebrations for World Book Day 2016, the National Book Council together with St. Michael’s Secondary School (Santa Venera) have organised two meet-the-author sessions for the students of said school. The authors Leanne Ellul and Walid Nabhan spoke of their literary journey and encouraged the students to...

Continue reading

NBC at the London Book Fair 2016

The National Book Council has just returned from The London Book Fair 2016 where, for the second time running, it set up a prominently located stand with a wide range of Melitensia including National Book Prize winners’ books alongside the latest prose publications and quality reference books by Maltese publishing houses....

Continue reading

Book Festival on Campus 2016 – it’s a wrap!

Yesterday the 7th of April marked the end of the Book Festival on Campus 2016 – three days of book sales alongside a full literary programme of events organised by the National Book Council and Għaqda tal-Malti – Universitá as well as publishers exhibiting in the festival and various University-based...

Continue reading

NBC at CRICKIDS Festival 2016

The National Book Council, together with Malta Libraries and the Central Public Library set up a Pop-Up library at CRICKIDS Festival this Easter weekend at tal-Virtu’ in Rabat. The NBC disseminated booklets about the improtance of reading to the young and Malta Libraries enrolled several new library members of all...

Continue reading

Book Festival on Campus // 5-6-7 April

The Għaqda tal-Malti – Università and the National Book Council are organising the third edition of the University Book Festival, known better as the Campus Book Fest. The Festival will take place from the 5th to the 7th of April – opening from 9:00 till 14:00 and from 16:00 till...

Continue reading

Celebrating World Book Day UK

Tomorrow, the 3rd of March, the UK will be celebrating World Book Day. World Book Day as recognised by UNESCO will be celebrated around the world on the 23rd of April, and therefore the National Book Council would like to take this opportunity to share its message in favour of...

Continue reading

ISBN Users Manual in Maltese

The National Book Council would like to inform the general public that it has just published the Maltese translation of the sixth edition of the ISBN Users’ Manual entitled ‘Manwal għall-Utenti tal-ISBN’. This manual is an important tool which explains the way in which the ISBN of every publication, be...

Continue reading

Winners of Konkors ta’ Kitba Letteratura għaż-Żgħażagħ 2015

Aġenzija Żgħażagħ and the National Book Council would like to announce that the winners of Konkors ta’ Kitba Letteratura għaż-Żgħażagħ 2015 are Rita Saliba with her manuscript entitled ‘Il-kulur tal-lellux’ and Roberta Bajada with ‘Termini u Kundizzjonijiet Japplikaw’. The awards ceremony was held on Thursday the 11th of February, 2016...

Continue reading

Applications are out for the NBC PBS Short Film Contest 2016

The National Book Council (NBC) together with the Public Broadcasting Services (PBS) would like to announce that the application period for the NBC PBS Short Film Contest is open as of today the 11th of February, 2016. This is a contest open to film-making teams making 15-20 minute short films...

Continue reading

Annual Report 2015

The National Book Council is happy to present its comprehensive Annual Report for 2015 – a year of several successful firsts, a year full of hard work by a small yet growing team, a year marked by several collaborations, but more importantly, a year dedicated entirely to the promotion of...

Continue reading

PLR payment covering October-December 2015

The National Book Council would like to announce that the fifth PLR (Public Lending Rights) payment is being distributed to authors, illustrators and photographers whose books were borrowed from Public Libraries in Malta and Gozo in the period covering the 1st of October 2015 till the 31st December, 2015. The...

Continue reading

Christmas Book Donation to the Central Public Library

Annual Christmas Book Donation to Central Public Library including latest Maltese publications, National Book Prize Winning and Shortlisted books together with a selection of French and Italian titles to be disseminated in libraries across the island in the coming days. The National Book Council wishes you all the best for...

Continue reading

‘GRAMMA’ with Leanne Ellul @CPL

Reading and more from ‘GRAMMA’ by Leanne Ellul Winner of the ‘Konkors ta’ Kitba – Letteratura għaż-Żgħażagħ 2014′ organised by Aġenzija Żgħażagħ and the National Book Council. Published by Merlin Publishers. Saturday 12th December 2015 Central Public Library Floriana This event was organised as part of the programme of events...

Continue reading

InTranslation Conference

The Creative Europe Desk Malta (CED Malta) is proud to present this publication (click here:  intranslation ) focusing on the funds and opportunities available to those involved in the Literary Translation sphere. The conference which it accompanies – In Translation – was specifically organised to acknowledge the growth in the sector...

Continue reading

Presentation of “This Fair Land” in London

‘This Fair Land’ – Maltese in London/Il-Malti f’Londra is an event organised by the National Book Council in collaboration with Francis Boutle Publishers to celebrate and promote Maltese literature in London with readings from ‘This Fair Land: An Anthology of Maltese Literature’ edited by Charles Briffa with a foreword by...

Continue reading

‘X’Aħna Smart!’ by Stephen Lughermo at Central Public Library

‘X’Aħna Smart!’ – an activity organised by the National Book Council in collaboration with Malta Libraries on Saturday 3rd October at the Central Public Library, Floriana. Stephen Lughermo, the writer of ‘X’Aħna Smart!’ (Winner of the Literary Contest of Novels for Youth 2014 organised by the National Book Council and...

Continue reading

“Imeldina” – reading at the Central Public Library

“Min ma jħobbx iċaflas? Tista’ ċċaflas fl-ilma tax-xita u tista’ ċċaflas fil-baħar, imma Imeldina ssib tarf iċċaflas kullimkien! U tibqa’ tibqa’ sakemm …” On Wednesday the 5th of August, the National Book Council, in collaboration with Malta Libraries, organized another activity for young children – an reading session with Sandra...

Continue reading

“Stedina għal Sabrina” reading and drawing at the Central Public Library

On Saturday the 1st of August, 2015, the National Book Council, in collaboration with Malta Libraries, invited children of ages ranging from 4 to 7 together with their parents to an educational reading session with Louise Sammut, the author of the local publication “Stedina għal Sabrina” at the Central Public...

Continue reading

‘Spins and Spells’ – a MAF and NBC collaboration

The National Book Council was responsible for curating the literary section of the ‘Spins and Spells’ Malta Arts Festival event on the 21st of July, 2015 at Auberge d’Italie, Valletta where a selection of poetry by young upcoming poets Leanne Ellul, Kit Azzopardi, Marie Gion and Clifford Jo Zahra was...

Continue reading

Another Book Donation to Malta’s Libraries 10/06/2015

Today, the 10th of June, 2015, another substantial book donation from the National Book Council was presented to Maltese Public Libraries in the presence of the NBC’s Secretary, Mr. Joe Debattista and Ms. Cheryl Falzon, representing the Central Public Library, Floriana. These books, a selection of the finest titles from...

Continue reading

Launch of Malta Book Fund – 12/05/2015

The Hon. Evarist Bartolo, Minister for Education and Employment; Permanent Secretary, Mr. Joseph Caruana and Mr. Mark Camilleri, Executive Chairman of the National Book Council have just launched the Malta Book Fund in a press conference which took place in the Board Room of the Ministry of Education. The Malta...

Continue reading

Campus Book Festival – 5th-7th MAY 2015

The National Book Council and Għaqda tal-Malti – Università are organizing the second edition of the Campus Book Festival which will take place on the 5-6-7 of May 2015. Opening hours: 09:00 – 15:00 u 19:00 – 21:30. This festival offers a platform for Maltese publishers and distributors to promote...

Continue reading

NBC collaborates with the National Literacy Agency – ‘Aqra kemm Tiflaħ’

The National Book Council is proud to announce its collaboration with the National Literacy Agency which forms part of the Ministry for Education and Employment on its ‘Aqra kemm tiflaħ’ programme targeting the first years of primary education. For the first phase of the programme, the NBC has spent around...

Continue reading

NBC at London Book Fair 2015

The National Book Council was in London for the London Book Fair 2015 in order to promote Maltese books and the Maltese book market in general with foreign publishers and related entities. The London Book Fair is an international fair which brings together all the big names in the global...

Continue reading

Donation of National Book Prize Winning Books to CPL

The National Book Council has just presented the Central Public Library with its annual donation of National Book Prize winning books. The NBC encourages the general public to pay regular visits and make better use of public libraries which are being regularly replenished with quality titles. Make sure you also...

Continue reading

Second PLR payment

The National Book Council would like to announce that it will be issuing the second Public Lending Rights payment to those authors, illustrators and photographers whose books were borrowed from Public Libraries in Malta and Gozo fro 9th December, 2014 till the 31st of March, 2015. Below please find the...

Continue reading

NBC and PBS: Call for Interns to work on set of short-film

Public Broadcasting Services and the National Book Council are seeking 3 MCAST students from the MCAST institute of Art and Design specializing in Creative Media Production to work as paid-interns on the set of a short-film based on a locally published story. The short-film will be produced during Summer 2015...

Continue reading

Book Donation to the ‘Centre Franco-Maltais’ – 20/03/15

The National Book Council has just donated a considerable amount of publications in French to the ‘Centre Franco-Maltais’. Ms. Doreen Farrugia (Education Officer – French) appected the donation on behalf of the French Resoure Centre at the Junior College in Msida during a short ceremony with Mr. Mark Camilleri (Executive...

Continue reading

World Book Day – Donation to CPL 05/03/15

Come join us at the Central Public Library, Floriana! Today the National Book Council is celebrating World Book Day by donating more and more books to CPL. Ms. Cheryl Falzon (Deputy Librarian, Malta Libraries) and Mr. Joe Debattista (Secretary, NBC) were present for the occasion. So, browse through our photos...

Continue reading

Book Donation to Marsa Primary 23/02/2015

The National Book Council has just presented €5,000 worth of books in an official book donation to Marsa Primary School, San Ġorġ Preca College. The majority of the books donated will be used as readers in the classroom, however the rest will be made available for students to borrow from...

Continue reading